USA: Trumps Jerusalem-erklæring avslører kapitalismens egentlige ansikt

På onsdag erklærte USAs president Donald Trump at han ville offisielt anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Dette avslører de såkalte fredssamtalenes virkelige natur. I en tale levert ved Det hvite hus, sa Trump: «Jeg har bestemt at det er på tide å offisielt anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.”

«Tidligere presidenter kampanjeløfter klarte ikke å levere om å få dette gjort. I dag leverer jeg. Min kunngjøring i dag markerer begynnelsen på en ny tilnærming til konflikten mellom Israel og palestinerne.»

3141b0f727b06ce07a46fc78a8604308_w720_h683

Donald Trump / Image: Flickr, Gage Skidmore

Trumps budskap forårsaket et stort sjokk i verdenspolitikken, hvorav et statsoverhode etter en annen gikk mot ham. Selv Storbritannias statsminister Theresa May måtte innrømme at Trumps kunngjøring var «uhensigtsmessig når det gjelder utsiktene for fred i regionen.» Tyskland og Frankrike fordømte også Trumps uttalelse, som virkelig viste det store gapet mellom USA og Europa.

Liberale medier i hele verden har grått krokodilletårer over de såkalte fredsforhandlingene. Men Trump har med dette bare åpenbart det som alltid har vært sannheten, som er at det aldri har vært noen slike reelle fredsforhandlinger. Disse «respektable» damer og herrer har aldri støttet det undertrykte palestinske folket. I flere tiår har de blodige krigene mot palestinerne og utvidelsen av Israel blitt støttet av vestlige krefter.

Israel har ført utallige kriger, og den har et av de mest avanserte og kraftige militære apparatene i verden: mot de palestinske massene som er beleiret på alle sider. I løpet av flere tiår har tusenvis av palestinske menn, kvinner og barn blitt drept i disse krigene. Mange flere er blitt drept i det israelske regimets hverdagslige vold.

Offisielt, siden Oslo-avtalen fra 1993 alene, er mer enn 110.000 palestiner blitt arrestert og mer enn 270.000 israelske bosettere har blitt flyttet til Vestbredden. Israels kapitalisme kunne aldri akseptert et sterkt og levende Palestina, og kan heller ikke stoppe utvidelsen, som er del av dens DNA.

Gjennom alle disse hendelsene har våre «demokratiske» liberale venner gitt sin stilltiende eller aktive støtte til den aggressive israelske imperialismen. Det har aldri vært noen fred og heller ingen virkelig snakk om dette, for den saks skyld. De palestinske lederne, og «lederne» i den arabiske verden, har i mange år fulgt med denne tilsynelatende sannheten, noe som viser hvor deres reelle interesser ligger.

Hva Trump gjør er simpelthen kun å avsløre nettopp dette hykleriet. Han fjerner det demokratiske sløret som den herskende klasse dekker hele sin barbarisme i. Han fjerner det fikenbladet som Mahmoud Abbas og lederne av PLO har holdt skjult i årevis. Og han avslører den brutale blodige sannheten om kapitalismen. På kapitalistisk grunnlag vil det aldri bli enighet i Israel og Palestina.

Hovedårsaken til Trumps kunngjøring var å tilfredsstille de reaksjonære høyreelementene i sin egen base hjemme i USA. Samtidig har han signalisert et skifte fra Obamas politikk i Midtøsten, i et forsøk på å fremstå som en som støtter USAs tradisjonelle allierte. Når den syriske borgerkrigen slutter, er Saudi-Arabia og Israel mer bekymret enn noensinne for Irans stadig økende innflytelse i regionen.

Israel har forsøkt å holde seg utenfor den syriske kvistmyren, men i forrige uke økte Israel sin innsats ved å bombere en iransk militærbase like sør for Damaskus. Den saudiske kronprinsen Muhammad bin Salman har også slått på krigstrommene, for det første ved å prøve å provosere en konflikt i Libanon og senere ved å sette opp en militær allianse med over 40 land, designet for å bekjempe Iran.

De sammenflytende interessene til Saudi-Arabia og Israel har ført til de første offentlige uttalelsene om støtte hverandre de siste månedene. Trumps uttalelse må ses i sammenheng med dette. Selv om Saudi-Arabia har protestert i offentligheten, skarper saudierne sine kniver bak scenen, klar til å stikke det palestinske folket i ryggen. Ingenting har endret seg her.

Men Trumps uttalelse bringer tilbake til overflaten det dype hatet til amerikansk imperialisme som eksisterer over hele regionen. Og det svekker innflytelsen fra USA og dets allierte, mens Iran er satt for å se sin politiske innflytelse stige ytterligere. Hamas i Gaza har bedt om en ny Intifada, og sammenstøt er satt til å foregå i hele regionen. Trumps kunngjøring har ikke bare den funksjon å synliggjøre den farse som fredssamtalen er, men øker også spenningen mellom herskerne og massene i regionen.

Den sanne årsaken til nedgangen i Saudi-Arabia og USAs makt i Midtøsten er å finne i den dype krisen i USA og verdenskapitalismen. USA er ikke i stand til å gripe inn i Midt-Østen som det var tidligere. Trumps forsøk på å snakke seg ut av denne krisen er som en mann som sitter fast i kvikksand og prøver å svømme tilbake til sikkerhet; det vil bare føre til en akselerasjon av prosessen som foregår på bakken. Den svakeste koblingen er selve det saudiske regimet, flettet i et nett av uløselige motsetninger og økende indre opposisjon, og den nye aggressive oppførselen vil bare tjene til å fremskynde dets egen tilbakegang.

30db5da75c77e33347acb446d37ffd34_w720_h720

Palestine liberation march / Image: Salaam Shalom

For massene i regionen er dette en vanskelig lært leksjon. Så lenge deres skjebne er i hendene på den herskende klassen og profesjonelle politikere, vil de bare se mer av blodet som de står overfor i dag. 25 års «fredssamtaler» har bare ført til fullstendig knusing av den palestinske bevegelsen. Langt fra å løse noe, har de palestinske lederne, hjulpet av herskerne i Egypt og andre arabiske land, i økende grad opptrådt som fengselsforeldre som gjør det israelske imperialismens skitne arbeid med å slavegjøre sitt eget folk. Bare en revolusjonær bevegelse i hele regionen på grunnlag av en allianse av alle de undertrykte, mot alle herskerne, kan hamle opp med og bringe en ende på denne tragedien.

 

Oversatt fra følgende originaltekst: https://www.marxist.com/trump-s-jerusalem-declaration-the-real-face-of-capitalism.htm