Liberal feminisme er et blindspor!

Liberal feminisme innebærer i praksis at man reduserer feminisme-begrepet til å handle om at kvinner skal få lov til å delta i konkurransen med menn. Konkurransen avsluttes ikke, men kvinner får lov til å delta i konkurransen, så lenge kvinnene godtar at konkurranseforholdet skjer på mannens premisser.

Ved anvendelse av liberal feminisme på likestillingsproblematikken blir løsningen på strukturelle problemer i praksis individuelle løsninger. Slik forstått forflyttes problemforståelsen til å handle om kvinners individuelle egenskaper for å kunne tilpasse seg konkurranse på mannens premisser.

På den måten kan man kritisere denne såkalte ”feministiske retningen” for å ha en disiplinerende effekt på kvinner ved kun å få dem til å tilpasse seg mannens premiss for konkurranse.

2412339

(Bilde fra VG av Jensen og Solberg – å forsvare den liberale feminismen er i tråd med de priviligertes interesser for å kunne beholde fordelene for seg selv)

Ettersom likestillingsproblematikken ikke angripes fra et strukturelt perspektiv, men kun ut ifra et individualistisk ståsted forstår vi hvorfor liberal feminisme ikke bidrar med kvinnefrigjøring. Skal man forandre systemet må man forandre på strukturen, da likestillingsutfordringen er strukturelt betinget.

Individuelle løsninger må brukes ved individuelle problemer og strukturelle løsninger må brukes ved strukturelle problemer. Man kan ikke løse strukturelle problemer ved å iverksette individualistiske løsninger, da det kun vil føre til forskyvning av problemet og dermed opprettholdelse av problemet.

På dette grunnlag står det klart at liberal feminisme et blindspor for reell kvinnefrigjøring, ettersom en reell feminisme dreier seg om å kunne skape en egendefinert struktur på sine egne premisser, og ikke kun bli med på ”guttenes lek”.

En feminisme som skal fungere for alle kvinner må gå ut ifra klasseperspektivet. Likestillingen skal også gjelde den fattige kvinnen i samfunnet – ikke kun for middel- og overklassekvinnen! «Solidaritet mellom de privilegerte» kvinnene seg imellom er i realiteten ikke solidaritet overhodet ; alle skal inkluderes på lik linje.

Bli med Revolusjon (IMT) med å sette klasseperspektivet på agendaen! En kvinnes plass er i revolusjonen!

A-Womans-Place-is-in-the-Revolution