Grep om Begrepet: Enhetsfronten

I normale tider står de revolusjonære organisasjonene ofte i arbeiderklassens ytterkant, nesten isolert fra den. Når klassekampen intensiveres, arbeiderklassen er under angrep eller at samfunnet befinner seg i en revolusjonær eller pre-revolusjonær tilstand vil «enhetsfronten» kunne samle arbeiderklassens organisasjoner til en enhet. I enhetsfronten inngår revolusjonære i en allianse med reformistiske og ikke-revolusjonære arbeiderorganisasjoner som… Les her Grep om Begrepet: Enhetsfronten