Marxistisk økonomi

Marxistisk økonomi er studiet av det kapitalistiske samfunns bevegelseslover. Hvorfor oppstår det bestandig kriser i kapitalismen? Hvorfor har vi arbeidsledighet? Er vareproduksjonen, markedets dominans og rike og fattige naturlige, uforanderlige stadier for menneskeheten? Eller er de bare produktet av denne spesifikke produksjonsmåten – kapitalismen? Hvis så, finnes det en vei der kapitalismen kan eksistere uten disse problemene, eller går det an å minimere dem?

I marxistisk økonomi analyseres den kapitalistiske økonomien gjennom ett «helhetsperspektiv». Det begynner med å sette det i sin historiske sammenheng (istedet for å finne på abstrakte idealiseringer av kapitalismen for å rettferdiggjøre den, som den borgerlige økonomien gjør). Den studerer alle forhold og motsetninger dem isolerer ikke på kunstig vis et av systemets aspekter. På dette settet blottlegger den marxistiske økonomien kapitalismens funksjonsmåte; utbyttingen og urettferdigheten som den har innebygd i seg. Den som vill gå til bunns med hvorfor menneskeheten nå på 2000-talet, tross den enorme kunnskapen og forståelsen vi har av verden idag, virker vi å ha havnet i en evig krise som den ikke forstår, trenger ikke å se lenger enn til marxistisk økonomi, og starte med Marx egne skrifter.


Innledende artikler

[EN] Introduksjon til marxistisk økonomi – Alan Woods and Rob Sewell

[EN] In Defence of the Labour Theory of Value – Rob Sewell

[EN] Capitalism and Crisis – Nigel Warren

[EN] Lønnsarbeid og kapital – Karl Marx

[EN] Lønn pris og profitt – Karl Marx

Lengre artiklar

[EN] «Underconsumption» and the Marxist Theory of Crisis – Rob Sewell

[EN] Will There Be a Slump? – Ted Grant

[EN] The Capitalist Crisis and the Tendency for the Rate of Profit to Fall – Rob Sewell (del 2)

[EN] Marx, Keynes, Hayek, and the Crisis of Capitalism – Adam Booth (del 2 og del 3)

[EN] Technology, innovation, growth, and capitalism – Adam Booth

[EN] Monopoly Capitalism – Will Roche

Lyd og video

[EN] Introduction to Marxist Economics – Fred Weston

[EN] The Origins of Marxist Economics – Rob Sewell

[EN] Marxism vs Keynesianism – Adam Booth


Fordypning

[EN] The Class Struggle and the Economic Cycle – Alan Woods and Ted Grant

[EN] Marxism and the Theory of «Long Waves» – Alan Woods

Marxistiske klassikere

[EN] The Poverty of Philosophy – Karl Marx

[EN] A Contribution to the Critique of Political Economy – Karl Marx

[EN] Theories of Surplus-Value – Karl Marx

[EN] Anti-Dühring. Andre kapittel: Økonomi – Friedrich Engels

[EN] Kapitalen: volume One , Two , and Three – Karl Marx

Leseguide for kapitalen

[EN] Chapter 1 – The Commodity

[EN] Chapters 2-3 – Money

[EN] Chapters 4-8 – Surplus Value

[EN] Chapters 9-11 – Exploitation and the Working Day

[EN] Chapters 12-14 – Productivity, Co-operation, and the Division of Labour

[EN] Chapter 15 – Machinery

[EN] Chapters 16-22 – Wages

[EN] Chapters 23-25 – Accumulation

[EN] Chapters 26-31 – The Origins of Capitalism