Anarkisme

Radikaliserte ungdommer som prøver å forstå hvordan man kan forandre det moderne samfunnet har en tendens til se på marxismen og anarkismen som likestilte. Spørsmålet går på hvilken filosofi, eller kombinasjon av dem som har de besta svarene, har vært lenge i fokus for revolusjonæres tanker.

Anarkismen tiltrekker naturligvis alle de som med rette føler seg fremmede innenfor den revolusjonære bevegelsens byråkrati. Anarkister gjør rett i å avvise stalinismen og karrierisme. Det rekker imidlertid ikke å bare avvise fenomenene. Vi må prøve å forstå hvorfor byråkrati og undertrykkelse eksisterer og hvilken rolle de spiller, for å finne ut av hvordan vi kan unngå det. Vi tror at , til tross all deres opposisjon, anarkismen har lite å si om  alternativet till byråkrati. Istedet er det marxismens historisk materialistiske metode som gjør at vi kan forstå disse problemene. Her vil leseren finne en rekke artikler som tar for seg anarkismen og de spørsmålene anarkismen stiller.

 


Introduserende artikler

[EN] Marxism and Direct Action – Phil Mitchinson

[EN] Marxist and Anarchist Theory – Daniel Morley

«Staten og Revolusjonen», Kap. 4: polemikken mot anarkistene – Lenin

[EN] On Authority – Frederik Engels

 

Lengre artikler

[EN] Marxism and Anarchism – Alan Woods

[EN] Marx vs Bakunin – Alan Woods

[EN] Hue and Cry Over Kronstadt – Lev Trotskij

[EN] Kronstadt: Trotsky Was Right! – A. Kramer

[EN] The Machno Anarchists and Kronstadt – A. Kramer

[EN] Marx vs Bakunin – Alan Woods

 

Marxistiske klassikere

[EN] Anarchism and Socialism – G.V. Plekhanov

[EN] Communism and Syndicalism – Lev Trotskij

[EN] The Makhno Movement – Lev Trotskij

[EN] What is the Meaning of Makhno’s Coming Over to the Side of Soviet Power? – Lev Trotskij

[EN] Kronstadt and the Stock-Exchange – Lev Trotskij