Nasjonsspørsmålet

Nasjonsspørsmålet – det vil si, undertrykkelsen av nasjoner og nasjonale minoriteter, som har karakterisert kapitalismen fra dens oppkomst til idag – den har alltid hatt en sentral posisjon i den marxistiske teorien. Også her avslører den historiske materialismens metode den «naturlige» rollen nasjonen inntar som et uttrykk for det menneskelige samfunnet. Nasjoner har slettes ikke alltid eksistert, og kommer ikke til å eksistere for all fremtid.

Nasjonen som vi kjenner den i dag er et produkt av kapitalismens utvikling og dens behov for å forene mennesker i enheter av en viss størrelse (det kommer an på hvor langt systemet er utviklet – for eksempel tenderer nye nasjoner å være store) for å konsolidere markedet. Motsetningene og spenningene mellom land er et resultat av kapitalismens «sammansatte og ujevne» utvikling. Motsetningene i den kapitalistiske produksjonsmåten tvinger enhver herskende klasse til å ekspandere utover, og i og med det også utvikle et globalt marked og imperialisme.

De voldsomme motsetningene som dette skaper forårsaker i tur nasjonalisme, rasisme og krig. Verdensrevolusjonen vil ikke være suksessfull uten en inngående forståelse av det nasjonale spørsmålet, med all den sensitivitet og kompleksitet den bringer med seg. Derfor er denne dele av ytterste viktighet for revolusjonære.


Introduserende artikler

[EN] Lenin on the National Question – Rob Sewell

Lengre artikler

[EN] The Problem of Nationalities – Lev Trotskij

[EN] The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination – Lenin

[EN] Black Struggle and the Socialist Revolution – Workers International League

[EN] Lessons from the History and Struggle of the Black Panther Party – John Peterson

Marxistiske klassikere og bøker

[EN] Marxism and the National Question – Alan Woods and Ted Grant

[EN] The Right of Nations to Self-Determination – Lenin

[EN] A Caricature of Marxism and Imperialist Economism – Lenin 

[EN] Critical Remarks on the National Question – Lenin 

Lydfiler

[EN] Marxism and the National Question – Fred Weston

[EN] Marxism and the Black Struggle – Fred Weston