Revolusjonær strategi

Revolusjon er den norske delen av Den Internasjonale Marxistiske Tendensen, som er aktiv i over 30 land. Vårt mål er å spred marxismens idéer på et organisert sett, til arbeiderbevegelsen og ungdom. Det er bare den norske arbeiderklassen som kan forandre det norske samfunnet, ettersom den har en sentral rolle i produksjonen og en samlet intresse i å bygge sosialismen.

Men vi må studere den norske arbeiderklassens tradisjoner og historie nøye for at vi skal kunne nå den med de marxistiske idéene. Det finnes altfor mange grupper som bare utroper seg selv som arbeiderklassens fortropp, og samtidig avfeier klassens virkelige tradisjoner.

I denne delen finnes det en rekke artikler som forklarer våre standpunkter i den norske klassekampen, de fremste nøkkelpunktene fra arbeiderklassens historie og lærdommene fra de, og marxistenes strategi i forhold til arbeiderbevegelsen og klassens masseorganisasjoner.

 


 

Introduserende artikler

[EN] Interview With Ted Grant on Militant – Fred Weston

[EN] Origins of British Trotskyism – Rob Sewell

[EN] Where to Begin? – Lenin

[EN] Our Programme – Lenin

[EN] The Trade Unions in Britain – Lev Trotskij

 

Lengre artikler

[EN] Problems of Entryism – Ted Grant

[EN] On the Mass Organisations – Ted Grant

[EN] How the Militant Was Built and How it Was Destroyed – Rob Sewell

[EN] Marxism and the Labour Party – Rob Sewell

[EN] The New Turn: A Threat to Forty Years’ Work – In Defence of Marxism

[EN] The Trade-Unions in the Epoch of Imperialist Decay – Lev Trotskij

 

Marxistiske klassikere og bøker

[EN] Bolshevism: The Road to Revolution – Alan Woods

[EN] History of British Trotskyism – Ted Grant

[EN] Ted Grant: The Permanent Revolutionary – Alan Woods

[EN] In the Cause of Labour: a History of British Trade Unionism – Rob Sewell

[EN] Left-Wing Communism: An Infantile Disorder – Lenin

[EN] One Step Forward, Two Steps Back – Lenin

[EN] What is to Be Done? – Lenin

 

Lyd og video

[EN] Bolshevism – Alan Woods

[EN] Karl Marx and The First International – Fred Weston