Imperialisme og krig

Krig er et stadig innslag under kapitalismen, særskilt under den imperialistiske epoken. Det har ikke vært en enda dag uten krig siden andre verdenskrigen, som på den tiden ble markedsført som en krig som skulle «gjøre slutt på all krig». Kapitalismen er et ustabilt system, konkurranserettet og våldsom. Det kan heller ikke regjere noen fred mellom klassene, ettersom systemet er bygget opp på at arbeiderklassen utbyttes av de rike.

Det finnes ulike former for krig under kapitalismen. Spørsmålet er om krig er den vanskeligste av alla å bedømme, og et nøyaktig studie er nødvendig for revolusjonære slik at man ikke mister fatningen over alt det som involveres. Enkelte så kallede «sosialister» støttet for eksempel opp om krigen i Irak, ettersom det ble framstilt som en krig for «demokrati» og mot diktatur. På samme sett førte misoppfatningen om første verdenskrigens karakter og implikasjoner til den Andra internasjonalens sammenbrudd.

Krig akkurat som revolusjoner er skarpe uttrykk for kapitalismens kriser. Under kapitalismen kommer det til å bli mange kriger i framtiden. Desto mer revolusjonære studerer og forstår kapitalismens tidigere kriger, desto bedre rustede kommer vi til å være i kampen mot framtidens kriger og det kapitalistiske systemet selv.

 


 

Introduksjon

[EN] Marxism and War: Study Guide With Links to Further Reading – Phil Mitchinson

[EN] Lenin on Imperialism – Lev Trotskij

[EN] Learn to Think – Lev Trotskyij

[EN] The «Peace Programme» – Lenin

Lengre artikler

[EN] The Military Programme of the Proletarian Revolution – Lenin 

[EN] Pacifism As The Servant of Imperialism – Lev Trotskij

[EN] British Pacifism and the British Dislike of Theory – Lenin

Marxistiske klassikere

[EN] Imperialism: the Highest Stage of Capitalism – Lenin

[EN] Marxism and the Struggle Against Imperialism – Alan Woods and Ted Grant

[EN] Reply of WIL to the RSL criticism of «Preparing for Power» – Ted Grant

[EN] Bourgeois Pacifism and Socialist Pacfisim – Lenin

[EN] War and Revolution – Lenin

 

Lyd og video

[EN] World War One and Imperialism – Alan Woods