Om oss

Sosialistisk Revolusjon er navnet på den norske seksjonen av den Internasjonale Marxistiske Tendensen (IMT), en internasjonal organisasjon som finnes i over 30 land. Vi står for en fullstendig omveltning av samfunnet, til et samfunn der kapitalismen erstattes av sosialisme. Et samfunn som ikke styres av profitten til de få, men der arbeiderklassen tar makten i egne i hender og etablerer en reell demokratisk kontroll over økonomien og samfunnet.

Produksjonen under kapitalismen er kaotisk og leder til økonomiske kriser og innstramminger for den arbeidende majoriteten. Etter stalinismens fall erklærte ledende kapitalistiske apologeter sosialismen for død, og flere tiår med økonomisk vekst hadde til og med fått enkelte “sosialister” til å tro på kapitalismens fortreffelighet og at krisenes tid var forbi. Med Sovjetunionens sammenbrudd og åpningen av Kina, fikk kapitalismen nye markeder å utfolde seg i og med det noen ekstra år før krisen kom.

For å stanse den kaotiske produksjonsmåten som skyver arbeiderklassen i uvisshet og ulykke, vil vi nasjonalisere de viktigste delene av økonomien. Bankene, oljeselskapene og de store monopolene må underrettes arbeidernes demokratiske kontroll og styres etter en enhetlig plan. Slik kan vi anvende de ressursene som finnes i samfunnet til å eliminere arbeidsløsheten ved at ny teknologi anvendes i større grad så arbeidsdagen kan forkortes og garantere et godt liv for alle.

Overalt i verden, fra Kina, Egypt og Storbritannia til USA har flere og flere mennesker blitt overbevist om at en revolusjonær løsning trengs. Selv i Norge, når vi nå begynner å føle krisens effekter, trekker stadig fler og fler samme konklusjon.

All tidligere erfaring tilsier at arbeiderklassen bare kan ta og beholde makten om den står under ledelse av et revolusjonært parti væpnet med marxistiske idèer.

Akkurat nå befinner vi oss midt i en periode med økonomiske kriser og klassekamp, i tillegg har vi klimakrisen hengende over oss, det er mer enn nødvendig å bygge opp et slikt lederskap.

Derfor danner vi en marxistisk organisasjon der vi utdanner oss innen marxistisk teori, studerer erfaringer fra tidligere revolusjoner og aktivt bygger oss opp som en forberedelse til morgendagens klassekrig.

Vi er fortsatt få, men ønsker å bli flere for å kunne få en reell påvirkning på fremtidens hendelsesforløp. Meld deg inn i Sosialistisk Revolusjon (IMT), eller still oss spørsmål dersom du lurer på noe.

[contact-form to=»revolusjon.imt@gmail.com» subject=»Ny kontakt til Revolusjon»][contact-field label=»Navn» type=»name» required=»1″][contact-field label=»Epost» type=»email» required=»1″][contact-field label=»Sted» type=»text»][contact-field label=»Hvordan fikk du vite om oss?» type=»select» options=»Velg,Internett søk,Fra en venn,Sosiale medier»][contact-field label=»Melding» type=»textarea»][/contact-form]