Fascisme

Til tross for at fascismen hele tiden diskuteres er det veldig lite snakk om fascismens røtter og hvordan man kan stoppe den fra en ny fremgang.

Fascismen er i selve verket kapitalismens dødskamp og «imperialismens rene kjerne». Fascistene i Tyskland, Italia, Spania og andre land klarte bare å komme til makten etter at arbeiderklassen var beseiret. I siste instans uttrykker fascismens galskap den historiske krisen og blindveien kapitalismen hadde havnet i på starten av 1900-tallet, og at arbeiderklassen misslyktes i ta makten og erstatte kapitalismen med en arbeiderstat. Dette hendte på grunn av arbeiderklassens korrupte lederskap bestående av reformister på en side og stalinister på den andre. Fascismen kunne og burde ha blitt unngått om arbeiderklassen hadde hatt et stridsdyktig og egnet lederskap som var klare til å ta makten.

 


Introduksjon

[EN] Trotsky and the Struggle Against Fascism – Fred Weston

[EN] Trotsky and the Struggle Against Fascism in Germany – Phil Mitchinson

[EN] Bonapartism and Fascism – Lev Trotskij

[EN] What is Fascism? And is it an imminent threat today? – Rob Sewell

 

Lengre artikler

[EN] The Menace of Fascism: What It is and How to Fight It – Ted Grant

[EN] The Spanish Revolution 1931-1937 – Ted Grant

[EN] Lessons of Spain: The Last Warning – Lev Trotskij

[EN] Trotsky’s Last Article: Bonpartism, Fascism and War – Lev Trotskij

 

Marxistiske klassikere og bøker

[EN] Germany: From Revolution to Counter-Revolution – Rob Sewell

[EN] Fascism: What It Is and How to Fight It – Lev Trotskij

[EN] The Rise of Hitler and the Destruction of the German Left – Lev Trotskij

 

Lyfiler

[EN] Fascism and the Far Right – Rob Sewell

[EN] Fascism and the Rise of Nazism – Mick Brooks