Staten

Staten har ikke alltid eksistert. Den er fullstendig knyttet til klassesamfunnet. Til syvende og sist er staten den herskende klassens instrument for å undertrykke og å holde massene nede, det er garantien for at alt kan forbli som det har vært og at privateiendommens helligdom opprettholdes. Selv om den moderne staten nå har flere andre oppgaver, er de sekundære i forhold till dens virkelige basis – beskyttelsen av eiendomsforholdene. Til det trenger den «bevæpnede grupper av menn og kvinner» og et monopol– voldsmonopolet. For opprettelsen av sosialismen, vil det ikke være mulig for arbeiderklassen å bruke staten som den ser ut idag – med samme nettverk av dommere, politisjefer, armé og så videre. Alle de viktigste tekstene som forklarer hvordan vi forholder oss till staten, og detaljene rundt taktikken som går under dette spørsmålet kan finnes her.


 

Innledende artikler

[EN] Marxism and the State – Phil Mitchinson

[EN] The State: A Lecture at Sverdlov University – Lenin

Lengre artikler

[EN] Marxism and the State – Alan Woods

[EN] Against the Theory of State Capitalism – Ted Grant

[EN] The Marxist Theory of the State – Ted Grant

[EN] Thesis on Bourgeois Democracy and the Dictatorship of the Proletariat – Lenin

[EN] Lessons of the Paris Commune – Leon Trotsky

Marxismens klassikere

Staten og revolusjonen – Lenin

Marxisme og oppstand – Lenin

[EN] Origins of the Family, Private Property, and the State – Frederick Engels

[EN] The Civil War in France – Karl Marx

[EN] Critique of the Gotha Programme – Karl Marx

[EN] Anti-Duhring, Part Two: Chapters 2-4 – Frederick Engels

[EN] The Transitional Program – Lev Trotskij

[EN] Why Marxists Oppose Individual Terrorism – Lev Trotskij

[EN] Trotsky’s Critique of Popular Frontism

 

Lydfiler

[EN] Marxism and the State – Adam Booth

[EN] The State and Revolution – Jorge Martin