Statkraft: Chilenske arbeidere vil ikke la seg kues!

Den chilenske delen av International Marxist Tendency (IMT) fikk et brev fra det nasjonale styret i fagforeningen SINACIN, der de ønsket støtte i å løse en konflikt med det norsk statseide selskapet Statkraft. Torsdag 5. august demonstrerte en delegasjon arbeidere utenfor den norske ambassaden i Chile, med håp om at den norske konsulen kunne hjelpe… Les her Statkraft: Chilenske arbeidere vil ikke la seg kues!

Cuba: Revolusjonen må forsvares med sosialistiske midler

Søndag 11. juli brøt sjeldne og relativt store demonstrasjoner ut på Cuba, der noen tusener deltok. Demonstrasjonene startet i San Antonio de los Baños, i Artemisa-provinsen, 26 km fra hovedstaden Havana. Den oppsto etter en lang tid med strømbrudd, og av en akkumulasjon av problemer, som har blitt forsterket siden begynnelsen av pandemien for 16… Les her Cuba: Revolusjonen må forsvares med sosialistiske midler

Colombia : Massebevegelsen stanset skattereformen – bring ned Duque!

Etter fem dager med protester i over 23 byer i Colombia mot Ivan Duques skattereform (en innstrammingspakke som skulle få arbeiderne til å betale for pandemien), har regjeringen trukket tilbake forslaget. Dette er en overveldende seier for arbeiderklassen. I fem dager tok mer enn 50 000 demonstranter til gatene i Bogotá (dette er offisielle tall… Les her Colombia : Massebevegelsen stanset skattereformen – bring ned Duque!

Venezuelansk valg med imperialistisk innblanding og lav valgdeltakelse

Valget til nasjonalforsamlingen i Venezuela 6. desember var preget av lav valgdeltakelse, imperialistisk aggresjon og økonomisk krise. USA og EU hadde på forhånd kunngjort at de ikke ville godkjenne resultatene, men Guaidó-kortet er oppbrukt og PSUV har tatt lange steg til høyre.       Det første som bør bemerkes angående det venezuelanske valget i går, er den… Les her Venezuelansk valg med imperialistisk innblanding og lav valgdeltakelse

Bolivia: Det reaksjonære kuppet tvang Morales til å avgå

10. november kl. 16.00 kunngjorde den bolivianske presidenten Evo Morales sin avgang. Det var kulminasjonen av et kupp som hadde foregått i en lengre tid. Et politimytteri, skarpskyttere som skjøt på gruvearbeidere, en OAS-rapport som stilte spørsmål ved gyldigheten til valget og til slutt hæren som «antydet» at den skulle trekke seg, var bare de… Les her Bolivia: Det reaksjonære kuppet tvang Morales til å avgå

Bolivia: Hvordan arbeiderklassen må bekjempe kuppet

Evo Morales, for det regjerende MAS, vant det bolivianske valget 20. oktober, men med et redusert flertall, som avslørte hvordan klassesamarbeidspolitikken til regjeringen har fremmedgjort deler av dets tradisjonelle støttebase. Det faktum at Evo unngikk en andre runde med minst mulig margin, ble brukt av høyresiden til å rope om valgjuks og starte en kampanje… Les her Bolivia: Hvordan arbeiderklassen må bekjempe kuppet

Lærdommer fra Chile del 2

Den reaksjonære politikken til Alessandris regjering fra 1958 til 1964 ga opphav til en radikaliseringsbølge i landet, gjenspeilt i streikebevegelsen. Den årlige veksten svingte rundt 4,5%, mens inflasjonen økte enormt, reallønnen til arbeiderne holdt seg på nesten samme nivå som i 1945. 60% av befolkningen fikk bare 20% av nasjonalinntektene. Situasjonen i landet var så… Les her Lærdommer fra Chile del 2