Ingen støtte til norsk imperialisme!

Fredag 20. august var det en demonstrasjon, utenfor utenriksdepartementet i Oslo, i solidaritet med arbeidere i Chile tilknyttet Statkraft sitt prosjekt “Los Lagos” i Pilmaiquén elven. Som forklart i en tidligere artikkel har Statkraft store ambisjoner i Chile. Selskapet har som mål å bli den største tilbyderen av fornybar energi i landet. 

Mange, om ikke alle av Statkrafts prosjekter er lokaliserte i kontroversielle områder i det sørlige Chile, der urbefolkningsgrupper i lang tid har blitt utsatt for undertrykkelse, de har blitt fortrengt bort fra områdene sine, som i de siste årene har blitt militarisert for å beskytte næringsinteresser. At mennesker fortrenges for kapital er vanlig under kapitalismen, og norske selskap inngår i den samme praksisen. Dette er norsk imperialisme, vi gir ingen støtte til norsk imperialisme! 

Det statseide selskapet Statkraft sine metoder er akkurat de samme som ethvert multinasjonalt selskap, de hyrer inn andre til å gjøre det skitne arbeidet for dem, og sier at de ikke har noe ansvar for eller muligheter til å påvirke arbeidsforholdene. Likevel, som arbeiderne er fullstendig klare over, er det etter press fra Statkraft at den kontraktsfestede arbeidstiden, fremforhandlet med fagforeningen SINACIN, er ensidig endret fra å være 2 uker på og 2 uker av, til 10 dager på og 5 dager av. Et skifte som ikke gir arbeiderne nok hvile, på grunn av den avsidesliggende beliggenheten til prosjektet. 

I tillegg til endringen av skiftet er alle smitteverntiltak avsluttet. Selv om presidenten Piñera har sagt at pandemien er overkommet, er ikke dette tilfellet. Med stansen av smitteverntiltakene krever det utførende selskapet at bussene som transporterer arbeiderne til arbeidsplassen operer med full kapasitet. Arbeiderne har fått beskjed om at to personer må dele rom. Rommene er så små at det bryter med den chilenske arbeidslovens artikkel 9.

Arbeiderne har gjentatte ganger forsøkt å få i stand et møte med Statkraft, som på arrogant vis har ignorert forespørslene. Dermed så arbeiderne seg nødt til å henvende seg til den norske ambassaden, med håp om at de kunne få i stand et møte med Statkraft. Etter stort press fra arbeiderne gikk ambassaden til slutt med på et møte. De norske myndighetene vasket bare hendene sine og sa at de ikke kunne gjøre noen ting. Likevel var dette møtet med på å understreke arbeidernes krav. På grunn av pandemien, så ambassaden seg nødt til å holde møtet digitalt.

Hittil er det eneste pressmiddelet arbeiderne har benyttet vært å holde to timers informasjonsmøter, som i noen grad stanser arbeidet. Nå vurderer de å øke presset. Forrige fredag nektet de å ta bussene, og marsjerte i stedet til jobb. I går okkuperte de inngangsportene, og en total streik er ikke utelukket. 

Statkrafts etablering i Chile er bare en ny fase av flere år med norske inntredener i Chile, som startet for flere år siden. Norsk kapitalisme har store ambisjoner i Chile, en ny gigantisk investeringspakke er underveis, innen el- og lakseindustri. I Chile har de norske selskapene gjort alt som ikke er tillatt i Norge, på bekostning av natur og miljø og en ekstrem utnyttelse av arbeidskraft. Ødeleggelsen av fjordene i Patagonia vil være uten sidestykke! 

Solidaritetsdemonstrasjonen var en bekreftelse på at arbeiderklassen er internasjonal. De siste tiårene med globalisering og den ekstreme utnyttelsen av arbeidskraft i den tredje verden, viser at for kapitalistene er vi arbeidere ikke noe annet enn råvarer i produksjonen. Det er kapitalistene som tjener på å separere oss langs nasjonale og etniske linjer, det å separere arbeiderklassen i en bedre stilt del og en ekstremt utnyttet og underbetalt del, fører bare til å presse ned arbeidsforholdene for alle – ved at kapitalistene kan spille de forskjellige delene opp mot hverandre.

Vi gir vår fulle støtte til arbeiderne tilknyttet prosjektet. Norge har ratifisert ILO konvensjon 154 om fremme av kollektive forhandlinger. Det må også gjelde norskeide bedrifter i utlandet. 

Vi krever at utenriksdepartementet får Statkraft til å inngå i et møte med tillitsvalgte! 

Vi krever at Statkraft reverserer skiftet tilbake til 2 uker på og 2 uker av! 

Vi krever at norske selskap trekker seg ut av områder der urbefolkninger fortrenges!

Vi gir vår fulle støtte til SINACIN!

¡Los trabajadores chilenos no son desechables! 

Chilean workers are not disposable!