Historisk materialisme

Historisk materialisme er den generelle teorien om hvordan og hvorfor menneskelige samfunn utvikler seg som den gjør. Den historiske materialismen grunnleggende prisnsipper er at det menneskelig samfunnet styres av inneboende lover– dens utvikling er ikke vilkårlig og tilfeldig, den styres heller ikke av mektige menns vilje eller av idéer. Det er klassekampen som er den grunnleggende drivkraften i samfunnet. Selvsagt kan individers idéer og tanker ha en innvirkning på samfunnet, men bare innenfor bestemte materielle grenser og vilkår.

Den viktigste faktoren som styrer historiens utvikling er produktivkreftenes utvikling – dette innbefatter økonomisk produktiv teknikk, vitenskap, arbeidsmetoder etc. Det er produktivkreftenes utvikling som bestemmer produksjonens sosiale relasjoner – det vil si samfunnets struktur, klasserelasjoner etc. Ethvert sosiale system har sine egne inneboende bevegelseslover. Om vi vil styrte det kapitalistiske samfunnet må vi forstå hvordan kapitalismen fungerer.


 

Innledende artikler

[EN] Innføring i Historisk Materialisme – Alan Woods og Rob Sewell

[EN] Historical materialism: A Study Guide – Mick Brooks

Lengre artikler

[EN] Civilisation, Barbarism, and the Marxist View of History – Alan Woods

[EN] Engels and the Origins of the Family – Rob Sewell

[EN] On the Role of the Individual in History

Engels’ brev till:

Marxistiske klassikere

Det kommunistiske manifestet – Marx og Engels

Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap – Engels

[EN] The Origin of the Family, Private Property and the State

Lyd og video

[EN] Historical Materialism – Adam Booth

[EN] Origins of the Family, Private Property, and the State – Rob Sewell


 

Fordypningsmateriale

[EN] The German Ideology – Marx og Engels

[EN] On Historical Materialism – Franz Mehring

[EN] The Materialist Conception of History – Plekhanov