Feminisme

Diskrimineringen og undertrykkelsen av kvinnen er en bestanddel i klassesamfunnet, av en såpass viktighet at Engels til og med henviste til det som «den første klasseundertrykkelsen». Sammen med selve klasseystemet, fremstår kvinneundertrykkelsen ofte som noe naturlig, uforanderlig og evig, ettersom den har eksistert i lang tid. Men marxismen er en historisk vitenskap som egner seg til å forstå de grunnleggende forandringer samfunn går gjennom. Marxister kan ikke nøye seg med bekvemme fordommer.

En studie av det menneskelige samfunnets opprinnelse, som Engels gjorde i boka Familiens, statens og privateiendommens opprinnelse, avslører at kvinneundertrykkelsen ikke er naturlig og at den ikke eksisterte under en større del av menneskets historie. Engels forklarte at kvinneundertrykkelsen oppstod med klassesamfunnets fremvekst og privateiendommen, og at det også kommer til å forsvinne med den.

Marxister har full solidaritet med feminister. Vi er uforsonlige motstandere av kvinneundertrykkelsen og støtter helhjertet opp om kampen for deres frigjørelse. Vi tror at det vil oppnås gjennom klassekamp, ettersom det er historiens grunnleggende lokomotiv i et klassesamfunn som vårt. Men marxismen deler ikke samme sett av idéer som feminismen, der det siste har et mer eklektisk og variert sett med idéer. I denne delen tror vi at leseren vil finne verktøyene marxismen anvender for å forstå og overkomme kvinneundertrykkelsen.

 


Introduserende artikler

[EN] Women’s oppression: where it comes from and how to fight it – Rachel Gibbs and Claire Martin

[EN] The origins of women’s oppression – Rob Sewell

[EN] Women and Capitalism – Barbara Humphries

[EN] Women and the Struggle for Socialism – Alan Woods

[EN] Women and the Suffrage – Barbara Humphries

[EN] The Gains Made For Women by the Russian Revolution – Miriam Martin

 

Lengre artikler

[EN] From the Rice-Fields to the Modern Call-Centers – Sophia Previato

[EN] Women’s Struggle and Class Struggle – Marie Frederiksen

[EN] Marxism and the Emancipation of Women – Alan Woods and Ana Muñoz 

[EN] Women before, during, and after the Russian Revolution – Marie Frederiksen

[EN] The Emancipation of Women in Russia Before and After the Revolution – Elisbetti Rossi

 

Marxistiske klassikere

[EN] On the Emancipation of Women – Lenin

[EN] On Women – Leon Trotsky

[EN] The Origins of the Family, Private Property, and the State – Frederik Engels

[EN] Lenin on Women – Clara Zetkin

 

Lyd og video

[EN] Marxism and Feminism – Ylva Vinberg

[EN] Marxism and Feminism – Rachel Gibbs

[EN] Marxism and Feminism – Marie Frederiksen

[EN] Origins of the Family, Private Property and the State – Rob Sewell