Revolusjonenes historie

Marxismens idéer og behovet for et revolusjonært parti er ikke noe som bare er funnet på, men følger som konklusjoner fra historien – klassekampens historie. Man snakker ofte i dette henseendet om det revolusjonære partiet som klassens kollektive minne, og vår oppgave er å ta til oss historiens lærdommer får å forberede oss for kommende revolusjonære hendelser idag og i fremtiden.

I denne delen presenterer vi materiale som tar for seg de viktigste revolusjonære kampene i historien – fra den tidige klassekampen i Romerriket til arbeiderklassens enorme bevegelse på 1900-tallet. Gjennom å lese og høre på disse, kommer leseren til å få et godt overblikk over den revolusjonære bevegelsens historie og lærdommene man tar fra disse.

For analyser av de revolusjonære bevegelsene på 2000-tallet, les nyhetene og analysene som vi publiserer her på hjemmesiden!


1. Utvalgte, særs viktige revolusjoner

A. Den russiske revolusjonen 1917

Se Russland, Lenin, Trotskij og stalinismen

[EN] The Russian Revolution (audio) – Alan Woods

B. Den tyske revolusjonen

[EN] Forward Without Forgetting – the German Revolution – Marie Frederiksen

[EN] Germany: from Revolution to Counter-Revolution – Rob Sewell

[EN] The German Revolution (audio) – Rob Sewell

C. Den spanske revolusjonen

[EN] The Lessons of Spain – The Last Warning – Lev Trotskij

[EN] The Spanish Revolution 1931-37 – Ted Grant

[EN] The Spanish Revolution (audio) – Jorge Martin

2. Revolusjonenes historie

Klassekampen i Romerriket

[EN] The class struggle in the Roman Republic – Alan Woods

[EN] Spartacus and the uprising of the slaves – Alan Woods

Den engelske revolusjonen

[EN] Oliver Cromwell and the English Revolution – Rob Sewell

[EN] The Last Stand of the Levellers – Dudley Edwards

[EN] The English Revolution (audio) – Rob Sewell

Den franske revolusjonen

[EN] The French Revolution – Alan Woods

[EN] The Fall of the Bastille and the Rise and Fall of the Jacobins – Alan Woods

[EN] The French Revolution (audio)

Den amerikanske revolusjonen

[EN] Class struggle and the American Revolution – John Peterson

[EN] Marxism and the United States – Alan Woods

[EN] The American Revolution (audio) – John Peterson

Pariserkommunen 1871

[EN] The Paris Commune of 1871

[EN] The Paris Commune of 1871 (audio)

Den kinesiske revolusjonen

[EN] 90 Years of the Chinese Communist Party – Daniel Morley

[EN] The Chinese Revolution of 1949 – Alan Woods

[EN] The Chinese Revolution of 1949 (audio) – Alan Woods

Nasserismen

[EN] Nasser and the Egyptian Revolution – Frederik Ohsten

[EN] Nasserism (audio) – Francesco Merli

Den kubanske revolusjonen

[EN] The Cuban Revolution – Jorge Martin

[EN] Che Guevara – Alan Woods

[EN] The Cuban Revolution (audio) – Jorge Martin

Mai 1968 – Frankrike

[EN] The French Revolution of May 1968 – Alan Woods

[EN] May 1968: The Student Movement and Revolution

Portugal 1974-75

[EN] Portugal 1974-75 – a revolution derailed

[EN] Portuguese Revolution 1974

Den iranske revolusjonen

[EN] The Iranian Revolution – Fred Weston

[EN] The Iranian Revolution – Ted Grant

[EN] Historical Origins of the Iranian Revolution – Mobareze

[EN] The Iranian Revolution (audio) – Hamid Alizadeh