Marxismens grunnleggende

Det er på marxismens teori vi baserer våre analyser, våre perspektiv og vår aktivitet på. Det er derfor den Internasjonale Marxistiske Tendensen (IMT) legger stor vekt på politisk skolering. Derfor har vi laget en studieguide.

Siden studieguiden kan virke nokså overveldende, omfattende og avskrekkende for nye medlemmer har vi her laget en kortere liste over klassiske verk og andre viktige tekster vi tror kan være nyttige til å ta til seg marxismens ideer og metoder. Vi maner sympatisører og alle andre interesserte i å lære seg mer om marxismen til å lese (og lese om igjen) verkene som finnes på denne listen.

Mange av disse verkene er korte bøker og pamfletter, andre er lengre bøker, og visse er bare korte artikler. Det er ikke nødvendig å lese dem i den rekkefølgen de står i, men om du er helt ny anbefaler vi deg å starte med tekstene i rubrikken «Marxismens ABC»


Marxismens ABC

 • Derfor er vi marxister av Alan Woods
  En kort introduksjon til marxismens grunnleggende bestanddeler og hvorfor sosialismen er den eneste veien fremover for menneskeheten.
 • Det kommunistiske manifest av Karl Marx og Friedrich Engels
  Den kommunistiske bevegelsens grunnleggende dokument. Mer relevant i dag enn da den ble skrevet for over 160 år siden. Selv om den er ganske kort har den et rikt innhold.
 • Marxismens tre kilder og bestanddeler av V. I, Lenin
  Denne korte artikkelen tar for seg marxismens grunnleggende bestanddeler: Dens filosofi, historiesyn og analyse av økonomien.

Dialektisk og historisk materialisme

 • Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap av Friedrich Engels
  Sosialismen eksisterte lenge før Marx og Engels, men var da bare en bra idé, frem til utviklingen av den vitenskapelige sosialismen. Engels diskuterer de ulike utopiske sosialistiske bevegelsene og deres begrensninger.

Marxismen og staten

 • Staten og Revolusjonen av V. I. Lenin
  Denne ble skrevet som en forberedelse til  å lede massene til maktovertagelsen. Statens rolle analyseres.

Overgangsprogrammet

 • Overgangsprogrammet av Lev Trotskij.
  Hvordan anvender marxister programmatiske krav for å vinne arbeiderklassen til den revolusjonære sosialismen?

Hva skjedde med Sovjetunionen?

 • Den forrådte revolusjon av Lev Trotskij
  Hvordan kunne Sovjetunionen degenerere til Stalins forferdelige byråkrati? Trotskij analyserer hvordan den vokste fram til å bli slik den ble på 1930-tallet.

Marxistisk øknomi

 • Lønnsarbeid og kapital av Karl Marx
  I denne korte boka forklarer Marx på et enkelt vis hvordan arbeid skaper verdi, hvordan kapitalen utnytter arbeidskraften og hvordan lønnen bestemmes under kapitalismen. En utmerket introduksjon til marxistisk økonomi.
 • Lønn pris og profitt av Karl Marx
  Marx forklarer hvordan prisen forholder seg til en vares verdi og viser hvor profitten i virkeligheten kommer fra. Enda en god introduksjon til marxistisk økonomi.

Arbeiderklassens masseorganisasjoner

 • Radikalismen en barnesykdom av V. I. Lenin
  Den Kommunistiske internasjonalen (Komintern) dannet etter oktoberrevolusjonen ble dannet framfor alt av venstresplittelser fra sosialistinternasjonalen. Mange hadde ultraradikale syn som en reaksjon på årtier med reformistisk ledelse i de sosialdemokratiske partiene. Lenin skrev denne boka for å skole kominterns unge kadre i bolsjevismens metoder og forholdet mellom klassen, partiet og ledelsen.

Imperialisme og krig