Bolivia: Det reaksjonære kuppet tvang Morales til å avgå

10. november kl. 16.00 kunngjorde den bolivianske presidenten Evo Morales sin avgang. Det var kulminasjonen av et kupp som hadde foregått i en lengre tid. Et politimytteri, skarpskyttere som skjøt på gruvearbeidere, en OAS-rapport som stilte spørsmål ved gyldigheten til valget og til slutt hæren som «antydet» at den skulle trekke seg, var bare de siste handlingene i løpet av helgen. Vi har motarbeidet dette reaksjonære kuppet fra begynnelsen av, samtidig som vi har pekt på hvordan forholdene ble tilrettelagt for det.

Det umiddelbare hendelsesforløpet startet med politiets mytteri fredag ​​8. november. Fra Cochabamba UTOP (opprørspoliti) hadde den lørdag 9. november spredt seg til åtte av landets ni avdelinger. Politistyrker gjorde mytteri, de nektet å fortsette å operere på gatene og låste seg inne i brakkene. Den nasjonale sjefen for politiet prøvde å minimere situasjonen og benektet at det var et mytteri. Politiet hadde ganske enkelt “gått inn til brakkene sine,” sa han. Kort tid senere erklærte hæren at de ikke ville «komme ut på gatene». De ba ennå ikke om at Evo Morales skulle trekke seg, men de var tydeligvis ikke villige til å forsvare ham. Regjeringen hadde mistet kontrollen over statens undertrykkelsesstyrker.

I denne situasjonen bestemte Huanuni-gruvearbeidere som hadde reist til hovedstaden for å motsette seg kuppet, å trekke seg tilbake. Et opptog som marsjerte fra Potosí til hovedstaden i opposisjon til Evo Morales, ble angrepet ved Vila Vila. Som reaksjon bestemte 2.500 gruvearbeidere fra Potosí seg for å støtte karavanen og fjerne blokaden. De ble siden angrepet på Challapata av skarpskyttere, og der tre gruvearbeidere ble såret. Disse hendelsene provoserte forargelse i Potosí. Gruvearbeiderforbundet i den enorme San Cristobal-gruven sendte ut en erklæring der den ba alle vakthavende gruvearbeidere om å gå og støtte de som ble angrepet. Departementets gruvearbeiderforening inntok samme posisjon.

Deretter, klokken 2 søndag 10. november, ga Organisasjonen for amerikanske stater en foreløpig uttalelse fra kommisjonen som reviderte valget 20. oktober. Det offisielle resultatet av tilsynet var planlagt til 12. november. Uttalelsen erklærte at den ikke kunne «validere resultatene til valget», og den «anbefalte» at det skulle avholdes nye valg og at valgorganet skulle erstattes. Dette var et alvorlig slag for Evo Morales som hadde insistert, mot opposisjonen (som krevde enten en andre runde eller hans avskjed) at alle måtte vente på OAS-tilsynet og at han ville respektere resultatene. OAS la tydelig frem sin uttalelse for å få slutt på tiden med Morales.

En seier for reaksjonen

Evo Morales innkalte deretter til en pressekonferanse, da han allerede hadde mistet støtten fra COBs fagforeningsbyråkrater, som inntil da hadde vært lojale mot regjeringen. Kl 07.00 kunngjorde Morales annulleringen av valget og ba om at det skulle arrangeres nytt valg, med sikte på å «roe» landet. » OAS’ generalsekretær Almagro insisterte på at Morales skulle beholde makten i mellomtiden og avslutte presidentperioden. Det imperialisten Almagro ønsket var en ordnet maktoverføring, for ikke at ideen om å styrte regjeringer ved masseaksjon skal bli akseptabelt. På dette tidspunktet stolte Morales på støtte fra OAS.

Høyresidens opposisjon ledet av Camacho, lederen av Santa Cruz’ “Comité Cívico” og representant for det reaksjonære cruceña-oligarkiet, godtok selvfølgelig ikke disse vilkårene. Reaksjonen føltes sterk, med store mengder mobilisert på gata, velorganiserte fascistgjenger, med støtte fra store deler av politiet og hærens høykommando. De krevde Morales’ avgang og var forberedte på å få det til med alle midler. Reaksjonskreftene visste hva de måtte gjøre for å nå sine mål og gikk frem steg for steg. I mellomtiden vaklet regjeringen, trakk seg tilbake, tilbød konsesjoner og ble kneblet av konstitusjonelle knuter de selv hadde lagd.

Mesa, opposisjonskandidaten som hadde kjempet mot Morales i valget 20. oktober, som representerte en mer «moderat» fløy av den borgerlige opposisjonen, avviste også oppfordringen til nyvalg, og insisterte på at han måtte trekke seg. Forskjellen mellom Mesa og Camacho besto bare av metodene. Mens Mesa ønsket et «ordnet og konstitusjonelt» kupp under egen kontroll, ønsket Camacho et skarpt og rent brudd under hans herredømme.

Tidlig ettermiddag kunngjorde hæren at den grep inn i situasjonen for å forhindre at «uregelmessige væpnede grupper skulle angripe befolkningen», med henvisning til skarpskyttere som angrep gruvearbeidere i Potosí. De brøt kommandokjeden og handlet på egen hånd, og fulgte ikke lenger presidentens ordre. Kort tid etter, i en offisiell uttalelse, antydet de at Morales skulle trekke seg. Kuppet ble fullført.

En livsfarlig politikk med innrømmelser

Evo Morales presidentfly forlot El Alto-flyplassen. Det gikk rykter om at han var på vei mot Argentina, men at han i siste øyeblikk ble nektet innreise i luftrommet. Til slutt landet flyet i nærheten av Cochabamba, i Chapare-regionen hvor han kommer fra og som er sterkt lojal mot ham. Kl. 1650 ga Evo Morales en uttalelse fra Chimoré i Trópico de Cochabamba-regionen, og kunngjorde at han trakk seg som president. Han ble fulgt av sin visepresident Alvaro García Linera som også trakk seg. I løpet av dagen hadde dusinvis av MAS-tjenestemenn trukket seg, som rotter som forlater et synkende skip, andre som et resultat av trusler fra reaksjonen (i noen tilfeller ble hjemmene deres satt i brann, eller familiene deres truet eller kidnappet). Reaksjonen hadde vunnet for dagen.

Vi har motarbeidet utviklingen av kuppet fra første dag og hevdet sterkt at det bare kunne bekjempes med revolusjonære midler (se http://www.marxist.com/oas-eu-usa-out-of-bolivia.htm og https://marxister.no/2019/11/09/bolivia-hvordan-arbeiderklassen-ma-bekjempe-kuppet/). Regjeringen til Evo Morales har gjort det motsatte.

Det er viktig å forstå hvordan vi kom til denne situasjonen. Ved forrige valg i 2014 fikk Evo Morales fremdeles over 63 prosent av stemmene, men nå hadde det falt til 47 prosent. Vi må være tydelige på at det var politikken med klasseforsonelser og innrømmelser til kapitalistene, multinasjonale selskaper og grunneiere som eroderte støtten regjeringen hadde fått fra arbeidere og bønder.

Bare for å komme med noen få eksempler. Morales hadde inngått en avtale med Santa Cruz-agronæringen, ved å komme med alle slags innrømmelser (oppheve et forbud mot GM-avlinger, gi mulighet for ytterligere avskoging, avtaler med Kina for eksport av kjøtt). Så trygg var han på at han hadde vunnet nok støtte til at han ved åpningsrallyet for valgkampen hans i Santa Cruz hilste på «Santa Cruz-forretningsmennene … som alltid foreslår løsninger for hele Bolivia», og skrøt av avtaler med Kina for eksport av kjøtt, soyabønner og quinoa.

I Potosí har vi sett en massemobilisering mot Evo Morales med en annen sosial komposisjon enn den reaksjonære bevegelsen i Santa Cruz. Det er noen grunner til dette. Her var det en protest mot å gi et tysk multinasjonalt selskap konsesjon til litiumutvinning. Kontrakten ga ACI Systems (et selskap uten tidligere erfaring på området) en 70-årig kontrakt (i motsetning til standardkontrakter på 30 år i andre latinamerikanske land) og full de facto kontroll over ledelsen i selskapet, som ville være et joint venture med staten. Dette ble av mange sett på som å overlate landets naturressurser til et utenlandsk multinasjonalt selskap, av en regjering som hevder å være anti-imperialistisk, med lite fordeler for lokalbefolkningen. Kontrakten var en av hovedårsakene til protestene i Potosí, som hadde startet før valget. Endelig, lørdag 9. november, utstedte Evo Morales et dekret om opphevelse av innrømmelsene. Det var litt lite, og for sent.

For å strø salt på såret utnevnte Evo Morales toppkandidaten som senator for Potosí, gruveeier og tidligere høyreside politiker Orlando Careaga. Han hadde vært en del av det forhatte MNR fra Goñi Sánchez de Losada, styrtet av en revolusjonær bevegelse av arbeidere og bønder i 2003. Careaga ble deretter senator for et annet høyreparti i 2004-09, mens Morales var president. Hans utnevnelse ble motarbeidet av lokale MAS-operativer og ble mottatt med sinne av sosiale organisasjoner. I Chuquisaca hadde MAS-kandidaten Martha Noya Laguna vært viseminister under Goñi. Alt dette bidro til å fremmedgjøre MAS fra sin egen sosiale base, i tillegg til at det ble lagt til rette for en utvikling av en massebevegelse i departementer som tidligere hadde støttet Evo.

På lignende måte koblet Evo Morales sin skjebne til den høyreorienterte, reaksjonære, pro-imperialistiske generalsekretæren for OAS, Almagro. Morales tapte folkeavstemningen i 2016 om konstitusjonell reform, som ble kalt for å la ham stille til gjenvalg. Resultatet, 51 prosent mot, 48 prosent til fordel for å gjøre slutt på terminbegrensningene, var en indikasjon på fallet i den folkelige støtten til regjeringen. Da argumenterte den bolivianske høyesteretten for at det å stå for gjenvalg var en menneskerett og at Evo Morales derfor kunne stille. Luís Almagro kom offentlig ut med støtte til denne beslutningen, som pådro seg vreden til den bolivianske opposisjonen. På denne måten bandt Evo sin skjebne til Almagros vilje. OAS ble invitert av Morales til å føre tilsyn med valget, og da opposisjonen ropte svindel, ba Morales selv OAS om å gjennomføre en revisjon. Det var den logiske fortsettelsen av politikken hans med innrømmelser til kapitalistene og imperialismen, som ble for kostbar for ham.

Arbeidere og bønder: gjenoppliv deres revolusjonære tradisjoner!

Reaksjonens seier i Bolivia vil ha ringvirkninger utenfor landets grenser. Den har allerede preget den reaksjonære opposisjonen i Venezuela. I selve Bolivia er det en åpen kamp mellom forskjellige fløyer i den herskende klassen. Camacho og cruceña-oligarkiet ønsker en ren overgang med arrestasjoner og rettssaker mot alle MAS-tjenestemenn, en overgangsregjering som involverer dem selv, politiet og hæren, og valg under vilkår som er gunstige for dem. I mellomtiden rusler Mesa febrilsk etter en «konstitusjonell tråd», med det nåværende parlamentet som har ansvaret for å innkalle til nyvalg. Uansett resultatet av denne kampen, har høyresiden i Bolivia overtatt, og den vil danne en regjering (legitimert av et valg på et aller annet tidspunkt), som vil slippe løs en bølge av angrep mot arbeidere, bønder, urbefolkningen og vil ødelegge de erobringene som fortsatt gjenstår etter de 14 årene med Morales som president.

Bildet av “civico” -lederne Camacho og Pumari som kommer inn i Palacio Quemado (det tidligere regjeringssetet i La Paz) med bibelen i hånden og med et gammelt boliviansk flagg (i motsetning til urbefolkningens whipala, som nå er tatt ned fra alle offisielle bygninger) gir en klar idé om karakteren til kreftene bak dette kuppet.

Arbeidere og bønder i Bolivia må organisere en motstand, og for å gjøre det, er det nødvendig å ta lærdom av MAS-regjeringen. Det var politikken med innrømmelser til kapitalister, multinasjonale selskaper og agroindustrien, som eroderte støtten til regjeringen og dermed banet vei for kuppet. Kapitalistene, selv om de fikk innrømmelsene Morales var villige til å gi dem, ble aldri fullstendig forent med ideen om en regjering ledet av en urinnvåner, fagforeningsmann, en regjering som var et biprodukt av de revolusjonære opprørene i 2003 og 2005. De ventet bare på det rette øyeblikket med å slå tilbake og gjenvinne makten. Fallet til Morales’ regjering er nok en gang en bekreftelse på de reformistiske metodenes maktesløshet.

Konklusjonen er klar: den eneste måten å garantere varige gevinster for arbeidere og bønder på, er ikke gjennom avtaler med kapitalistene, bankmenn, landeiere og multinasjonale selskaper, men snarere ved en revolusjonær massemobilisering av undertrykte for å bryte den økonomiske makten til det kapitalistiske oligarkiet og imperialismen. Bare ved å ekspropriere produksjonsmidlene, og land- og mineralressursene fra den herskende klassen under arbeidernes kontroll, kan de brukes som en del av en demokratisk produksjonsplan til å tilfredsstille flertallets behov. De bolivianske arbeiderne og bøndene har stolte revolusjonære tradisjoner. De må gjenvinne ånden og programmet til Pulacayo-tesene, vedtatt av gruvearbeiderforbundet i 1946: «proletariatet i de underutviklede landene er tvunget til å kombinere kampen for de borgerlig-demokratiske oppgavene med kampen for sosialisme.»