Marxistiske tekster: Skolér deg

Det er enkelte som mener at teori er et unødvendig tidsfordriv, og at det er kun aktivisme og de daglige kampene som er nødvendige. De tror at aktivisme, streiker og slagord vil kunne spontant føre til en sosialistisk revolusjon. Men når massene endelig tar til gatene er det ikke for å høre slagord og appeller som ikke sier noe annet enn det de vet fra før. De vet at det er økonomisk krise og at de blir utnyttet og utbyttet av overklassen. Massene vil vite hvorfor ting er som de er, og hva som bør gjøres.

Med teoretisk innsikt vil vi kunne være forut for begivenhetene og skifte taktikk deretter. Ved kun praktisk aktivisme vil vi bli tatt av begivenhetene.

Lenin sa at en revolusjonær organisasjon ikke kan eksistere uten en revolusjonær teori. Uten en egen ideologi vil arbeiderklassen automatisk ta til seg borgerskapets ideologi som er gjennomsyrer samfunnet.

Marx understreket også den viktige rollen den revolusjonære teorien spiller, under en debatt med en arbeideraktivist ytret han at ignoranse har enda ikke hjulpet noen.

Teorien er som en ledesnor som hjelper oss i arbeidet vårt for å forandre verden.

Her publiserer vi en studieguide for marxistisk teori.

De fleste av tekstene er foreløpig på engelsk, men vi har til hensikt å få oversatt dem, de fleste av tekstene til Marx og Lenin finnes på norsk i bokformat.

Starten, som i ethvert studie, kan virke overveldende og vanskelig, men som enhver arbeider vet er at det man vil ha, er verdt å arbeide for, og når man har kommet gjennom de første tekstene vil man se at den marxistiske teorien er ganske rett fram og enkel å ta til seg.

Vi har laget en kortere liste over klassiske verk og andre viktige tekster vi tror kan være nyttige til å ta til seg marxismens ideer og metoder, den finnes under marxismen grunnleggende.