COVID-19, kvinnekamp og kapitalisme – Et revolusjonært program for kvinnefrigjøring

I år ble kvinnedagen markert på usedvanligvis. Bank of England anslår at den økonomiske krisen som herjer verden, er den verste på 300 år. Millioner har blitt arbeidsledige, over 2 millioner liv har gått tapt som følge av pandemien, og det kapitalistiske systemet har forlenget pandemien og krisen, ved at kapitalistene prioriterer kortsiktig profitt fremfor… Les her COVID-19, kvinnekamp og kapitalisme – Et revolusjonært program for kvinnefrigjøring

Kommunestreiken og tvungen lønnsnemnd

Streiken til Unio i kommunesektoren ble stanset da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. Arbeids- og sosialdepartementet begrunnet inngrepet med en situasjon ved Frevars prosessanlegg for energigjenvinning og avfallshåndtering i Fredrikstad: «I løpet av fredagen har brannvesenet avdekket at det er umiddelbar fare for at søppelet vil selvantenne og starte en brann i gjenvinningsanlegget. Brannsjefen… Les her Kommunestreiken og tvungen lønnsnemnd

300 årsjubileet for koloniseringen av Grønland – bekjemp dansk imperialisme med internasjonal klassekamp!

Følgende resolusjon ble enstemmig vedtatt av Revolutionære Socialisters [Den Dansk seksjonen av IMT -Red.] kongress den 20-21. Mars 2021. I år feirer det danske borgerskapet 300 års jubileet for koloniseringen av Grønland. En kolonisering som for det grønlandske folk innledet 300 år med imperialistisk utplyndring, ydmykelse og undertrykkelse. Det er behov for at revolusjonære i… Les her 300 årsjubileet for koloniseringen av Grønland – bekjemp dansk imperialisme med internasjonal klassekamp!

Støtt de streikende, velferdsyrkene må bli yrker det går an å leve av og med!

Den 27. mai gikk over 7000 organiserte i UNIO i streik, da Kommunenes Sentralforbund (KS) nektet å imøtekomme arbeidernes krav. KS ville i utgangspunktet bare gå med på en lønnsøkning som ville ha innebåret reallønnsnedgang, slik resultatet ble i fjor. Det lengste arbeidsgiverne ville strekke seg var på 2,8 %, identisk med beregnet prisstigning. Som… Les her Støtt de streikende, velferdsyrkene må bli yrker det går an å leve av og med!

Stans bombingen av Gaza! Stans okkupasjonen! – Mobiliser internasjonalt til støtte for den palestinske kampen!

Følgende er en uttalelse fra den Internasjonale Marxistiske Tendensen om den israelske volden mot Gazastripen de siste dagene, som har fortsatt å eskalere. Vi sier: Stans bombingen, stans okkupasjonen – verdens arbeidere og unge, mobiliser dere og kjemp for et fritt Palestina som en del av en sosialistisk føderasjon av Midtøsten! De israelske forsvarsstyrkenes (IDF)… Les her Stans bombingen av Gaza! Stans okkupasjonen! – Mobiliser internasjonalt til støtte for den palestinske kampen!

Colombia : Massebevegelsen stanset skattereformen – bring ned Duque!

Etter fem dager med protester i over 23 byer i Colombia mot Ivan Duques skattereform (en innstrammingspakke som skulle få arbeiderne til å betale for pandemien), har regjeringen trukket tilbake forslaget. Dette er en overveldende seier for arbeiderklassen. I fem dager tok mer enn 50 000 demonstranter til gatene i Bogotá (dette er offisielle tall… Les her Colombia : Massebevegelsen stanset skattereformen – bring ned Duque!

Marxister mobiliserer til 1. mai

Støttespillere til Den Internasjonale Marxistiske Tendensen mobiliseres overalt i verden til første mai, hever revolusjonens og den internasjonale sosialismens banner. Den eneste løsningen til kapitalistisk barbari og det grufulle som kommer med COVID-19 pandemien. Følg aktivitetene våre på sosiale medier (#MayDayIMT, #WorkersOfTheWorldUnite) og møt oss der du er! Første mai er en merkedag i kalenderen… Les her Marxister mobiliserer til 1. mai

Reformismens krise: klassesamarbeid og kompromiss

Krisen som startet i 2008 avslørte kapitalismen. Den innledet en prosess der millioner av unge og arbeidere begynte å stille spørsmål ved ikke bare såkalt «nyliberalisme», men også kapitalismen i seg selv. I stedet for å dytte venstresiden til makten, har kapitalismens krise ført til en krise innad i venstresiden. Ved første øyekast virker dette… Les her Reformismens krise: klassesamarbeid og kompromiss