Vår behandling av personopplysninger

Revolusjon IMT er forpliktet til å ivareta personvernet. Til alle tider har vi som mål å respektere alle personopplysninger du deler med oss, eller som vi mottar fra andre organisasjoner, og å holde det sikkert. Denne personvernerklæringen ( “Policy”) beskriver vår datainnsamlings og prosesserings praksis og dine valg vedrørende hvordan dine personopplysninger blir brukt.

Denne policyen inneholder viktig informasjon om dine rettigheter til personvern. Les den nøye for å forstå hvordan vi bruker personopplysninger. Vi kan oppdatere disse retningslinjene fra tid til annen uten varsel, så vær så snill, sjekk den regelmessig.

Du står frivillig til å gi oss personopplysninger. Men uten å gi oss personlige data, vil du ikke være i stand til å: ta kontakt med oss; Abonnere på vår mailingliste; abonnere på våre publikasjoner; eller motta informasjon om Revolusjon IMT.

 1. Vi samler inn informasjon om deg:

(1) Når du gir den til oss direkte

Du kan gi oss dine personopplysninger ved abonnement på nyhetsbrev eller en publikasjon, når du kontakter oss på telefon, e-post eller post, når du signerer en underskriftskampanje / uttalelse, og / eller når du donerer penger til oss.

(2) Når du gir den til oss INDIREKTE

Din informasjon vil også bli gitt til oss når du følger oss eller på annen måte samhandler med oss på eller via Twitter, når du liker / eller blir med på vår Facebook side eller samhandler med oss ​​på andre måter på eller via Facebook.

(3) Når du gir tillatelse til andre organisasjoner for å dele den eller at de er offentlig tilgjengelige

Vi kan kombinere opplysningene du oppgir til oss med informasjon fra eksternt tilgjengelige offentlige kilder. Avhengig av personverninnstillingene for sosiale medietjenester, kan vi også få tilgang til informasjon fra disse kontoene eller tjenestene. Vi bruker denne informasjonen for å få et bedre kjennskap til deg og til å forbedre våre kommunikasjons- og innsamlingsaktiviteter.

(4) Når du besøker vår hjemmeside

Vi bruker cookies til å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt. Vennligst referer til vår Cookies politikk for detaljer om hvordan vår bruk av informasjonskapsler påvirker dine personopplysninger.

 1. Hvilken informasjon samler vi?

Vi kan innhente, lagre og bruke følgende typer personopplysninger:

(1) Vi vil vanligvis lagre navn og kontaktinformasjon, inkludert telefonnummer, lokasjon, og e-post adresse. Vi kan imidlertid be om andre opplysninger om det er hensiktsmessig og relevant, for eksempel:

 • Dine bankopplysninger eller debet / kredittkort (ved donasjon).

(2) Eventuelle kommunikasjonspreferanser du gir;

(3) Informasjon om datamaskinen og om dine besøk på og bruk av dette nettstedet, inkludert IP-adressen, geografisk plassering, nettlesertype, referansekilde, lengde på besøket og antall sidevisninger; og / eller

(4) Enhver annen informasjon som deles med oss ​​som per klausul 1.

Behandler sensitive personopplysninger?

Gjeldende lov anerkjenner visse kategorier personopplysninger som sensitive, og de krever derfor mer beskyttelse, inkludert politiske meninger og fagforeningsmedlemskap. Vi kan i begrensede tilfeller samle inn sensitive personopplysninger om deg. Vi samler inn sensitive personopplysninger kun dersom det eksisterer en klar grunn til å gjøre det; og det vil bare gjøres med ditt eksplisitte samtykke.

 1. Hvordan og hvorfor bruker vi dine personlige data?

Personlige data, oppgitt til oss, vil bli brukt til de formål som er angitt i disse retningslinjene eller i relevante deler av nettstedet.

Vi kan bruke din personinformasjon for å:

(1) Gjøre det mulig å abonnere på våre publikasjoner;

(2) Sende deg informasjon om arbeidet vårt, kampanjer, organisasjoner og annen informasjon, produkter eller tjenester vi tilbyr (dette vil ikke gjøres uten ditt samtykke);

(3) Tilby deg de tjenester, produkter eller den informasjon du har bedt om

(4) Hvis du ber om det, sette deg i kontakt med andre sympatisører i ditt område (dersom de også har gitt et slikt samtykke);

(5) Håndtere administrasjon av donasjon eller andre betalinger du har gjort med kredittkort / debetkort, sjekk, stående ordre eller BACS overføringer;

(6) Motta innbetalinger fra deg og sende deg standpunkter og /eller kvitteringer;

(7) Forske på våre aktiviteters / kampanjers effekt;

(8) Betjene henvendelser og klager relatert til nettstedet eller til oss generelt;

(9) Øverføre underskrifter fra underskriftskampanjer til tredjeparter, om du har underskrevet et opprop og tredjeparten er et mål for kampanjen som begjæringen gjelder; og / eller

(10) Revisjon og / eller administrere våre regnskap.

 1. Supporter Analysis

Google Analytics

Vi kan bruke noen av dine personopplysninger til å analysere vår digitale ytelse, for eksempel for å se hvordan våre nettsider kan forbedres til å hjelpe oss med å oppnå de formål som følger av § 9 nedenfor, for å registrere hvordan du bruker nettsiden vår eller til å vurdere ulike artiklers / kampanjers popularitet.

For mer informasjon om hvordan vi bruker din personinformasjon i forhold til Google Analytics, kan du se vår cookiepolicy ved å klikke på linken cookiepolicy

Du kan reservere deg mot innsamling av informasjon til slike formål her: http://www.aboutads.info/choices

 1. Kommunikasjon, oppdateringer, innsamling

Dersom du har gitt et passende samtykke, vil vi kontakte deg via telefon og e-post, med målrettet kommunikasjon for å informere deg om våre arrangementer og / eller aktiviteter vi mener kan være av spesiell interesse; om arbeidet til Revolusjon; og be om donasjoner eller annen støtte.

 1. Data av barn

Vi behandler ikke med viten data tilhørende personer under 16 år. Dersom vi oppdager, eller har grunn til å tro at du er 15 og under vil vi slette all personinformasjon vi besitter av deg, innen rimelig tid og  tilbakeholde våre tilsvarende tjenester.

 1. Sikkerhet og tilgang til dine personlige data

Vi søker å sikre at det alltid finnes egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å hindre tap, ødeleggelse, misbruk, endring, uautorisert avsløring eller tilgang til dine personopplysninger.

Din informasjon er bare tilgjengelig for ansatte og frivillige med tilstrekkelig opplæring.

Vi kan også bruke etater og / eller leverandører til å behandle data på våre vegne. Det kan også hende at vi slår oss sammen eller samarbeider med andre organisasjoner og i denne sammenheng overføre og / eller skaffe  personopplysninger.

Vær oppmerksom på at enkelte land utenfor EØS har en lavere beskyttelses standard for personopplysninger, som lavere sikkerhetskrav og færre rettigheter for enkeltindivider. Vi kan overføre og / eller lagre personopplysninger som samles inn fra deg til og / eller på en destinasjon utenfor den europeiske økonomiske sonen ( “EØS”). Slike personlige data kan behandles av organer og / eller leverandører som opererer utenfor EØS. Hvis vi overfører og / eller lagrer dine persondata utenfor EØS vil vi ta de hensiktsmessige skritt til å sikre at mottakeren implementerer alle nødvendige tiltak for å beskytte dine personopplysninger.

Ellers som beskrevet i denne personvernerklæringen, vil vi kun dele dine data med ditt samtykke.

 1. Dine rettigheter

Der vi avhenger av ditt samtykke til å bruke  personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Dette inkluderer retten til å be oss om å slutte å bruke din personinformasjon for direkte markedsføring eller til å avmelde deg fra vår e-postliste når som helst. Du har også følgende rettigheter:

(1) Retten til å bli informert – du har rett til å bli fortalt hvordan dine personopplysninger vil bli brukt. Disse retningslinjene og eventuelle andre retningslinjer og uttalelser som brukes på våre nettsider og i vår kommunikasjon er ment å gi deg en klar beskrivelse av hvordan din personinformasjon kan brukes.

(2) Rett til innsyn – du kan skrive til oss for å be om bekreftelse på hvilken informasjon vi har om deg, og for å be om en kopi av denne informasjonen. Forutsatt at du har bedt om å se informasjonen din og at vi har bekreftet identitet din, har vi 30 dager på oss til å overrekke deg informasjonen.

(3) Rett til sletting – fra 25. mai 2018, kan du be oss om at vi sletter dine personopplysninger fra våre registre.

(4) Rett til rettelser – Dersom du mener at vår registrering av dine personopplysninger er uriktige, har du rett til å be om at disse postene oppdateres.

(5) Retten til begrenset behandling –  du har rett til å be oss om å begrense vår  behandling av personopplysningene dine dersom det er uenighet om dens nøyaktighet eller legitime bruk.

(6) Retten til dataportabilitet – i den grad det følger av personvernforordningen der vi behandler personopplysninger (i) under ditt samtykke, (ii) ettersom en slik behandling er nødvendig for utførelsen av en kontrakt du er part i eller for å gjøre de nødvendige trinn etter din forespørsel før du inngår en kontrakt eller (iii) ved automatiserte metoder, kan du be oss om å gi den til deg – eller en annen leverandør – i et maskinlesbart format.

For å utøve disse rettighetene, kan du sende en beskrivelse av personopplysningene du lurer på ved å bruke kontaktinformasjonen i kapittel 15 nedenfor. Du kan også melde deg av vår e-postliste ved å følge denne linken.

Der vi anser at informasjonen du har gitt oss til å være utilstrekkelig for å identifisere personopplysningene det spør om, forbeholder vi oss retten til å be om (i) identifikasjon og / eller (ii) ytterligere informasjon.

 1. lovlig behandling

Vi er pålagt å ha en eller flere lovlige grunnlag til å behandle dine personopplysninger. Kun fire av disse er relevante for oss:

 1. Personopplysninger behandles på grunnlag av en persons samtykke
 2. Personopplysninger behandles på grunnlag av et kontraktsforhold
 3. Personopplysninger behandles på grunnlag av rettslige forpliktelser
 4. Personopplysninger behandles på grunnlag av legitime interesser

(1) Tillatelse

Vi vil be om ditt samtykke til å bruke opplysningene til å sende deg elektronisk kommunikasjon som nyhetsbrev og og pengeinnsamlinger via e-post, og om du deler sensitive personopplysninger med oss.

(2) Kontraktsforhold

De fleste av våre interaksjoner med sympatisører er frivillig og ikke bindende. Imidlertid vil det noen ganger være nødvendig å behandle personopplysninger, slik at vi kan gå inn kontraktsforhold med folk. For eksempel, dersom du abonnerer på en av våre publikasjoner, eller kjøper varer på nettet.

(3) Juridiske forpliktelser

Noen ganger vil vi være forpliktet til å behandle dine personopplysninger på grunn av juridiske forpliktelser som er bindende for oss. Vi vil bare gjøre det dersom det er strengt nødvendig.

(4) Legitime interesser

Gjeldende lov tillater at personopplysninger samles inn og brukes dersom det er rimelig nødvendig for våre legitime aktiviteter (så lenge bruken er rettferdig, balansert og ikke unødvendig innvirker på individets rettigheter).

På denne grunnen vil vi bruke dine personopplysninger dersom det ikke er praktisk eller hensiktsmessig å be om samtykke.

Å oppnå våre formål

Disse inkluderer (men er ikke begrenset til) å fremme sosialistisk politikk

styresett

 • Intern og ekstern revisjon av økonomiske eller regulatorisk overholdelse av retningslinjer
 • lovpålagt rapportering

Publisitets og generering av inntekt

 • Konvensjonell direkte markedsføring og andre former for markedsføring, reklame eller annonser
 • Uoppfordrete meldinger, inkludert kampanjer, nyhetsbrev og pengeinnsamlinger
 • Analyse, målretting og segmentering for å utvikle og fremme eller strategi og forbedre kommunikasjonens effektivitet
 • Personalisering brukes til å skreddersy og forbedre opplevelsen din av vår kommunikasjon

Operativ ledelse

 • Vedlikehold av suppression filer
 • Prosessering for historiske, vitenskapelige eller statistiske formål

Rent administrative formål

 • Svare på henvendelser
 • Levering av etterspurte produkter eller informasjon
 • Kommunikasjon utformet for å administrere eksisterende tjenester, inkludert abonnement, administrasjon av klager og finansielle transaksjoner
 • Takkekommunikasjon og kvitteringer
 • Opprettholde en supporter database og suppressed lister

Økonomistyring og kontroll

 • Prosessere finansielle transaksjoner og opprettholde finansiellkontroll
 • Forebygge  svindel, misbruk av tjenester, eller hvitvasking
 • Håndhevelse av rettslige krav
 • Rapportere kriminelle handlinger og overholde lover og regler.

Når vi bruker dine personopplysninger, vil vi vurdere om det kan gjøres på en rettferdig og balansert måte, og om det er innenfor rimelige forventninger. Vi vil balansere dine rettigheter og våre legitime interesser for å sikre at vi bruker dine personopplysninger på måter som ikke er urimelig påtrengende eller urettferdige på andre måter.

 1. Oppbevaring av data

Hvor lang tid hver datakategori oppbevares varierer avhengig av hvor lang tid vi trenger for å prosessere den, årsaken til at den ble samlet inn, og i tråd med lovbestemte krav. Etter dette punktet vil dataene enten bli slettet, eller så kan vi beholde en anonymisert opptegnelse for forskning og analytiske formål.

Dersom du ber oss om å slutte å sende deg direkte markedsføring / innsamlingsaksjoner / annen elektronisk kommunikasjon, vil vi sette navnet ditt på vår interne suppresion liste for å sikre oss at du ikke blir kontaktet igjen.

 1. Rettelsespolitikk

Vi holder denne personvernerklæringen under regelmessig gjennomgang og forbeholder oss retten til å oppdatere den fra tid til annen ved å legge ut en oppdatert versjon på våre nettsider, ikke minst pga. endringer i gjeldende lov. Vi anbefaler at du sjekker disse retningslinjene for personvern fra tid til annen for å sikre at du fortsatt er fornøyd med de. Vi kan også varsle deg om endringer i våre retningslinjer for personvern på epost.

 1. Tredjeparts nettsteder

Vi har linker til andre nettsteder på vår hjemmeside. Våre retningslinjer for personvern dekker ikke eksterne nettsteder og vi er ikke ansvarlige for personvernpraksis eller innhold på disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å lese personvernpolitikken til eventuelle eksterne nettsteder du besøker via linker på våre nettsider.

 1. oppdatering av informasjon

Du kan sjekke personopplysningene vi har om deg, og be oss om å oppdatere dem der det er nødvendig, ved å sende mail til revolusjon.imt@gmail.com

 1. Kontakt

Vi er ikke lovpålagt å ha en “Data Protection Officer”.

Gi oss beskjed hvis du har spørsmål eller bekymringer for hvordan dataene blir prossesert ved å sende mail til revolusjon.imt@gmail.