Luxemburg og Liebknecht minnet i Berlin

(Oversatt fra: https://www.marxist.com/germany-luxemburg- and-liebknecht-commemorated-in-berlin.htm)

Søndag 14. januar 2018 kom titusenvis av aktivister fra ulike arbeids- og venstresideorganisasjoner til den berømte minnelunden i den østlige forstad Friedrichsfelde for å markere mordet på de fremragende tyske marxistisk revolusjonære Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht 15. januar 1919.

Rosa og Karl var grunnleggerne av Spartakus Ligaen og det tyske kommunistpartiet (KPD) i 1918 og var de mest berømte av mange ofre for en ensidig borgerkrig som ble utløst av det reaksjonære Freikorps militære styrker som hadde dannet en kontrarevolusjonær konspirasjon med høyredreide sosialdemokratiske ledere som Friedrich Ebert, Gustav Noske og Philipp Scheidemann for å drukne revolusjonen i blod.

Der Funke kamerater på minnemarsjen / Bilde: eget verk

Offentlige minnesmarkeringer av mordene har en lang tradisjon som Kommunistpartiet (KPD) tok initiativ til på 1920-tallet og eksisterte i flere tiår i den tidligere stalinistiske staten DDR (Øst-Tyskland). Inntil 1990 var minnesmarkeringen en offisiell statlig begivenhet, og deltakelse ble ansett som et must for partifolk og arbeidstakere i Berlin. Men siden den tyske kapitalistiske foreningen fant sted i 1990 har denne tradisjonen fortsatt å eksistere på frivillig basis. Selv om borgerlige politikere og deres medier trodde at denne tradisjonelle årlige begivenheten raskt ville forsvinne på 1990-tallet, fortsetter unge og gamle mennesker fra hele Tyskland, uavhengig av værforholdene og mot alle odds, å dukke opp.

 

Arrangementet, som tradisjonelt holdes på den andre søndagen i januar, varte fra kl. 09:00 til kl. 14:00. En uendelig strøm av mennesker gikk til minnelunden og la blomster der. Som hvert år opptrådte de øverste lederne av partiet DIE LINKE (Venstre Parti) kollektivt kl. 09:00 om morgenen. Den tradisjonelle marsjen startet fra Karl Marx Avenyen klokken 10:00, hvor man kom til minnesmerket ved middagstid. Kamerater av Der Funke / IMT Tyskland var til stede ved minnesmerket hele tiden med en bokbod, hvor det ble solgt ganske mange tidsskrifter, brosjyrer og bøker. Inntektene fra salget sist søndag var det høyeste som ble oppnådd på dette arrangementet siden 1990-tallet.

Tusener møtte opp til minnet om Luxembourg og Liebknecht /Bilde: fair use

I år markerer 100-årsjubileet for den tyske revolusjonen, som i november 1918 styrtet keiseren (Kaiser), avsluttet krigen og ble preget av opprettelse av arbeidstaker- og soldatråd i alle større industribyer i Tyskland. Forutsetningene for en vellykket arbeiderrevolusjon og opprettelsen av en sosialistisk republikk var bedre enn i Russland i 1917. Likevel gjorde de høyeste SPD-ledere sitt ytterste for å stoppe revolusjonen og gjenopprette en borgerlig stat. Selv om Liebknecht og Luxemburg ikke hadde massestøtte i den første fasen av revolusjonen og manglet en disiplinert organisasjon, som bolsjevikpartiet, anerkjente herskerklassen og de høyrevridde SPD-lederne deres ideer og potensiale til å bygge et sterkt revolusjonært parti som en dødelig trussel.

Rosa og Karl ble kjent som modige helter mot krig, militarisme, kapitalisme og en byråkratisk høyrevridd sosialdemokratisk kaste øverst i arbeiderbevegelsen. Luxemburg produserte dyrebare marxistiske skrifter som er like relevante i dag som de var da. Liebknecht var den første sosialistiske parlamentarikeren som åpenbart sto opp og motsatte seg krigskredittene i Reichstag, det gamle tyske parlamentet, 2. desember 1914. I sammenheng med årsdagen for 1918-revolusjonen er det viktig å studere livene, kampene og skrifter til Karl og Rosa og lære leksjonene for i dag.