Hvorfor aksepterer vi FpU?

Et spøkelse hjemsøker Kristiansand. FpU skrev dette lille innlegget med tittelen «Hvorfor aksepterer vi kommunisme?» sammen med et bilde (tatt snikende, skjult bak en bil, hvorfor så redd?) av noen damer og herrer som holdt et rødt flagg med hammer og sigd. Teksten var bare på tre avsnitt (takk gud), men den klarte allikevel å inneholde en rekke misoppfatninger og bakvaskelser. Det var gjort i et forsøk på å diskreditere hele den sosialistiske bevegelsen og å frata kommunistenes rett til å demonstrere på sin egen fridag. Selv om teksten er skrevet anonymt og av en høyst trolig insignifikant person er det viktig å klargjøre for hvorfor hammeren og sigden må tillates i demonstrasjoner, hvorfor de demokratiske rettighetene til sosialister og kommunister må forsvares fra høyresiden, og hvorfor det alltid er en tilstedeværelse av plagsomme kommunister i disse demonstrasjonene hvert år.

Forfatteren starter artikkelen med påstanden om at det å bære symbolet til hammeren og sigden er å glorifisere kommunismen, en ideologi som gjennom historien har drept millioner. Først og fremst så har ikke «kommunismen» drept millioner. Stalinismen, et fenomen der den politiske og økonomiske makt ble fratatt arbeiderklassen av en byråkratisk kaste, er det som faktisk forårsaket drapene på millioner av arbeidere da den dyttet bolsjevismen banner til side. Vi kan heller ikke glemme at mange av ofrene for stalinismen (ikke alle) var selv kommunister og sosialister, og at den byråkratiske kasten til stalinismen var bygget på bolsjevikenes lik. Vi trotskister styrter absolutt ikke til forsvar for disse regimene, og det gjør heller ikke flertallet av dagens kommunister. Dette er imidlertid ikke tid og sted til å diskutere stalinismens natur og dens forhold til kommunisme og bolsjevisme. Å påstå at stalinismen representerer alle kommuniske tendenser, at alle kommunister forsvarer alle regimer som kalte seg kommunistiske, og at hammeren og sigden er et symbol som er eksklusivt for din ekstremt smale definisjon av kommunisme og bolsjevisme og at den må forbys på en slik subjektiv begrunnelse er ikke bare feil, men å kreve en sensur av alle kommunister, selv de av oss som er imot stalinismen (er ganske stalinistisk i seg selv!). Det kan vi ikke tolerere. Hvis du ønsker å kritisere stalinistene, så gjør det. Vår organisasjon har gjort det konsekvent i flere tiår, og bolsjevik-leninistene i venstre-opposisjon betalte med både sine og sine familiers liv i kampen mot stalinismen. Hammeren og sigden er ikke symbolet på en kommunistisk bevegelse, men til alle, både de gode og dårlige. Vi kan ikke kontrollere hvem som bruker det, selv om det kan være ubehagelig. Dette er hva «frihet» innebærer, noe FpU snakker mye om, men ikke ser ut til å forstå.

Og det ville ikke være en typisk bakvaskelse fra høyresiden om det hadde manglet referanser til Nord-Korea. Forfatteren sier at å ha hammeren og sigden er en forherligelse av kommunismen, og nevner at den fortsatt praktiseres i Nord-Korea i dag. Sikkert en skummel ting. For det første glemmer de å nevne den lille detaljen at Nord-Korea har fjernet alle henvisninger til marxisme fra grunnloven på 80-tallet, og endog erstattet kommunisme med «Songun», en militærfilosofi, i 2009. Så landet kaller seg selv ikke engang kommunistisk lenger, men heller «Juche» en kvasi-fascistisk ideologi. Dette har bokstavelig talt ingenting å gjøre med kommunismen, eller første mai.

Forfatteren fortsetter deretter å spørre LO for hvorfor de tillater å ha dette symbolet å i paraden, som støtter en ideologi som har drept mer enn nazismen. Ettersom at Swastikaen og andre politiske symboler ikke kan brukes, hvorfor hammeren og sigden? Først, hva med det faktum at kapitalismen heller ikke blir belyst? Det estimeres at 69 millioner barn dør hvert år av forebyggbare sykdommer, og at 3 millioner barn sulter ihjel hvert år og hundrevis av millioner sulter. Samtidig går 83% av all verdi til de 1% rikeste, en verdi som tilsammen er nok til å ende den globale fattigdommen og fø alle sultne mennesker, kapitalismen firedobler den kombinerte dødsraten stalinismen og nazismen har hatt på et helt århundre hvert år. På denne grunn støtter jeg entusiastisk en umiddelbar omveltning av kapitalismen og et forbud mot kapitalistiske symboler, men jeg antar at forfatteren ikke vil, av en eller annen merkelig grunn. Så jeg må konkludere med at dette igjen er et forsøk av forfatteren på å avlede oppmerksomheten bort til mye bredere emner enn selve emnet. Alle er frie til å undersøke de virkelige dødstallene til stalinismen og nazismen, og karakteristikkene til disse regimene. Uansett hva du konkluderer, vil du ikke få noen større kunnskap til å forby hammeren og sigden fra 1. mai-toget, da kommunismen er langt mer enn bare Sovjetunionen, akkurat som kapitalismen er langt mer enn bare det industrielle England.

1. mai er en kommunistisk fridag, tvers gjennom. Det er derfor vi dukker opp år etter år! Tradisjonen startet til minne om ofrene for Haymarket-massakren: Det var kalt til en generalstreik i USA for det radikale konseptet, 8 timers arbeidsdag. Streikerne bestod hovedsakelig av immigranter og amerikanske urbane arbeidere. Innvandrerarbeiderne er spesielt utsatte under kapitalismen, ettersom kapitalistklassen bruker innvandrere som billig arbeidskraft som middel til å betale lavere lønn og få en større fortjeneste da de får et større og billigere arbeiderreservoir å utnytte, samtidig kan innvandrerne klandres for forverringene (morsomt at dette begynner å høres ut som FrP?). Under generalstreiken på Haymarket Square ble en dynamittstang kastet av en provokatør og 7 politibetjenter ble drept. Politiet åpnet så ild på arbeiderne og arbeidsledere, de drepte 7 og skadde hundrevis. Nasjonalt angrep de, arresterte og henrettet dusinvis av anarkister og sosialister for bare å være tilknyttet kampen for sosialisme eller 8 timers arbeidsdag. Det ble da foreslått av den andre internasjonale, på den tiden fortsatt en internasjonalistisk sosialistisk gruppe, at ved hver 1. mai så skulle arbeiderne avstå fra jobb og gå ut i en generalstreik for proletariatets viktigste krav og internasjonal solidaritet. Kapitalismen har hatt hundrevis av år på å vise arbeiderne at den virkelig kan møte alle deres krav og behov, men vi står fortsatt her og protesterer for våre krav. Det innebærer derfor at kampen for sosialismen fortsatt er nødvendig. Vi sier: Dette er vår helligdag, arbeiderklassens helligdag og ikke kapitalistenes.

Forfatteren konkluderer da med at LO må ta ansvar for hvilke symboler som vises i toget, og at det er uakseptabelt at de som sympatiserer med kommunismen, får lov til å delta i toget, og til og med at disse symbolene må forbys fra den politiske arenaen! Du ber effektivt om at en byråkratisk kaste får makten til å ta det det politiske selvuttrykket til organisasjoner og arbeidere, slik at det alt i alt blir et homogent og kapitalistvennlig tog som ikke utfordrer status quo. Du ber derfor effektivt, om den totale negasjonen av første maitoget og dens historiske og moderne betydning. Sannheten er at kapitalismen ikke fungerer for de fleste: Kravene om en sekstimers arbeidsdag, kampen mot privatisering, kampen for fast arbeid, bedre lønninger og arbeidsforhold, mindre usikre arbeidsplasser, etc. er alle en kamp mot de nåværende forholdene til en kapitalisme i forfall. Partiet ditt har vært aktive i forverringen av forholdene til gjennomsnittsnordmannen. Eksemplene er uendelige. Dette systemet har vært i en irreversibel krise i 10 år, og ting blir bare verre og verre og verre. Det er derfor nødvendig at de av oss som er imot kapitalismen, det inkluderer alle våre symboler, får lov til å gå side om side med alle arbeidere fra de ulike venstre- og arbeiderpartiene.

Dette kravet om å sensurere kommunister er alvorlig, og viser hvor redd høyresiden er for oss. Sensur kreves bare når man føler seg truet. Partiet deres har blitt nasjonalt ydmyket og venstresiden øker. Men så lenge kapitalismen eksisterer, der den private eiendommen sender flertallet av folket inn i fattigdom og lønnsslaveri og reduserer arbeidernes eksistens til fordel for kapitalistene, vil arbeiderklassen gjøre motstand. Og der arbeiderklassen gjør motstand mot kapitalismens forhold, vil det være kommunister. Dette er den virkelige essensen av 1. mai, en årlig påminnelse til arbeiderklassen om at kapitalismen ikke kan oppfylle deres behov, at de heller vil skyte og drepe dem enn å spandere en krone på deres trivsel, og at dersom vi organiserer arbeiderklassen og et sosialistisk parti i stand til å gjennomføre revolusjonen, kan vi virkelig møte våre behov en gang for alle, og produsere for oss selv, ikke for profitten til en parasittisk kapitalistklasse. FpU skjelver i buksene ved tanken på dette, og så føler de behovet for å bakvaske kommunistene og på grunn av sin egen maktesløshet under 1. maitoget i Kristiansand (jeg så kanskje 3 medlemmer, langt på baksiden, diskutere blant dem selv og ikke i nærheten av frontlinjene) prøver de å underminere enn langt større venstre- og sosialistisk side i toget på annen måte. Vår respons vil være med gjerninger ved å bygge og organisere ungdom, studenter og arbeidere mot de elendige forholdene som står foran dem og feie reaksjonære og høyre partier inn historiens papirkurv der de hører hjemme sammen med alle de andre reaksjonære hindringene som står i veien for en bedre verden .