Kina: En handelskrig borgerskapet kan stille seg bak

Verdenspolitikken er med Trump som USAs president som et ustoppelig drama. Fra G7 sammenbruddet til Nord-Korea forhandlinger , forårsaker han alltid bølger. Nå forbereder Trump en fullskala handelskrig med Kina, med potensielt ødeleggende konsekvenser for verdensøkonomien.

Trumps første parti med tariffer er nå annonsert, den kinesiske eksporten verdt 46 mrd. dollar i 2017 vil bli møtt med en toll på 25 prosent. Listen ble umiddelbart etterfulgt av en kunngjøring fra den kinesiske regjeringen om at den vil gjengjelde med en toll på 25 prosent på produkter til en verdi av 45 mrd dollar, to tredjedeler av disse vil tre i kraft den 6. juli.

Reaksjonen på disse tariffene har vært markant forskjellig i forhold til tariffene mot Europa. Europeerne, er ikke overraskende, langt mindre bekymret for tollsatser på kinesiske varer enn for egenproduserte varer. Tilsvarende er den amerikanske herskerklassen, som var fiendtlig innstilt til tollsatsene på G7-landene, mer optimistiske for tollen på kinesiske varer.

Som vi forklarte i mars , er den amerikanske kapitalistklassen (samt Europas og Japans) bekymret for at Kina skal få utvikle en ny, høyteknologisk produksjon. De er spesielt bekymret for en kinesisk statsstøtte til høyteknologiske sektorer. Frykten er at Kina vil være i stand til å konkurrere i bransjer der de avanserte kapitalistiske land har hatt en fordel til nå. Det er én ting for kineserne å produsere billige, arbeidsintensive produkter, eller sette sammen komponenter produsert andre steder; det er en helt annen ting å produsere høyteknologiske komponenter og maskiner.

Hykleriet til den regjerende klassen

G7-landenes bekymrede rop over dette er selvfølgelig helt hyklersk. De fleste av dem utviklet sine bransjer med statlig støtte, og den statlige støtten fortsetter. For eksempel, har Tesla fått 3-4 mrd. dollar i statlige subsidier (avhengig av hvordan en teller) i henhold til Godd jobs First. Boeing, et annet viktig selskap, har klart å få 14 mrd. dollar i subsidier, pluss ekstra 74 mrd. dollar i lån. EU fikk en WTO dom mot sine subsidier av Airbus forrige måned, der 22 milliarder av subsidiene i 2004 (WTO kjennelser er en langdryg prosess) ble ansett som i strid med WTO-regelverket. Mange andre subsidier regnes ikke med, for eksempel offentlige kontrakter, utgifter til forskning ved universiteter og så videre.

Den andre anklagen rettet mot kineserne er at de ikke respekterer åndsverk. Det er umulig å vite det eksakte nivået kinesiske selskaper stjeler intellektuell eiendom, men gitt at de starter fra en lavere teknologisk posisjon, stjeler de sannsynligvis mer enn andre. Wikileaks viste hvordan USA bedrev massiv spionasje mot sine allierte med sikte på å gi selskaper som Boeing konkurransefortrinn. Så, den amerikanske staten vet hvordan det gjøres.

En ikke så godt kjent fordel Storbritannia fikk fra sitt imperium i det 19. århundre var muligheten til å tilegne seg den mest avanserte teknologien fra andre deler av verden, og å plassere den i en industriell skala. Britene lånte teknologi fra andre deler av verden, utvilsomt uten å betale en krone. Tilsvarende har multinasjonale agroselskaper stjålet frø fra bønder.

Selvfølgelig, når kineserne gjør det, anses det som tyveri, når Vesten gjør det, er det business. Istedet for å dele den menneskelige framgangen med kineserne, vil de imperialistiske maktene beholde sine konkurransefortrinn og tvinge kineserne til å arbeide med gårsdagens teknologi. Faktisk har USA en rekke restriksjoner på eksport av teknologi til Kina. Så, dette er egentlig ikke et spørsmål om rett eller galt, men et forsøk på å holde kinesiske kapitalister borte fra å produsere produkter som krever dagens mest avanserte teknologi.

Europeerne har vært ganske opptatte av å samarbeide med USA på dette spørsmålet. Dette er en av grunnene til at det amerikanske borgerskapet er irriterte på Trump. Det ville være langt enklere å få kineserne på hælene om G7-landene kunne danne en samlet front mot Kina. Det at Trump spyttet på de viktigste amerikanske allierte gjør det umulig. Nå vil USA måtte forsøke å forholde seg til Kina på egenhånd.

Uenighet innad i USAs borgerskap

Det har vært en kritikk av Trumps politikk i USA herskende kretser, men det går hovedsakelig på hvordan Trump utøver handelskrigen, snarere enn det faktum at han kjemper den. En del ønsker å presse enda hardere enn Trump. Senatet har nettopp passert et forslag for å blokkere Trumps avtale med ZTE (den kinesiske mobilprodusenten som angivelig brøt Iran sanksjoner) og oppgir Huawei (den kinesiske telekom giganten) som en nasjonal sikkerhetstrussel. Lovforslaget passerte med 85 stemmer mot 10.

Trumps personlige nag ser ikke ut til å være rettet mot intellektuell eiendom og høyteknologiske næringer. Snarere er han opptatt av handelsunderskuddet. Dette er ikke til særlig bekymring for det amerikanske borgerskapet, som ser det som umåtelig fordelaktig å bruke billig arbeidskraft i Kina. 43 prosent av den kinesiske eksporten utføres av utenlandskeide bedrifter, konsentrert i datamaskiner og annen elektronikk. Apples superprofitt ville gått drastisk ned om det var nødt til å betale amerikansk lønn i stedet for kinesisk. Handelsunderskuddet, om noe, er en god ting for det amerikanske borgerskapet.

Dette gjenspeiles også i de typer varer som berøres av tariffene. De store multinasjonale selskapene var svært bekymret for at tariffer skulle skape problemer for dem og lobbet hardt for å stanse tariffer som påvirker konsumvarer. The Peterson Institute for International Economics regnet på tallene og fant at det opprinnelige utkastet av varer som skulle påvirkes av tariffer inkluderte 12 prosent av forbruksvarer, men i listen utgitt 15. juni inneholdt bare 1 prosent av forbruksvarer. I stedet for forbruksvarer, ble mellomledd varer som halvledere (en viktig komponent i alle elektronikk) og plast lagt til listen. Trump uttalte at tariffer vil være målrettet mot varer som “inneholder industrielt viktige teknologier”.

Selv om de store, amerikanske multinasjonale selskaper har reddet seg fra den verste tariffen, vil de sannsynligvis komme til å bli påvirket av en kinesisk gjengjeldelse. Kina har gjengjeldt med toll på landbruksprodukter, kjemikalier, olje, kull, og biler. Dette er delvis rettet mot republikansk støttende områder, men det er også en refleksjon av Kinas relativt svake posisjon når det kommer til en potensiell tariffkrig. Mange av de gjenværende varene er nettopp varer som Kina ikke er i stand til å produsere, og varer der USA har en fordel. Gjengjeldelse vil derfor trolig komme til å være begrenset til byråkratiske hindringer for amerikanske selskaper. Qualcomm, for eksempel, er i en prosess der de prøver å kjøpe en nederlandsk halvleder produsent NXP, og Kina kan stoppe transaksjonen, spesielt dersom Senatet klarer å blokkere en avtale med ZTE.

På egen hånd, er ikke tariffene foreslått (50 mrd. dollar) en katastrofe for verdensøkonomien. Men en rekke kommentatorer er bekymrede, selv om de generelt er i favør av å legge press på Kina, for virkningene tariffene kan skape. Som George Magnus, tidligere sjeføkonom i UBS sa det:

«De økonomiske og politiske konsekvensene av en handelskrig er mer korrosivt enn enkel matematikk forutser, og en opptrapping vil undergrave businesstilliten og øke prisene og arbeidsledigheten.»

Trumps nedbrytning av ’handelsdiplomatiet’

For øyeblikket har ikke tariffene blitt implementert. Det er rom for forhandlinger, men det er lite sannsynlig at de to sidene vil komme til noen avtale i nær fremtid. Mer sannsynlig, vil de nåværende tiltakene etterfølges av en ytterligere opptrapping av spenningen ettersom Trump har startet med å utarbeide en liste over varer med en verdi på 200 milliarder dollar som skal skattlegges. Dette vil uunngåelig ramme store amerikanske multinasjonale selskaper som setter sammen eller produserer varer i Kina, og samtidig øke prisene for forbruksvarer. Kina blir nødt til å svare, men med administrative tiltak, og muligens med en devaluering av valutaen. Hvis en slik opptrapping skjer, vil det gi alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien.

Trump forsøker å omstille USAs handelsrelasjoner med resten av verden, på bekostning av resten av verden. Ved å bruke USAs økonomiske makt, forsøker han å tvinge fram innrømmelser fra handelspartnerne. I hvert fall delvis, støttes han av den amerikanske herskerklassen. Dette har en svært nedbrytende effekt på verdensrelasjonene. Det opprører veletablerte allianser og fører til økende spenninger andre steder. IMF erklærte politikk som den største risikoen for verdensøkonomien i 2018. De var ikke langt unna.

Før ville noe slikt ha ført til krig, men atomvåpen, arbeiderklassens styrke og overveldende amerikansk militærmakt, innebærer at en åpen væpnet konflikt mellom stormaktene er utelukket. I stedet må de ty til andre konfliktformer, som for eksempel proxykriger, men også økonomisk krigføring, som er hva Trump forsøker å føre på Kina.

Disse proteksjonistiske spenningene reflekterer motsetninger mellom de største imperialistiske maktene som følge av kapitalismens krise. Krisen skjerper konkurransen mellom imperialistmaktene om markedsandeler. Samtidig, skjerper det også de sosiale motsetningene innad i disse nasjonene ettersom innstramningene biter. Sistnevnte fører også til en destabilisering av det politiske regimet, der den herskende klassen ikke lenger klarer å kontrollere sine egne representanter. Trump, Brexit og det siste italienske valget er alle eksempler på dette. Konsekvensen er en ond sirkel, som de borgerlige finner det svært vanskelig å bryte.

Trump er en proteksjonist, men hans handlinger reflekterer bare de historiske kreftene. Han er både et resultat av slutten av etterkrigstidens handelskonsensus og enda en spiker i dens kiste. I virkeligheten, har ikke Trumps liberale motstandere noe alternativ til hans politikk. Faktisk synes de tilbøyelige til å hylle ham halvparten av tiden. Til slutt, reflekterer de bare uføret til et økonomisk system som skulle ha blitt styrtet for lenge siden.