Norge Ut Av NATO – Mot Imperialisme og Kapitalisme!

I dag deltok Sosialistisk Revolusjon i demonstrasjonen mot Nato øvelsen Trident Juncture som skal være en øvelse for å teste Natos evner til å slå tilbake en invasjon av Russland. Dette er den største militære øvelsen Nato holder siden 1980 tallet, der 45 000 soldater fra 30 forskjellige land deltar.

Etter et tiår med økonomisk krise har Vesten mistet mye av sin globale innflytelse til voksende makter i øst, spesielt Russland og Kina. Nato øvelsen er en direkte provokasjon mot Russland, etter å ha tapt terreng i land som Ukraina og Syria, føler Nato et behov for å vise styrken sin til Russland på den andre siden av grensen.

Men Nato har like lite å tilby norske arbeidere som Putin sin regjering har å tilby russere. Nato har trukket med seg Norge til å kjempe ødeleggende kriger i Afghanistan og Libya, ikke for frihet, men for kapitalistenes egne interesser: For større marked og mer profitt. Nato bruker nå mer eller mindre samme skremselspropaganda som under den kalde krigen, men de norske og russiske arbeiderne har mye mer til felles enn med sjefene hjemme. De norske og russiske arbeiderne utbyttes og har en felles fiende i kapitalistene. Det norske folket har verken interesse av et Nato medlemskap eller å være vertskap for en imperialistisk maktdemonstrasjon.

Vi i Sosialistisk Revolusjon sier at Norge må ut av Nato, stanse deltakelsen i meningsløse kriger som dreper tusener av uskyldige menn, kvinner og barn og at Norge må stanse pengeutbetalingene og landtildelingene til Nato for deres krigsspill.

Til forskjell fra noen grupper som argumentere for en nordisk forsvarsallianse sier vi at det er en feilaktig løsning da det ikke vil utfordre den imperialistiske ordenen av idag. I stedet vil dette bare skape en annerledes borgerlig orden, der de nordiske arbeiderne dyttes i hendene på nordens borgerskap.

Vi kjemper for å få Norge ut av Nato. Det norske folket har ingen interesse av å sende egne barn til å kjempe og å dø for USAs kriger. Men vi kan heller ikke stole på vårt eget borgerskap i forsvaret mot et aggressivt Russland, da de begge drives av samme insentiv: Å øke profitten på verdens arbeideres bekostning. Verdens arbeiderklasse kan bare stole på seg selv og vi kan bare fri oss fra lenkene våre gjennom enhet, ikke med nasjonale skillelinjer. Derfor går vi imot enhver nasjonalistisk, eller imperialistisk militær allianse, defensiv eller offensiv. Vi sier at den eneste måten å ende dette kaotiske og voldelige systemet som skaper klassekamp og splitter folket på nasjonale linjer på, er ved å forene seg og kjempe mot vår felles fiende, kapitalismen og borgerskapet, og for en sosialistisk verdens Føderasjon der verdens arbeidere forenes.

Norge ut av Nato – mot imperialisme og kapitalisme!

Yankees go home – no more Norwegians in war!

Arbeidere i alle land – foren dere!

Ingen annen kamp enn klassekampen!

Ingen soldater! Ingen gevær! Ingen penger til NATO’s militær!