Sverige: Vellykket Marxistisk Skole – En Viktig Milepæl

En oversettelse fra Revolution 

I helgen holdt Revolution den svenske seksjonen av den internasjonale marxist tendensen sin årlige skole i Gøteborg. imt1.jpg

Over 90 entusiastiske revolusjonære fra hele landet samlet seg for forberedelsene til en intensifisering av klassekampen i løpet av den kommende perioden, som vil gi marxister store muligheter.

Helgen var fullpakket med forskjellige spennende økter. Emner som “Klassekamp og kvinnekamp”, “Marxisme og Kunst”, og “Imperialisme” vekket stor interesse. Studie helgen var Revolutions største hittil, med delegater fra Göteborg, Stockholm, Malmö, Umeå, Lund, Halmstad, Helsingborg, Skövde, Jönköping, Ljungby, Trelleborg og Linköping. Den optimistiske og entusiastiske stemningen preget øktene, og pausene var preget av livlige diskusjoner.

Salen var full av kunnskapstørste revolusjonære

Tørsten etter marxistisk teori kunne sees i det rekordbrytende salget til bokbordet. Dette viser entusiasmen og kampånden til alle som deltok. Enda mer bevis på dette var samlingen lørdag, da kameratene sammen bidro med over 65,000 kr til byggingen av den internasjonale marxistiske tendensen.

Kjøp den nye boka «Germany 1918-1933: Socialism or Barbarism* fra Wellred Books

Den Tyske Revolusjonen

Rob Sewell, redaktør for britiske Socialist Appeal, har nettopp publisert en ny bok om den tyske revolusjonen: Tyskland 1918-1933 – Sosialisme eller Barbarisme. Som en del av lanseringen av denne boken, hadde han blitt invitert til et regnfullt Gøteborg. Han forklarte hvordan arbeiderklassen hadde vært en hårsbredd fra å ta makten, og at den bare mislyktes på grunn av ledernes svik, forræderi og feil.

Rob Sewell forklarer at vi ikke «diskuterer historie», men hvordan vi kan forandre samfunnet

I en flammende tale forklarte Rob ikke bare de historiske hendelsene, men viste også hvordan de er direkte relevante i dag. Marxister studerer ikke historien av akademisk interesse, men som en del av forberedelsene til fremtidige kamper og revolusjoner. Vi har plikt til å ta til oss lærdommen, slik at vi ikke gjentar historien og feilene fra tidligere generasjoner. Dette ble møtt av stormfull applaus og en livlig diskusjon.

Finske Revolusjonen, Imperialisme og Karl Marx

En revolusjon som vi sjelden har hører om er den finske revolusjonen i 1917-1918, som til og med feirer hundre år. Diskusjonen om denne viktige begivenheten i den nordiske arbeiderklassens historie ble diskutert med fokus på de viktigste leksjonene: reformismens manglende evne og iboende forræderi, men også betydningen av at et dristig revolusjonært lederskap våger å gå hele veien og fullføre revolusjonen.

Den finske revolusjonen viser hvor brutal borgerskapet kan være når det gjelder å forsvare kapitalismen, men også at arbeiderklassen er forberedt på store ofre for å forandre samfunnet under en revolusjon. Den finske arbeiderklassens kamp er en arv som dagens marxister må lære av.

På søndag diskuterte vi imperialismen, og Niklas Albin Svensson forklarte hvordan tidlig konkurransedyktig kapitalisme har blitt erstattet av monopolkapitalisme, hvor noen få hundre multinasjonale selskaper dominerer verdensøkonomien. Konkurransen mellom selskapene har blitt erstattet av konkurranse mellom land, og størstedelen av menneskeheten holdes nede i fattigdom og elendighet i et krympende og rikere imperialistisk borgerskap.

Viktor Madsen hadde en innledning om Karl Marx liv og ideer, som er mer relevante nå enn noen gang før. Han forklarte hvordan Marx og Engels utviklet sosialisme fra en utopisk ide til en vitenskap. Som Victor forklarte, «den eneste utopien er troen på det kapitalistiske systemet».

Deltakerne hørte nøye på diskusjonene

“Det har aldri vært en bedre tid å være marxist enn nå”

Stefan Kangas avsluttet helgen med en brennende tale og understreket behovet for å organisere oss for den sosialistiske revolusjonen. Siden finanskrisen i 2008 har vi sett angrep på arbeiderklassen over hele verden. Det er borgerskapet sitt system som har forårsaket krisen, men arbeiderklassen må betale for det gjennom kutt og fallende levestandard.

Ti år etter siste krise har ingenting blitt bedre. Tvert imot møter vi en ny, dypere krise som vil riste verden økonomisk, politisk og sosialt. Situasjonen har skapt en ny generasjon av revolusjonære ungdom i verdensklasse, spesielt i land som USA, hvor 58 prosent av de unge såkalte millenials foretrekker sosialisme fremfor kapitalismen.

Den russiske revolusjonen i 1917 viser at arbeiderklassen faktisk kan ta makten og styre samfunnet – forutsatt at det er revolusjonerende lederskap som imøtekommer Marxismens viktigste historiske læresetninger og metoder. De russiske arbeiderne hadde bolsjevikene og kunne derfor lykkes.

Både den finske og tyske revolusjonen ble knust på grunn av svindel og feil. Men det som alle revolusjonene har til felles er massens offer. Når arbeiderklassen beveger seg, er det ingenting som kan stoppe dem.

Arbeiderklassen har aldri vært større og sterkere, kapitalismen har aldri hatt en dypere krise. Kapitalisme betyr uendelige lidelse – krig, miljøødleggelse, utnyttelse, undertrykkelse, elendighet og lidelse – og bare den sosialistiske revolusjonen kan tilby en løsning og frigjøre menneskeheten.

Milepæl for svenske marxister

IMT er en liten, men raskt voksende trend i den internasjonale arbeiderbevegelsen. Det har aldri vært en bedre tid enn nå å være marxist. Flere deltakere har allerede besluttet å bli med i kampen for sosialisme.

Hele helgen ble preget av revolusjonær optimisme. Denne helgen var en milepæl i oppbyggingen av den marxistiske bevegelsen i Sverige, som viste hvordan revolusjonen og IMT vokser og utvikler seg. Flere og flere kaster seg inn i kampen og tørster etter forklaringer.

Alene kan en ikke gjøre noe, men når vi organiserer sammen og samles styrkes vår innsats. Oppgaven er nå å oversette alt vi lærte under helgens diskusjoner til å fortsette å bygge kreftene til den revolusjonære marxismen.