Venezuela: Et pågående kupp, Guaidó proklamerer seg som president

Som vi tidligere har rapporteret, pågår det et kupp i Venezuela, fremmet av imperialismen og dens lakeier i Lima-kartellet; gjennomført av dens marionetter i opposisjonen. Den 23. januar gikk kuppet inn i en ny fase, da Guaidó, en representant Nasjonalforsamlingen, avsa en ed som «president for republikken».

På samme måte sa generalsekretæren i USAs kolonier (OAS), Almagro, til kuppmakerne at han anerkjente nasjonalforsamlingens utnevnelse av en «ambassadør» til dette organ dagen før.

Svaret fra det Hvite Hus kom raskt. Nesten samtidig med utførelsen, på Twitter:

I lys av den imperialistiske innblandingen uttalte president Maduro, at relasjonene med den amerikanske regjeringen var brutt sammen og gav all diplomatisk personale 72 timer til å forlate landet. Til det reagerte “marionettepresidenten» Guaidó med en erklæring, der han oppfordret «alle diplomater til å «fortsette å operere i Venezuela».

Dermed oppfordret han til en opptrapping av den imperialistiske innblandingen.

Marco Rubio, som er kjent for sin urokkelige motstand mot den bolivarianske revolusjon, har også uttrykt støtte til kuppet, og har oppfordret til å utvise venezuelanske diplomater og å anerkjenne de, som “marionnettepresidenten” har oppnevnt i stedet.

Lucha de Clases, den venezuelanske seksjonen av den Internasjonale Marxistiske Tendensen, har kommet med et klart standpunkt, at vi er imot Maduro-regjeringens politik, fordi klassesamarbeid ikke fører til noe annet enn at krisens byrder legges over på arbeiderklassens skuldre, kveler massenes revolusjonære initiativer, fordriver revolusjonens fremskritt og baner vei for reaksjonens seier.

Samtidig er vi helt og holdent mot kuppet, fremmet av Trump-Bolsonaro-Almagro-aksen og dens lakeier i Lima-kartellet. Hvis den reaksjonære opposisjon, støttet av imperialismen, kommer til makten, vil det bety en katastrofe for arbeiderne og de fattige fra et økonomisk, sosialt, politisk og demokratisk synspunkt. Vi må ikke lure oss selv på det området. «Overgangsplanen», som er utarbeidet av Nasjonalforsamlingen, taler åpenlyst om privatisering av de nasjonaliserte selskap, masseoppsigelser i offentlig sektor og generelt en klar antiarbeider og probusinesspolitikk.

Motstand mot det imperialistisk støttede kuppet!

Den eneste måten det reaksjonære kuppet kan bekjempes på er på arbeiderklassens basis og de fattige revolusjonære bøndenes energi. Militser må opprettes i alle nabolag, lokalsamfunn og fabrikker. Fabrikker må tas over av arbeiderne. Jordbruksland må besettes og forsvares av folkelige forsvarsbrigadene, som allerede finnes i forskjellige delstater i landet.

Maduro ved Miraflores / Bilde: Public Domain

For å bekjempe kuppet må bankfolk og forretningsmenn, det finansierer det, bli fratatt sine økonomiske midler. Ekspropriasjon av alle store selskap  og de multinasjonale selskapene som er involvert i kuppet. Alle paralyserte og semiparalyserte selskap må besettes så de kan underrettes arbeiderkontroll og en demokratisk produksjonsplan, for å tilfredsstille flertallets behov.Det er gitt nok innrømmelser til kapitalistene: Vi krever ekspropriasjon av bankene, de store selskapene og de store godseierne under arbeidernes og det organiserte bondesamfunnets kontroll.

Oppgaven med å bekjempe kuppet går hånd i hånd med løsningen på det arbeidende folks presserende behov, noe som kun kan gjøres ved å sette en stopper for politikken med avtaler, forhandlinger og innrømmelser til borgerskapet, som organiserer kuppet, og en gjennomførelse av en politikk, som setter det arbeidende folk, flertallets, interesser over alt annet.

Dette er ikke tiden til tvil. Imperialismen, som har angrepet det venezuelanske folk gjennom økonomiske sanksjoner og finansielle blokader, har økt innsatsen og  dens kupplaner har gått inn i en avgjørende fase. Av denne grunn oppfordrer vi folk verden over, arbeidere og unge til å mobilisere mot det reaksjonære imperialistiske statskuppet ved å organisere protester foran amerikanske og canadiske ambassader og konsulater i alle land.

Hands off Venezuela!

Exproprier borgerskapet!

Yankees Go Home!