Mot kupp, mot krig: Hands off Venezuela

Den Internasjonale Marxistiske Tendensen er imot kuppforsøket igangsatt av USA i Venezuela. Hva vi bevitner er et åpenbart forsøk av en koalisjon ledet an av Trump på å fjerne Maduro sin regjering i Venezuela. Dette er den siste episoden i en tyve år gammel kampanje mot den bolivarianske revolusjonen, en kampanje som har involvert kupp, paramilitære infiltrasjoner, sanksjoner, diplomatisk press, voldelige opprør og mordforsøk.

Etter det Hvite Hus’ instrukser og møter i Washington, proklamerte Juan Guaidó seg som president under en demonstrasjon i Caracas den 23. januar. Denne deklarasjonen har absolutt ingen legitimitet, likevel ble han øyeblikkelig anerkjent av slike som Trump, Bolsonaro, Duque, Macri og Almagro. Andre fulgte etter, inkludert 19 EU-land. De oppfordret så det venezuelanske militæret til å erklære lydighet overfor den «nye presidenten». Etterfulgt av sanksjoner mot det venezuelanske oljeselskapet PDVSA, der verdier til en verdi av 7 milliarder dollar er blitt konfiskerte i USA. Videre er en verdi på 1,2 milliarder dollar i gull tilhørende Venezuela holdt tilbake av Bank of England etter USAs instrukser. Målet er å kvele den venezuelanske økonomien til underdanighet.

Disse imperialistiske aggresjonene blir ført under dekke av «demokrati» og «humanitær bistand». La oss være klare, imperialismen løy om grunnene til invasjonen av Irak («masseødeleggelsesvåpen»), de løy om bombingen av Libya og de har alltid prøvd å finne på unnskyldninger for sine aggresjoner. Den amerikanske regjeringen, som nå bygger en mur for å holde emigranter ute, putter de som kommer inn i bur og separerer barn fra foreldre, er absolutt ikke bekymret for de venezuelanske emigrantene. Trump har utpekt Elliot Abrams som den ansvarlige til å overse «gjenreisningen av demokratiet» i Venezuela. Det sier alt en trenger å vite om den saken. Abrams organiserte finansieringen av Contras i Nicaragua og støttet dødsskvadroner i El Salvador og Guatemala i 1980-årene.

Kuppet har tre mål. Ett å ødelegge den bolivarianske revolusjonen, et mål Washington har prøvd å nå med forskjellige midler i løpet av 20 år. Et annet, dette vil gi USAs imperialisme tilgang til å kontrollere Venezuelas olje og mineraler. Sist vil det virke som en lærepenge for kontinentets arbeidere og bønder, og det er spesielt ment som en klar trussel mot den kubanske revolusjonen.

Om dette kuppforsøket lykkes vil det føre til katastrofale konsekvenser for det arbeidende folk i Venezuela og utover. Guaidó har allerede annonsert programmet sitt: Privatisering av nasjonaliserte selskap (elektrisitet, stål, telekommunikasjon, sement, osv) og ekspropriert jord, åpne opp oljeindustrien til multinasjonale selskap, en massiv oppsigelse i offentlig sektor, nedleggelse av alle sosiale program, privatisering av helsevesen og utdanning, et «balansert budsjett»… Dette er reaksjonens program på det sosiale og økonomiske feltet.

For å kunne implementere dette programmet vil en slik regjering måtte knuse motstanden fra arbeidere og bønder ved å undertrykke demokratiske rettigheter, angripe fagforeninger og nabolagsorganisasjoner og arrestere deres ledere. Ut fra erfaringer med den reaksjonære opposisjonen må vi også forvente lynsjemobber som angriper Chávez-tilhengere.

Alle sosialister, anti-imperialister og konsistente demokrater har et ansvar i å være imot dette kuppet. Det er ikke rom for vakling under en åpenbar imperialistisk aggresjon.
Denne situasjonen er blitt alvorligere av Maduro og byråkratiets vakling, og deres konstante forsøk på å inngå kompromisser med imperialismen og Venzuelas herskende klasse. En fortsettelse av denne politikken vil ha katastrofale konsekvenser.

Kuppforsøket må bekjempes ved å mobilisere revolusjonære arbeidere og bønder, og med direkte anslag mot imperialismen og deres lokale agenter: Oligarkiet (bankierer, kapitalister og landeiere). Militsene må forsterkes, bevæpnes og utvikles i ethvert arbeiderdistrikt, i enhver fabrikk, og i bondeorganisasjoner.

Guaidó har åpenlyst kallet på et militærkupp, og jublet for USAs konfiskering av Venezuelanske eiendeler og påkaller nå en amerikansk aggresjon. Han forråder det venezuelanske folket. Han burde arresteres og sendes til retten, og den kupp-plottende nasjonalforsamlingen bør stenges.

Multinasjonale selskap fra alle involverte land bør eksproprieres. Eiendeler til alle involverte oligarker bør eksproprieres. Jord må gis til bønder. Disse jordene må settes under bøndenes og arbeideres kontroll slik at de kan fungere som et grunnlag for en demokratisk produksjonsplan som kan løse denne krisen og imøtekomme de presserende behovene til Venezuelas masser.

Den Internasjonale Marxistiske Tendensen vil fortsatt engasjere seg og vil fordoble innsatsen i Hands off Venezuela kampanjen og bringe den inn i arbeiderbevegelser verden over. Vi påkaller alle tilhørende venstresiden, fagforeninger og ungdomsorganisasjoner til å forene seg i denne kampanjen.

Hands off Venezuela!

Nei til kupp, Nei til imperialistisk krig!

Eksproprier imperialistene og oligarkiet!

Arbeidere foren dere!