Bernie Sanders 2020: Hva tenker vi?

Denne uken annonserte Bernie Sanders at han skulle stille som presidentkandidat for Demokratene under presidentvalget i 2020. Sanders tapte i Demokratenes nasjonalkomite mot Hillary Clinton i 2016. Clinton som representant for partieliten hadde ikke i nærheten samme troverdighet og karisma som Sanders som er noen av årsakene til at Donald Trump vant valget. I lys av Sanders sin annonsering har det blitt mye snakk om at venstresiden endelig får en ordentlig representasjon i det amerikanske demokratiet. Med figurer som Alexandria Ocasio-Cortez og Elizabeth Warren ser det ut til å være en sosialistisk bølge over USA. Men burde den amerikanske arbeiderklassen støtte opp under disse?

Det må sies at det politiske systemet i USA er veldig rettet mot interessen til partieliten i både det Demokratiske og Republikanske partiet. Deres interesser faller sammen med finanselitens og de store selskapenes interesser, derfor er det ingen særlige praktiske forskjeller i politikken som føres. Demokratene under Obama videreførte Bush og andre tidlige presidenters sin imperialistiske politikk samtidig som velferden ble forsøkt kuttet. Det Demokratiske partiet har klart å skape et visst inntrykk av å være progressivt, og har på den måten trukket til seg enkelte «progressive» elementer som Obama og Sanders. Men som vi har sett har partiet flere mekanismer til å stagge slike kandidater, under primærvalgene ble alle mulige triks tatt i bruk for å hindre Sanders i å vinne, og under Obama fortsatte den politikken som alltid har blitt ført.

Democratic Socialists of America, eller DSA har i tiden rundt valget i 2016 fått et enormt oppsving på grunn av Sanders engasjement med gruppen. DSA er en arbeidsorganisasjon sammensatt av en rekke tendenser med en hvis grad av selvstendighet innad i organisasjonen. I disse gruppene, eller caucus er det inkludert blant annet frihetlige sosialister, kommunister og sosialdemokrater. Med 55.000 medlemmer er dette USA sin desidert største organisasjon på venstresiden. Men DSA er på ingen måter fri fra opportunisme. Som organisasjon har DSA stått i spissen for både fagforeningskamper samt i kampanjer for kandidater fra Demokratene. Mange har omtalt DSA som en slags frontgruppe for de mer sosialdemokratiske kandidatene hos Demokratene.

Det må også sies at både Sanders, Warren og Ocasio-Cortez kaller seg sosialister, noe som er svært kontroversielt i amerikansk politikk. Hvis vi ser på hva disse mener med sosialisme i praktisk politikk ligner deres langsiktige mål langt mer på sosialdemokratiets. Sosialisme har som sagt blitt mer populært i USA blant de yngre generasjonene som ikke har vokst opp med red-scare politikken fra den kalde krigen. Dette har vært en viktig del oppbyggingen av både DSA og Sanders-kampanjen. Det vi ønsker er at Sanders bryter med demokratene og jobber mot å stifte et uavhengig parti bygd på de umiddelbare interessene til den amerikanske arbeiderklassen. Sanders er kanskje ingen reindyrka sosialist, men hvis vi skal gi han kritisk støtte på slik som med Jeremy Corbyn så burde han stille i et parti som ikke er bygd på borgerskapets interesser og heller jobbe mot å skape et reelt alternativ. Vi må ikke ha noen illusjoner om hvilken politikk Sanders ønsker å føre. I 2016 godtok han nederlaget i primærvalget til tross for det skitne spillet til partieliten, og selv om mange av hans sosiale krav er viktige så har han en historie med å støtte militære intervensjoner.

Sanders og hans kampanjeorganisasjon Our Revolution, samt DSA har plenti med ressurser til å føre fram startfasen i stiftelsen av et slikt parti. Vi må skjønne at det demokratiske partiet ikke er en nøytral plattform. Dette har vi sett flere ganger hos Sanders der han har inngått kompromisser med borgerlige og imperialistiske interesser innad i partiet. To-partisystem er gjennområttent av korrupsjon, maktkamper og kompromisser i borgerskapets favør. Det er derfor helt nødvendig for en populær kandidat som Sanders å skape en egen plattform som ikke er bygget opp rundt finanseliten, men et faktisk arbeiderparti. Dette er forøvrig lite sannsynlig ettersom at Sanders ofte kapitulerer til de borgerliges interesser slik som vi så nylig med hans uttalelse angående USA sin innblanding Venezuela.

Les mer om Venezuela her: Mot kuppet, Mot krig, hendene vekk fra Venezuela

Dette er grunnen til at vi lar være å støtte Sanders-kampanjen. Vi må skjønne hvilke utfordringer som er knyttet til hans kampanje hos demokratene både i nominasjonsvalget, samt hans potensielle tid som president. At sosialdemokratene innad i partiet kan ta makten fra den liberale partieliten er usannsynlig. Det er store utfordringer politisk i USA generelt, men svært få av disse kan bli løst av en håndfull sosialdemokrater innad i et gjennomsyra kapitalistisk og imperialistisk parti. Det er likevel mange sosialistiske svingninger i USA nå om dagen som er viktig å bygge videre, men for at dette skal skje trenger arbeiderklassen et parti som kan samle både massene og fagforeningene.