Støtt Issa Mi

Issa Mi, en irakisk student ved BI i Oslo ble bortvist av politiet og anmeldt for å ha demonstrert og brukt ytringsfriheten sin da hun var kritisk til utdanningsinstitusjonens beslutning i å invitere Hillary Clinton, en borgerlig krigsforbryter, til å holde en tale i forbindelse med Den Internasjonale Kvinnedagen. Ifølge en artikkel i Radikal Portal var Issa Mi innom biblioteket da hun la merke til en kø og at noen av vennene hennes befant seg i køen ventende for å se Clinton tale. Hun ba derfor vennene hennes høyt om de kunne spørre Hillary om hennes kriminelle historie i forhold til Irak, Iran og Libya for at andre også kunne høre og stille dem. Hun ble deretter tvunget ut av bygningen av sikkerhetsvakter, formodentlig for å være for høylydt. I en video publisert av Rødt Oslo Studentlag kan man høre politiet be henne om å roe seg ned og antyder at hun hadde vært for høylydt i lokalet. En protest ble samtidig holdt utenfor BI kalt «Imperialisme er ikke feminisme – Nei til hvitvasking av Clinton». Arrangementet ble arrangert av Rød Ungdom, Norges Kommunistiske Ungdomsforbund og Latin-Amerikagruppene i Oslo. Issa ble kastet ut av bygningen av vakter og isolert fra demonstrasjonen til politiet kom og anmeldte henne.

Issa Mi står overfor en mulkt på 17 000 kr, og dersom dette ikke blir betalt, kan hun risikere opptil 27 dager i fengsel. Mens fredelige demonstranter arresteres og bøtelegges for å bruke retten sin til å demonstrere og å uttrykke meningene sine, får krigsforbrytere som Clinton og Jonas Gahr Støre fritt vandre rundt i gatene og si sin mening hvor enn de vil, mens de blir kjørt rundt i limousiner, gitt politibeskyttelse og får spise fin fisk i fancy restauranter! Under kapitalismen er likestilling en fullstendig bløff, det er bare en juridisk formalitet. I virkeligheten, gjør den enorme ulikheten mellom de styrende klassene og arbeiderklassen at de med rikdom, makt og innflytelse har lov til å begå de verste forbrytelser og fortsette å herske over folket med politibeskyttelse og om nødvendig med beskyttelse fra militæret, mens arbeidere arresteres for å utføre noen av de mest grunnleggende rettighetene.

Det er ikke noe rettferdig system når krigsforbrytere får drikke vin og spise på økonomiske høyskoler mens innvandrerstudenter blir påført store bøter for ikke engang å bryte loven. Det er ikke et rettferdig system når én ikke får kritisere personen som er ansvarlig for å ødelegge hjemlandet sitt. Det å stramme inn på individers og gruppers rett til å protestere, demonstrere og å bruke ytringsfriheten sin er en egenskap til kapitalismen som, på bekostning av menneskerettighetene, må bevare den styrende klassens interesser. Det er derfor at da nazister demonstrerte ulovlig på gatene i Kristiansand i 2017, var det ikke nazistene som ble arrestert, men motdemonstranter. Under normale omstendigheter er ikke disse grunnleggende rettighetene strammet inn, men det er i siste instans opp til ikke valgte autoriteter som politiet å gi tillatelser eller ikke. Under kapitalismen blir ytringsfriheten og retten til å demonstrere behandlet som privilegier av politiet.

Vi gir vår fullstendige støtte til Issa Mi og hennes ubetingede rett til å protestere og til hennes ytringsfrihet. Vi fordømmer Oslo-politiets  framferd overfor henne, og BI for å invitere Hillary Clinton og gi henne en plattform til å snakke om Kvinnedagen når hun ikke representerer flertallet av kvinner, men bare interessene til borgerskapet og overveiende kvinner fra overklassene , og oppfordrer alle arbeider-, venstre- og progressive organisasjoner til å støtte Issa Mi, å støtte hennes rett til ytringsfrihet og studenters rett til å tale mot politiet, og kreve at politiet unnskylder for dette opptrinnet og om ikke å avskjedige de ansvarlige betjentene, at de i det minste gir dem en kraftig irettesettelse for å overtrampe Issa Mis juridiske rettigheter. Vi oppfordrer alle lesere til å donere til Issa Mis gofundme for å hjelpe henne til å betale boten for å unngå arrestasjon og til å spre denne nyheten.