Den britiske kapitalismens systemiske krise: Sosial eksplosjon brygger opp

Selv borgerlige økonomer advarer om et apokalyptisk scenario for den britiske kapitalismen, da pandemien, brexit og økonomisk kaos til sammen skaper en perfekt storm. Vi går inn i en periode med revolusjonære svingninger.

Før krigen skrev Leon Trotsky at den herskende klassen sklir nedover mot en katastrofe med lukkede øyne. Dette er en passende beskrivelse av den britiske herskerklassen på nåværende tidspunkt.

Den britiske kapitalismen stirrer ned i en avgrunn. Den står samtidig overfor en økonomisk krise, en pandemi og Brexit – som alle katastrofalt næres av hverandre.

Det forventes at den britiske økonomien vil falle med 11,3% i år, den største nedgangen på 300 år. Og arbeidsledigheten vil øke med en million i løpet av noen uker. Dette er en krise uten presedens.

Vi kan legge en ytterligere faktor til dette scenariet: Storbritannias mulige sammenbrudd, der Skottland og til og med Nord-Irland går ut. I Skottland er det nå flertall for uavhengighet, som de konservative desperat prøver å blokkere. Dette kan føre til en situasjon i katalansk stil – som innebærer et oppgjør mellom Holyrood og Westminster.

På toppen av dette har vi historiens mest inkompetente Tory-regjering, ledet av en politisk klovn.

Systemisk krise

Situasjonen danner et grunnlag for en sosial eksplosjon, eller serie med eksplosjoner. Dette er ikke en bemerkning skutt ut fra hofta, men det kapitalismens strateger advarer om.

En nylig konfidensiell briefing – kalt «sensitiv» og utarbeidet i september – innrømmer at Storbritannia står overfor en «systemisk økonomisk krise» når den går ut av EU.

«Vinteren 2020 opplevde en kombinasjon av flommer, influensapandemi, en ny smittsom sykdom og koordinert industriell handling mot et bakteppe av enden på [Brexit] overgangsperioden,» bemerker dokumentet illevarslende.

Avtale eller ingen avtale

Bare få uker igjen før Storbritannia forlater EU, har alle regjeringsavdelinger fått beskjed om å forberede seg på en avskjed uten avtale. Men avtale eller ingen avtale, Storbritannia vil bli rammet ekstremt hardt.

Internasjonale og innenlandske matvarekjeder vil forstyrres av «omstendigheter som oppstår samtidig på slutten av året», heter det i orienteringen. Lagrene har blitt kraftig redusert under pandemien og kan ikke så lett bygges opp igjen. Forsyning av fersk mat vil også bli påvirket, og presse prisene opp. Det er også bekymringer over vannforsyningene.

Selvfølgelig vil ikke de rike berøres. I stedet er det de med lave inntekter som vil ha størst risiko for matusikkerheten, dersom det blir en hard Brexit.

Kabinettets «planleggingskomite» forutsier økonomisk kaos og et mulig sammenbrudd i den offentlige ordenen, på grunn av økte «samfunnsspenninger». Rapporten snakker til og med om en nasjonal psykisk helsekrise.

En talsmann for regjeringen sa at de ikke kommenterer lekkasjer. Men de la til at denne prognosen reflekterer «en ansvarlig regjering som sørger for at vi er klare for alle muligheter».

Advarsler og risiko

Orienteringen inneholder advarsler om en «høy grad av endring», uavhengig av om Tory-regjeringen klarer å få i land en avtale med Brussel eller ikke. Den advarer om mulig mangel på arbeidskraft i sosialomsorgen for voksne på grunn av Brexit, gitt sektorens avhengighet av europeiske arbeidstakere, noe som fører til «leverandørfeil».

Faktisk er noen av de viktigste påpekningene angående helse- og sosialomsorgen. «Pandemien har og vil fortsette å begrense helse- og omsorgssektorens kapasitet til å forberede seg på og svare når overgangsperioden ender», advarer rapporten og bemerker et «vedvarende nivå av systemforstyrrelser fra november til minst april».

Et fall i medisinimporten er også understreket som et alvorlig potensielt problem, med «en rimelig worst case-rate på 60-80% av dagens nivåer». Dette medfører en sikkerhetsrisiko for pasienter.

Kutt

En katastrofe er hva Storbritannias økonomi vil møte, der investeringer og kapasiteten går tilbake. «Bedrifter i flere sektorer er skjøre, og dette vil ha innvirkning på forretningsberedskapen og sårbarheten mot slutten av overgangsperioden,» heter det i dokumentet. Den peker på den økte «sannsynligheten for kommersielle feil, inkludert ved store offentlige oppdrag».

Rapporten snakker om at kommunestyrenes økonomi befinner seg i en spesielt prekær situasjon. Faktisk hevdes det at – selv med myndighetsstøtte under pandemien – vil rundt 5% av kommunerådene være konkurs. Den siste er Croydon.

Tory-regjeringen har kunngjort ytterligere kutt i kommunale midler, og tvinger kommunerådene til å øke de lokale skattene. Med offentlige tjenester skjært ned til beinet, snakker kabinettet om at de mest sårbare vil bli nødt til å motta hjelp fra hæren.

Dickenske forhold

Kontoret for budsjettansvar (OBR) har også gitt ut analyser angående et no-deal-scenario. OBR-studien spår en permanent erodering av økonomien på nesten 2% av BNP, på toppen av fallet i BNP, som allerede er tatt med på 4%. Dette vil påvirke regjeringens finanser, og øke tallet på arbeidsledige med ytterligere 300 000 innen neste sommer.

Tory-regjeringen fortsetter videre uansett og hoper opp katastrofer etter katastrofer. Deres hensynsløshet er en refleksjon av at den britiske kapitalismen er akterutseilt, og på vei mot klippene.

Det britiske samfunnets sosiale fabrikk rives fra hverandre. Den lille « stabiliteten » som er igjen fra fortiden, har brått tatt slutt. Vi står overfor en retur til Dickenske forhold. Allerede lever 15,2 millioner under fattigdomsgrensen, og tallet øker.

Når pensjonsordningen tar slutt, vil millioner bli kastet på skraphaugen, på toppen av de som allerede befinner seg i nød. Mange vil bli utsatt for utkastelse og inkluderes med de som allerede er tvunget til å sove i midlertidige innkvarteringer, i biler og telt eller på gata.

Arbeiderklassen står overfor en ulykke av høyeste orden. Det er arbeiderne som vil bli bedt om å betale for dette, gjennom økte innstramminger og et sammenbrudd i levestandarden.

Men arbeidere vil ikke stå med lua i hånda. Kabinettkontorets rapport, som sagt, advarer også om industriell uro. Kampene som bryter ut i Tower Hamlets og andre steder, forkynner det som kommer.

Marxistisk ledelse

Med en splittet Tory-regjering og et parti i kaos, er den herskende klassen desperat etter å gjenopprette kontrollen over Labour gjennom høyreagentene sine.

Venstresiden i partiet trenger å gjenkjenne den virkelige ‘fienden i det indre’ og handle deretter for å drive disse høyreorienterte sjarlatanene og karrierejegerne ut. Det kan ikke være noen «enhet» med slike mennesker. Det må være en kamp til slutt.

Storbritannia går inn i en periode med revolusjonære konvulsjoner. Innenfor kapitalismen er det ingen løsninger på problemene arbeiderklassen står overfor, bare økt lidelse.

Ingen fikling med systemet vil løse noe. Bare et dristig sosialistisk program – å ta over bankene og monopolene, under arbeiderkontroll – kan skape vei fremover. Først når økonomien er i hendene på arbeidende mennesker, kan den planlegges og drives i majoritetens interesse, og ikke i milliardærenes.

En Titanic-hendelse er på dagsordenen. Vi må derfor raskt forberede oss på det som ligger foran oss. Vi må bygge opp marxismens krefter med økt energi – i arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen, og spesielt blant ungdommen, som er nøkkelen til fremtiden.

Som Trotsky skrev, er problemet – da som nå – til syvende og sist en ledelseskrise. Vi må bygge en marxistisk ledelse som er i stand til å svare på arbeiderklassens behov uten å vakle. Menneskehetens skjebne avhenger av dette spørsmålet. Vi henvender oss til deg for å ta del i denne oppgaven sammen med oss​!