Marxisme på fremarsj: IMT sin kongress 2021

Fra 24. til 27. juli var mer enn 2800 marxister samlet fra over 50 land i årskongressen til den internasjonale marxistiske tendensen (IMT). Denne kongressen var opprinnelig planlagt å finne sted i 2020, men ble avlyst på grunn av COVID-19-pandemien.

Selv om pandemien gjorde en fysisk kongress umulig, kunne tusenvis av kamerater delta for første gang på en IMT-kongress, da den ble streamet online. Kongressen var preget av entusiasme og selvtillit.  De fire dagene ga oss en følelse av å være knyttet tett sammen som en samlet, internasjonal revolusjonær organisasjon, til tross for avstandene som skilte oss.

Mens kamerater våknet klokka 05.00 for å delta fra vestkysten av USA, begynte kongressen sent på kvelden for kamerater i Indonesia. Tilstede var kamerater fra: Argentina, Australia, Østerrike, Bangladesh, Belgia, Bolivia, Brasil, Storbritannia, Canada, Chile, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Colombia, Tsjekkoslovakia, Danmark, Nederland, Frankrike, Tyskland, Georgia, Hellas , Haiti, Ungarn, India, Indonesia, Irland, Italia, Liberia, Mauretania, Mexico, Marokko, Myanmar, Nepal, Nigeria, Norge, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Russland, Sør-Afrika, Spania, Sri Lanka, Sudan, Sverige , Sveits, Taiwan, USA, Venezuela og Jugoslavia.

Bidraget fra kamerat Kazeem, delegat for den nigerianske delen av IMT, var et spesielt gripende øyeblikk. Rasistiske visumbestemmelser hadde forhindret enhver nigeriansk delegat fra å delta direkte i en kongress opp til dette punktet. Nå, for første gang, kunne hele internasjonalen lytte med stolthet til en førstehånds rapport om det fantastiske arbeidet til våre nigerianske kamerater.

Arrangementet var godt organisert, med team som jobbet hardt bak kulissene for å sikre at alt foregikk uten problemer til tross for det store omfanget. Spesielt hardtarbeidende var teamet av oversettere som oversatte kongressen til ti forskjellige språk.

Resultatet ble en rungende suksess. Bevis for stemningen ble vist av sosiale medier under kongresshashtaggen, #IMTCongress21. Bilder strømmet inn fra Edmonton i Canada til Karachi i Pakistan, fra Leningrad i Russland til Manchester i Storbritannia, av kamerater samlet i alle kontinenter og ved hvert hjørne av kloden.

Verden snudd på hodet

Forventningene til kongressen ble møtt med en rik og livlig diskusjon på høyt politisk nivå, uten like.

Alan Woods åpnet kongressen med å gi en oversikt over den historiske krisen – verdens verste på 300 år – som har utspilt seg det siste halvannet året. Selv om coronavirusepidemien ikke forårsaket krisen – som hadde bygget seg opp i flere tiår før – er de likevel nå uoppløselig bundet sammen.

Det er ikke første gang at et sosialt systems råttenskap avsløres av en uforutsigbar hendelse som en pandemi. Med sitater til den herskende klassens egne strateger, viste Alan hvordan ledere er ganske klare over hva krisen har i vente for dem. Og likevel, akkurat som Marie Antoinette og det franske aristokratiet før den store franske revolusjonen, fortsetter den kapitalistiske klassen i dag å glede seg over sin uanstendige overdådighet til tross for den enestående lidelsen til menneskehetens store majoritet.

Mens likene til ofre for denne pandemien begraves på gatene i indiske byer, har verdens superrike hatt glede av en økning på 5 billioner dollar siden 2020.

Og mens Amazon-arbeidere kollapser av utmattelse på gulvene i Jeff Bezos lagre, reiser lederen deres til kanten av rommet for å bli verdens første ‘romturist’. Som Alan forklarte, vil ingen av disse uanstendighetene gå ubemerket hen. Pandemien har avslørt den rådende klassens råttenskap, korrupsjon og inkompetanse, som må ende for å få slutt på marerittet. Det har etterlatt seg et dypt, fullstendig sinne som brygger seg opp i hjertene til hundrevis av millioner mennesker.

Men som Alan forklarte, er det bare en revolusjon som kan feie systemet deres fra jordens overflate. Og for det er det behov for et revolusjonært parti i arbeiderklassen, basert på marxismens klare ideer.

En bryggende stemning av revolusjonært sinne

Bakken for revolusjon er grundig pløyet, og dens frø begynner allerede å spire. I 2019 så vi revolusjonære utviklinger i Ecuador, Chile, Irak, Libanon og andre steder. Og i år har vi sett nye utviklingstrekk i Chile; en historisk nasjonalstreik i Colombia; eksplosjonen av anti-Bolsonaro-bevegelsen i Brasil – som pågikk på tidspunktet for kongressen; valget av en fagforeningsmilitant som president i Peru; en opprørsbevegelse av indiske bønder; en eksplosiv bevegelse mot generalene i Myanmar; venstresidens erobring av ledelsen i Storbritannias største fagforening, og mange flere viktige hendelser.

Disse forskjellige begivenhetene er alle symptomer på den samme prosessen med revolusjonær oppvåkning. Gitt den stemningen av sinne som eksisterer i samfunnet, kan til og med en skjelven og midlertidig gjenoppretting gi en stor drivkraft til nye industrielle bevegelser, som vil ryste arbeiderbevegelsen.

Etter Alans introduksjon ga kamerater rapporter fra hele verden, og berørte en rekke spørsmål som strømmer fra den nåværende krisen: fra nederlaget til den amerikanske imperialismen i Afghanistan, til kollapsen av det skandinaviske sosialdemokratiet, til fagforeningenes rolle, og hvordan marxister best kan forsvare godene til den kubanske revolusjonen.

Kongressen hadde en omfattende og livlig diskusjon om verdensperspektiver som løftet kameratene til oppgavene denne epoken kommer med og til mulighetene for å bygge en marxistisk tendens som er i stand til å gripe avgjørende inn i løpet av de kommende begivenhetene.

Til forsvar for revolusjonær teori

Men for å bygge en marxistisk tendens som kan lede verdens arbeiderbevegelse, må vi bygge en organisasjon basert på klare ideer og tusenvis av disiplinerte marxistiske kadrer som har absorbert disse ideene og metodene.

Slagordet til kongressen er hentet fra Lenins mesterverk, Hva må gjøres? og oppsummerte kongressens fokus: «Uten en revolusjonær teori kan det ikke være noe revolusjonært parti.» For dette formål dedikerte kongressen en spesiell økt om ‘Kampen for Marxist filosofi’.

Økten ble åpnet av Fred Weston fra IMTs internasjonale ledelse.

Som Canute som prøvde å holde tidevannet tilbake, prøver den herskende klassen i dag å holde klassekampen tilbake ved å spre all slags forvirring og falske ideer. Dette er hovedformålet til den borgerlige filosofien i dag. Til syvende og sist må innsatsen deres være forgjeves, som Fred forklarte.

Marxistiske ideer, tvert imot, henter sin kraft fra det faktum at de er sanne, og det er nettopp fordi de gir en forklaring og en vei ut av krisen, at IMT, med en seriøs holdning til teori, har vært i stand til å bygge seg kraftig opp de siste årene.

Fred bemerket at alle andre organisasjoner som kaller seg ‘venstrepartier’, har en tendens til å spotte teori, og ser det som et valgfritt tillegg, eller et sterilt tidsfordriv utført av ‘teoretikere’ fra lenestolene sine. I virkeligheten er revolusjonær teori alt annet enn steril når den kombineres med revolusjonær handling. Fred siterte Marx’ ord fra 1843 og forklarte at:

«Kritikkens våpen kan selvfølgelig ikke erstatte kritikk av våpenet, materiell kraft må styrtes med materiell styrke; men teorien blir også en materiell kraft så snart den har grepet massene.»

Marxisme er i første omgang et filosofisk syn: filosofien om dialektisk materialisme, de vesentlige trekkene Fred beskrev. Men denne filosofien falt ikke ned fra himmelen. Det er det høyeste produktet i årtusener av menneskelig utvikling og i tanken og filosofiens utvikling.

På kongressen ble det kunngjort at IMT vil gi ut en bok i høst av Alan Woods, The History of Philosophy, som sporer utviklingen av filosofi frem til Marx og Engels ankommer, med et klart og vitenskapelig syn.

Denne boken vil i sin tur sette scenen for en annen bok som Alan for tiden skriver, om selve marxismens filosofi. Når disse bøkene er publisert, vil de være kraftige våpen i arsenalet til en ny generasjon revolusjonære.

Langt fra å være ‘tørr teori’ av liten interesse for ungdommen, blir publikasjonene til IMT fortært av et voksende lag av revolusjonære arbeidere og unge som slutter seg til våre rekker. En indeks over denne tørsten etter teori ble gitt av tall som demonstrerte fremskrittene til IMTs bokhandel, WellRed Books. Bare de siste 12 månedene har salget av bøker mer enn doblet seg, med over 10 300 solgte bøker i 2020, en bragd gjentatt av andre IMT-bokhandlere over hele verden.

Denne tørsten etter teori har også blitt reflektert i en enorm entusiasme for det nylig relanserte In Defense of Marxism magasinet som et internasjonalt kvartalsvis teoretisk tidsskrift. 6000 eksemplarer er hittil skrevet ut på engelsk, tysk, spansk og svensk, med indonesisk, portugisisk og andre oversettelser.

Denne kongressen representerer et innlegg i en pågående kampanje av IMT for å bekjempe det mystiske og idealistiske tullet som går som ‘filosofi’ i det borgerlige samfunnet i dag – en pågående kampanje som vil fortsette i mange år fremover og vil legge grunnlaget for å konstruere en kraftig Marxistisk tendens.

Bygg den revolusjonære organisasjonen

Etter sesjonen om marxistisk teori diskuterte kameratene fremskrittene som er gjort for å bygge den internasjonale marxistiske tendensen. På verdensbasis har IMT vokst med 43% siden begynnelsen av 2020 alene. I noen seksjoner, som for eksempel den amerikanske delen, har vi vokst med så mye som 87%; og i Indonesia, i samme periode, har seksjonen vokst med så mye som 150%!

Selv om det var kamerater til stede fra mer enn 50 land, har IMT bare anerkjent seksjoner og grupper i 32 av disse landene. Men der vi har individuelle kontakter og kamerater, etablerer vi nå nye grupper, og der vi har grupper bygger vi et fast grunnlag for nye seksjoner. Søknadene om tilknytning fra to slike nye seksjoner – i Jugoslavia og Polen – ble entusiastisk og enstemmig akseptert av kongressen. I mer enn et dusin andre land der grupper av tilhengere av IMT konsolideres, legges utvilsomt grunnlaget for nye, viktige seksjoner i en ikke så fjern fremtid.

Viljen til å bygge en kraftig marxistisk tendens som kan endre historiens gang, kom kanskje best til uttrykk i den utrolige responsen til kongressens økonomiske appell.

John Peterson beskrev utsikten som åpnet seg for å bygge en marxistisk styrke i selve dyrets mage, mens han appellerte til kameratene til å bidra sjenerøst. I løpet av et par år har mengden mennesker som skriver inn på nettstedet til den amerikanske delen av IMT for å bli med oss ​​økt tre til fire ganger. Den numeriske veksten og entusiasmen og elanen til våre amerikanske kamerater ble reflektert i en dobling av deres bidrag til samlingen.

Adam Pal fra den pakistanske delen av IMT fulgte opp med en rørende oppfordring i internasjonalismens navn om at alle kameratene skulle gi det de kan. De siste årene har kameratene til IMT over hele verden bidratt til å sikre løslatelse av fengslede kamerater i Pakistan, og demonstrert kraften til internasjonal solidaritet.

For kamerater i Pakistan medfører lidelsen og smerten som denne krisen påfører millioner i de ‘underutviklede’ kapitalistiske nasjonene at donasjon til oppbyggingen av Internasjonalen kan innebære å måtte hoppe over et måltid, utdanningsgebyr eller viktige medisiner. Og likevel, som Adam forklarte, er sosialismens seier på subkontinentet et spørsmål om liv eller død for millioner, og hundrevis av kamerater er derfor forberedt på å gjøre akkurat slike ofre.

I denne ånden av personlig offer hevet samlingen et forbløffende tall på over 370 000 euro – en økning på mer enn 130 000 euro innsamlet på Verdensskolen, som ble organisert for ett år siden av den Internasjonale Marxistiske Tendensen.

I det ene hjørnet av verden etter det andre – mens andre tendenser befinner seg i krise og pessimisme – går den Internasjonale Marxistiske Tendensen fremover, trygg på fremtiden og fast dedikert til kampen for sosialistisk revolusjon.

Innsatsen kunne ikke være høyere. Som Alan Woods forklarte i sine avsluttende kommentarer til kongressen:

«Hva er det virkelige målet for den sosialistiske revolusjonen? Det er ikke bare å oppnå bedre levekår. Det er langt viktigere enn det. Det er å virkeliggjøre det som alltid har vært et rent potensial. Den store kulturboken vil bli åpnet for enhver mann og kvinne – vi snakker om menneskehetens sprang fra nødvendighetens rike til frihetens rike. Det er det vi kjemper for. Det er det eneste målet som er verdt å kjempe for og ofre livet for i dette kritiske øyeblikket i menneskets historie.»