Den polsk-hviterussiske krisen: ned med imperialismen, grenser og barbariet!

Denne uttalelsen fra den polske seksjon av den internasjonale marxistiske tendensen, “Czerwony Front” (Røde Front), ble opprinnelig publisert den 17. november. Vi gir en oversettelse av deres viktige analyse av den pågående flyktningekrisen. 


Krisen ved den Polsk-Hviterussiske grensen fortsetter. Den 8. november ankom omkring 4.000 flyktninger til Kuźnica, der de forsøkte å krysse grensen. Polske grensevakter avfyrte tåregass mot dem. Antallet flyktninger ved grensen stiger hver dag. Den polske staten har allerede sendt flere enheter, soldater, politifolk og antiterroristenheter. Noen ekstreme nasjonalistiske grupper har også begynt å påta seg frivillige grensepatruljeringer. Minst fem personer er døde av kulde i det iskalde “ingenmannslandet” på grensen mellom de to landene. 

Både det konservative regjeringsparti Lov og Rettferds-partiet (PiS) og den liberalt ledete opposisjonen er grunnleggende enige om Polens reaksjon på denne krisen. Ifølge dem begge må grensene forsvares for enhver pris, og flyktningene bør ikke slippes inn. På et ekstraordinært parlamentsmøte, som var viet til denne hendelsen, takket de: «alle offiserer og soldater i den polske hæren som forsvarer grensene våre». Det eneste angrepet fra de liberale var en beskyldning om at regjeringen mangler en konkret plan for å løse krisen.

Den Europeiske Union er fortsatt enig med Polen om å blokkere flyktningene ved grensen. Noen medlemsstater, som Frankrike og Tyskland, har enda uttrykt solidaritet med den polske regjeringen. Medlemmer av det Europeiske Parlamentet har oppfordret EU til å finansiere grenseinfrastruktur, for å forsvare «felles» grenser.

Den eneste kritikken av Polen fra Brusell er landets avvisning av å akseptere bistand fra Frontex: den beryktede europeiske vakttjenesten, som er kjent for sin brutalitet ved den gresk-tyrkiske grensen. Hviterussland vil bli utsatt for strengere økonomiske sanksjoner, og det er ingen tvil om at det vil være arbeiderklassen som vil lide mest under den økonomiske krisen som disse sanksjonene vil medføre.

Krisen ved grensen intensiveres, og hverken EU eller Hviterussland (med Russland i ryggen) har til hensikt å gi opp. I stedet for å hjelpe folk som flykter fra landet som er ødelagt av imperialistiske kriger, foretrekker EU å styrke og utvide sikkerhetsforanstaltningene ved grensene. Alle de edle «europeiske verdiene» som «demokrati» og «humanisme» kastes vekk, så snart de borgerlige medlemsstatenes interesser er på spill. Dette er særlig motbydelig, da mange av disse flyktningene flykter fra krig og kaos som er skapt av USA’s og NATO’s militarisme, som har destabilisert Midtøsten. I stedet for å gi dem husly ser de europeiske kapitalistene det som mer hensiktsmessig å stenge grensene og å overlate disse ofrene for deres egen imperialistiske politikk til egen skjebne.

Røde Front (den polske seksjon av IMT) fordømmer både EU-medlemsstatenes og Hviterusslands politikk. Vi oppfordrer til øyeblikkelig hjelp til alle flyktninger så de kan komme inn i Polen og få asyl! Vi aksepterer ikke at mennesker som flykter fra krig skal holdes under forhold som krenker menneskelige verdighet! Ned med imperialismen, grenser og barbariet! En skade på én er en skade på alle!