Teser om krigen i Ukraina (Den Marxistiske Tendensen, Ukraina)

Følgende teser er utarbeidet av tilhengere av IMT i Ukraina, oversatt til engelsk og deretter norsk. De gjør kort rede for årsakene til den nåværende krigen og den reaksjonære effekten den har hatt på landet. For en internasjonalistisk løsning på krigen i Ukraina og alle kriger! For en sosialistisk revolusjon! Les den originale uttalelsen her.

1. Krigen i Ukraina er en konsekvens av en konflikt mellom imperialistiske banditter.

På den ene siden har vi Washingtons maktfulle imperialisme, som har hatt en dominerende posisjon på det internasjonale planet siden avslutningen av den kalde krigen. På den andre siden står Kremlins imperialisme, som har arvet størstedelen av sine naturkrefter, produksjonsmidler og militærkrefter fra det tidligere Sovjetunionen. Det er en maktfull imperialist, men ikke en verdensleder.

Hva er ingrediensene til konflikten?

I de siste årene har USA’s og NATO’s interesser i stigende grad flyttet seg til Russlands grenser. Som følge er Kremlins regionale interesser truet av vestlig imperialisme som omkranser Russland. Den siste dråpen var det at myndighetene i Kyiv etter Maidan gjentattende ganger har reist spørsmålet om Ukrainas medlemskap i NATO og EU. Derfor besluttet Putin å styrke den russiske imperialismens prekære posisjon ved å føre en imperialistisk krig i Ukraina.

2. Hvorfor sender ikke Washington soldater til Ukraina?

Selv for verdens mektigste land er ressurser til krigføring begrenset. Den amerikanske imperialismen har nylig blitt beseiret i Afghanistan, og den globale økonomiske krisen har påvist Washingtons akilleshæl. Derfor har de ingen andre valg enn å fortsette med å innføre sanksjoner og avvente Kremlin-imperialismens handlinger.

3. Ukraina har blitt et offer i konflikten.

Krigen gir i stigende grad næring til ukrainsk nasjonalsjåvinisme overfor det russiske folket. Disse reaksjonære ideene tilbyr ingen utvei for de ukrainske massene i kampen mot den russiske imperialismen. Vi oppfordrer til verdensomspennende solidaritet mellom de undertrykte massene. Hverken NATO, EU eller USA vil hjelpe oss, for de har allerede vist at deres hovedinteresser er profitt for egne kapitalister. Kun en internasjonale enhet av arbeidere vil være til hjelp for oss i kampen mot imperialismen og vårt eget borgerskap. 

Den ukrainske nasjonalismen beskytter interessene til de som raskt forlot det ukrainske folket i dagene før 24. februar: byråkrater, oligarker og andre parasitter i det ukrainske samfunnet. Vi sier: nei til ukrainsk nasjonalisme, men støtter proletariatets enhet og fellesskap over hele verden.