Steigan, Ukraina og Rødt

Medias søkelys på steigan.no og Rødt har fått enkelte Rødt ledere til å snakke om en oppvaskkampanje – en oppvaskkampanje mange “rødtere” har krevd i lang tid. Dagbladet og Morgenbladet avdekket at rundt åtte Rødt-politikere er medeiere i selskapet Mot Dag AS som står bak og er eier av nettstedet steigan.no. Til NRK sier Benedikte Pryneid Hansen at det politiske prosjektet til bloggen ikke er forenlig med det politiske prosjektet til Rødt, og varsler en oppvask i form av egne Rødt undersøkelser. Videre sier hun om nettsiden at “det er utstrakt konspirasjonstenking. Det har vært oppbygging av vaksinemotstand i befolkningen gjennom denne nettsiden. Pandemiomtalen har vært uvitenskapelig, for å si det pent.

Et annet punkt nettsiden angripes på, er dens dekning av krigen i Ukraina, som ikke foregår i samme tråd som de norske eller vestlige massemedienes dekning av krigen. I forsvar mot angrepene på bloggen sier Pål Steigan, redaktør for nettsiden: 

De siste dagene har det ene presseorganet etter det andre gått ut med krigstyper mot nettavisa steigan.no. De har ikke en gang forsøkt å skjule at det opprinnelige initiativet til denne kampanjen stammer fra amerikansk etterretning og utenriksdepartementet i USA. Derfra tok Forsvaret Forskningsinstitutt ballen, og spilte den videre til Faktisk.no.” 

Mot beskyldningene for å spre russisk propaganda skriver han at “det hevdes for eksempel at undertegnede og steigan.no «støtter Russland og invasjonen i Ukraina», enda vi fra første dag har tatt avstand fra både invasjonen og krigen. Fakta spiller ingen rolle, og som for enhver inkvisisjon er det slik at hensikten helliger middelet.” Litt senere trekker han frem at kampanjen er et ledd i å sverte Rødt. Det siste er faktisk ganske riktig. Fra dag 1 etter avsløringene har det stormet rundt Rødt, og borgerlige har frydet seg med å kunne koble Rødt til steigan.no i et forsøk på å sverte partiet. Det er etter dette presset enkelte ledere i Rødt har gått ut og kraftig kritisert nettsiden, og dens redaksjonelle avgjørelser. 

Det er mye kritisk å si om nettavisen, som den selv kaller seg. Den har publisert innvandringskritiske artikler, som «I flerkulturens flammer», der det hevdes at fattigdomsbekjempelsen møtes med «heller fattig enn norsk», og der det konkluderes med at «manglende bekjempelse av kriminalitet som bilbranner skyldes ikke først og fremst innvandringa, men de politiske følgene av den: tilslutninga til ideologien flerkultur/parallellsamfunn. Framfor å tilpasse seg norske tradisjoner og lover, er kravet fra innvandringas fremste norske tilhengere at innvandrerne skal få leve i Norge som om de lever i det hjemlandet de ikke vil bo i.» 

I andre artikler angriper Steigan europeiske og nordamerikanske «antirasister», da han hevder de ignorerer forskning som påviser at deler av den afrikanske eliten var med på slavehandelen, og han skriver at antirasistene «er så opptatt av å bedrive europeisk sjølpisking, at de gjerne forfalsker historien for å skape et bilde av den evig onde europeer”. Noe av det nettsiden forfekter er at det er en slags kulturkamp eller at det multikulturelle samfunnet er et komplott elitene i Europa utfører – at antirasistene fører en kamp som skal sørge for at hvite etterkommere av europeere skal føle skyld og skam for uretten kapitalismen har begått. Tilnærmet identisk som det ekstreme høyre. At Rødt politikere står på eiersiden av en nettavis som publiserer slik søppel er en skam og vi stiller oss fullstendig bak Elling Borgersrud, som skrev en artikkel som analyserer de innvandringskritiske aspektene til steigan.no, og andre i Rødt som har krevd å ekskludere disse elementene. 

At Steigan og hans likesinnede har havnet i samme kategori som Le Pen og andre reaksjonære personer er kanskje ikke så rart med tanke på bakgrunnen hans fra AKP, en maoistisk gruppering som mestret til det fulle å ta håpløst mange feilslåtte valg, som for eksempel å forsvare UNITA i Angola mot kritikk fra SV og NKP og gi dem støtte. En organisasjon som ble støttet av USA og det sørafrikanske apharteidregimet under borgerkrigen i Angola. 

Videre har nettstedet publisert artikler om koronapandemien som hevder at Deltavarianten er ufarlig og artikler om koronavaksiner og deres bivirkninger og den har en helt annen vinkling på krigen i Ukraina enn norske massemedier. 

Likevel har ikke ledelsen i Rødt håndtert situasjonen særlig godt. Istedet for å benytte anledningen til å komme med opplysende kritikk, har enkelte ledere bare kommet med mantraet om konspirasjonsteori og havnet i samme spor som borgerlige med kommentaren prorussisk propaganda. Her kunne Rødt ha slått to fluer i én smekk og kommet med kritikk av kapitalismens håndtering av koronapandemien, vaksinedistribusjonen og en opplysende analyse av Ukraina-krigen. De hadde en gylden mulighet til å gi den norske arbeiderklassen en analyse fra eget klasseperspektiv. Den muligheten benyttet de seg ikke av.

Angående konspirasjonsteoriene rundt korona, er det bare å se på konsekvensene av nedstengingen. Ingen kapitalistisk politiker ville ha funnet på å stenge ned samfunnet og risikere økonomisk krise om sykdommen hadde vært en ren illusjon. 

Ifølge Store Norske leksikon er en konspirasjon en sammensvergelse eller et komplott. Dersom denne definisjonen brukes, kommer man ikke utenom at verdens befolkning har vært utsatt for en konspirasjon. Ikke akkurat slik vaksinemotstandere forfekter, men i fordelingen av vaksinene på verdensbasis. Det at de vestlige landene ikke har villet gi frislipp på patentene, der våre norske politikere har stilt seg på de mulitnasjonale medisinselskapenes side, har ført til nye utbrudd og dødsbølger i fattigere land, som igjen har vært en faktor for mutasjoner av viruset. Denne politikken har blitt ført til tross for at offentlige midler har blitt overført til forskningsarbeidet på vaksinene.

Samtidig, istedet for å avfeie artiklene fra steigan.no om Ukraina-krigen som prorussisk propaganda, bør det påpekes hva det er som er russisk propaganda. Er det ikke slik at en gammel klisjé sier at det første som går under i en krig er sannheten? Er denne krigen et unntak? Er det ikke slik at NATO hadde som mål å forsvare seg mot sovjetisk innflytelse, og at USA som er den ledende makten i NATO ønsker å begrense eller vingeklippe Russlands makt? Er det bare RT som sprer løgn og propaganda? Aftenposten har en kronikk som stiller spørsmål til om RTs brukere klarer å avdekke løgnene, en insinuasjon om at vestlig media ikke gjør noe annet enn å avdekke sannheten om Ukraina krigen. Dilemmaet her er at norske massemedier har en lang historie i å spre usannheter, som at Afghanistankrigen handlet om nasjonsbygging. President Joe Biden presiserte at målet ikke handlet om nasjonsbygging, men om å hindre terrorangrep på amerikansk jord, altså amerikansk sikkerhetspolitikk. 

Det meste av nyhetene om krigen i Ukraina kommer fra ukrainske regjeringskilder, kan vi stole på de? De er en part i krigen og informasjonen de sprer ut er selvsagt farget av at de er en part. Likefullt er NATO-landene blitt en part i krigen på den ukrainske regjeringens side. NATOs krigshandlinger begrenser seg foreløpig til økonomiske sanksjoner og donasjon av våpen, men likevel er det en part i krigen og informasjonen som kommer ut må begrunne partiskheten.  

Rødt er et arbeiderparti, men fra Rødt ledelsens kommentarer om nettavisens artikler om Ukraina-krigen mangler det en grunnleggende analyse av klassesammensetningen til de krigførende partene. En analyse av det ukrainske regimet er mangelfullt fra Rødt sitt ståsted. Dagens ukrainske regime oppsto på bakgrunn av Euromaidan opprøret. Politikken det nye regimet implementerte førte til et opprør i store deler av den russisktalende befolkningen i øst og sør, og til en borgerkrig i Donbass. Det er dette som danner bakgrunnen til den nåværende krigen. 

Krigen førte i første omgang til en rekke deserteringer og mutasjoner i hæren. For å bygge opp hæren igjen ble frivillighetsbataljonen dannet – da høyreekstreme paramilitære styrker fusjonerte med den ukrainske hæren. Ifølge Reuters utgjør de paramilitære styrkene 102 000 menn, eller rundt 40 % av hæren. Ifjor ble tre TV-kanaler stengt og nå er 11 opposisjonspartier forbudte for deres angivelige «koblinger» til Russland. Blant dem er Ukrainas største opposisjonsparti, og partier tilhørende venstresiden som Venstreopposisjonen, Unionen av venstrekrefter, Ukrainas progressive sosialistparti og Ukrainas sosialistparti. De høyreekstreme paramilitære får fortsatt operere fritt, mens journalister fengsles. I så måte er det ukrainske regimet bare et speilbilde av det russiske, med korrupte mafiosotype oligarker på toppen. Ikke et regime vi kan støtte.

Helt siden Maidan opprøret har NATO og EU helhjertet gitt dette regimet støtte, de høyreekstreme paramilitære styrkene har gjennomgått opplæring av NATO-land, regimet har blitt utstyrt med våpen, og blitt oppmuntret til å utføre handlinger som de var fullstendig klar over at det russiske regimet ville anse som provokativt, som det å ikke følge Minsk avtalene. Avtalene skulle sikre en avslutning på borgerkrigen. Krigen fortsatte i 8 år med minst 14 000 døde. Hva vi har er ikke en krig utelukkende mellom Russland og Ukraina, men også mellom Russland og NATO, der NATO bruker Ukraina til å sloss for seg. Vi har imperialistmakter kjempende mot hverandre, der Ukraina er slagmarken. Der det russiske regimet har til hensikt å føre Ukraina tilbake til sin innflytelsessfære, mens USA og NATO primært har til hensikt å gjøre Russland svakere. Det er slik kapitalismen fungerer, en uavbrutt konkurranse om markeder og innflytelsessfærer, og når en imperialistmakt ser sine interesser og innflytelsessfærer truet er krig en løsning.

Borgerlig presse roper høyt om at Russland må respektere Ukrainas selvbestemmelsesrett, og at den ukrainske befolkningen har rett til å selv bestemme. Det støtter vi, men på samme side sier vi at befolkningen i Donbass også har rett til selvbestemmelse, det ukrainske regimet og Vesten har i åtte år nektet deres selvbestemmelsesrett og foretatt en omtrent kontinuerlig artilleribeskytning av området, som faktisk er en av hovedbegrunnelsene til Russlands invasjon.