Venezuelas lokalvalg ser den revolusjonære fløyen utfordre byråkratiet

Det at den viktigste delen til Venezuelas opposisjonspartier bestemte seg for å boikotte regionsvalgene den 10. desember har åpnet opp rom for at kandidater til den bolivarianske bevegelsens revolusjonære fløy kan stå opp mot de håndplukkede offisielle kandidatene til det ledende PSUV. Byråkratiet og staten har svart med å bruke alle mulige triks for å hindre dem i å stille til valg. Kampanjen til Eduardo Samán i Caracas og Angel Prado i Simón Planas (Lara) har brakt fram motsetningene innad i bevegelsen i lyset.

Akkurat nå er den høyrevridde pro-imperialistiske opposisjonen i en svak tilstand. De klarte ikke å stanse valget til den grunnlovsgivende forsamlingen, der var deltakelsen massiv og markerte slutten på det fire måneder lange forsøket på å styrte Maduro-regjeringen. Regionalvalgene den 15. oktober økte splittelsen innad i opposisjonen, der noen partier boikottet den og andre deltok. PSUVs seire i 18 av 23 regioner førte til kaos innad i opposisjonen, der noen skrek om valgfusk og gikk inn på kontorene de hadde vunnet.

Hva vi har sett er ikke en økende støtte til regjeringens politikk, men en demoralisering av opposisjonens menige, kombinert med et sunt klasseinstinkt fra de arbeidende og fattige massenes del. Den økonomiske situasjonen er vanskelig og sterke kritikker rettes mot regjeringen og den grunnlovsgivende forsamlingen som ikke ser ut til å ha noen klar strategi for hva de skal gjøre. Hyperinflasjonen fortsetter å ete seg inn i lønningene, devaluering av pengene fortsetter og regjeringen har blitt tvunget til å gå i åpen dialog med obligasjonsholdere om å refinansiere statens og PDVSAs (det statskontrollerte oljeselskapet) gjeld. Situasjonen har blitt skjerpet ytterligere med at Trump har igangsatt finansielle sanksjoner der målet er å kvele Venezuelas økonomi ved å nekte dem adgang til internasjonal finansiering.

Det er i denne konteksten at de regionale valgene har åpnet en debatt i den bolivarianske bevegelsen som stort sett har vær undertrykt av nødvendigheten av å samle rekkene mot de ekstremt voldelige angrepene til opposisjonen.