Demo til støtte for Afrin i Kristiansand

Den tredje februar ble det holdt en demonstrasjon til støtte for Afrin, Rojava og Kurdistan, mot den tyrkiske invasjonen, i Kristiansand organisert av forskjellige kurdiske miljøer. Anslagsvis møtte mellom hundre og to hundre personer opp.

Demonstrasjonen startet klokka 12, slagordene som runget var slike som «Erdogan terrorist», «Erdogan fascist», «Tyrkia fascist», «Tyrkia ut av Kurdistan», og «Tyrkia ut av Nato». I motsetning til demonstrasjonen i Oslo var det ingen slagord med revolusjon involvert, men den revolusjonære spiriten var den samme. Flagg med hammer og sigd, flaggene til PKK, YPG, YPJ og portretter av Öcalan vaiet i menneskegruppen (Rojava revolusjonens flagg var de mest dominerende).

Følelsesmessige taler ble holdt. Vår kamerat Fredrik Berntsen holdt en tale på vegne av Rødt og Revolusjon. Han poengterte at ingen andre partier var tilstede; de eneste var medlemmer av rødt, Revolusjon og Tjen Folket. Fredrik dro også parallellen med den apatiske responsen til stormaktene under den spanske borgerkrigen, da Frankrike, England og Sovjet alle stanset våpeneksporten til den andre republikken.

NATO har gått ut med støtte for Tyrkias rett til å forsvare seg mot den kurdiske befolkningen, som Jens Stoltenberg sa i en pressekonferanse i Spania. I forhold til spørsmålet om Tyrkias invasjon så er norske politikere enten uvitende om det eller så snakker de seg ut av problemet. Dette på grunn av NATOs ønsker og mantra om «stabilitet», der NATO sin definisjon av stabilitet innebærer bevaring av en orden som gir fordeler til undertrykkeren. Denne stabiliteten står nå for fall i Midtøsten, massene har tatt til protester, derfor finnes det ingen grunn til å tro at NATO land vil gjøre noe som helst til støtte for Rojava, dersom det ikke anses som forenlig med deres imperialistiske interesser.

Fredrik poengterte også at visjonen og målet til Rojava revolusjonen ikke bare er for kurdere, men at det er en universell kamp for en mer rettferdig, demokratisk og et mer sosialt orientert samfunn. Han poengterte at Öcalan og de fleste av krigerne har sosialistiske ideer.

Det er også verdt å notere hvor sterkt sosialistiske og revolusjonære ideer appellerte til kurdiske aktivister. Fredriks tale ble møtt med applaus og folk tilnærmet seg ham for kontakt, et tegn på at marxistiske ideer resonerte blant folket.

Entusiasmen og energien var høy, og under talene brøt det ofte ut i spontan sang, der organisatorene så seg nødt til å hysje, så talene kunne fortsette. Etter talene ble det organisert en marsj fra Markensgate, gjennom Torvet, det sluttet ved Tinghuset. Den røde blokken bestående av medlemmer av Rødt og Revolusjon, samt Tjen Folket, var liten og de eneste gruppene med en bevisst politisk intervensjon underveis i- og etter demonstrasjonen.

Vi gjorde rede for vår mening i artikkelen vår om demonstrasjonen i Oslo. At vi må forsvare alt hva det kurdiske folket har oppnådd i Rojava revolusjonen. Vi er imot den tyrkiske invasjonen og vi må sloss for en sosialistisk løsning for Rojava, for Midtøsten og for oss her i Norge. Det innebærer å organisere seg under et marxistisk banner.