Rumenske masser står opp mot korrupsjon

De siste ukene har det vært store protester, på rundt 50 000, mot parlamentets nye anti-korrupsjons reformer i Romania. Dette er en slags repetisjon av protestene mot regjeringen i fjor, da hundre tusener var ute i gatene. De største protestene i Romania siden Berlinmurens fall.

De nye lovene det protesteres imot vil kunne føre til at video og lydopptak av embetsmenn ikke vil være å regne som bevis, at innsamling av bevis vil være ulovlig uten å meddele den mistenkte på forhånd, noe som bare vil gi de mistenkte tid til å kvitte seg med bevisene. Protestene har derfor tatt en karakter av å være mot regjeringskorrupsjon og korrupsjonslovene. I den forstand er protestene progressive, men den virker samtidig reaksjonær i en videre forstand, mange protesterende holder EU- og tyske flagg. Den byråkratiske og arbeiderfiendtlige regjeringen i Romania er flinke til å bruke «rød fare» propaganda, og mange arbeidere i Romania som i de fleste andre forhenværende staliniststater har en viss tiltro til lovnadene kapitalistene gir dem. Det er fortsatt mange illusjoner om EU og Brussel, og en av de hardeste oppgavene til rumenske marxister innebærer å bevisstgjøre arbeidere på forskjellen mellom genuin marxisme og den stalinistiske karikaturen av den.

Romania har som andre tidligere staliniststater strevet med ustabilitet i perioden siden Østblokkens fall. Korrupte og kriminelle florerte iblant ledelsen under stalinismen, men alle godene som kom med planøkonomien og det degenererte Sovjetsystemet gikk tapt. Nå står man igjen med samme korrupsjon og svindleri, men med fattigdom, arbeidsløshet og utbytting ved siden av. Nye lover som å flytte skattebyrden for sosialtrygd over på arbeidere istedet for arbeidsgivere viser bare at sosialdemokratene ikke er venner av arbeiderklassen, og at selv verst tenkelig degenererte arbeiderstater er bedre for folket enn dagens kapitalisme. 70% av den rurale befolkningen antas å være fattige, og 50% av ungdommen står i fare for å falle under fattigdomsgrensen, ifølge Verdensbanken. Sosialistiske idéer spres raskest under en stagnerende kapitalisme og under de rådene betingelsene idag, er det ikke en byråkratisk forvrengt sosialisme som stalinismen var, som vil oppstå.

I det det siste året har det foregått et spill der like korrupte politikere har byttet på å kaste hverandre ut av makt og regjering, der statsminister på statsminister har blitt tatt i å være involvert i den samme korrupsjonen de var valgt til å fjerne. Viorica Dancila (den nåværende statsministeren), tilhørende sosialdemokratene (SPD) i Romania, har tette bånd til folk, tatt for valgfiksing og maktovertredelser, som vil tjene stort om alle disse lovene går gjennom. Romania er nå et kapitalistisk land i forfall, med all dens laster, motsetninger og umoral til full skue. Den andre februar i år med en ny statsminister er ikke noe annerledes fra andre februar ifjor. Enkelt sagt er et tannhjul byttet ut med et annet.

Vi konkluderer med en tilsvarende analyse som ifjor: Alle partiene er plassert dypt inne i det kapitalistiske systemet. Det eksisterer for øyeblikket ingen massebevegelse eller reformist parti som kan vinne arbeiderklassen over på sin side. Fagforeningene er svake. Partiene i parlamentet tilhører bare forskjellige deler av den herskende klassen. Det som mest av alt trenges nå er et masseparti, kapabel til å lære arbeiderklassen og å bevæpne arbeiderklassen med idéer og teori som kobler problemene i Romania opp mot den internasjonale kapitalismen. Fagforeninger må bygges og det å føre kampene i et revolusjonært perspektiv er av største nødvendighet. Kapitalismen virker akkurat som den skal: Full av korrupsjon, ulikhet, misbruk og svindel.

Men det er kanskje noe nytt å ta i betraktning i tillegg. Massene har nå ett års erfaring. De har ett års erfaring med regjeringens og de politiske partienes sirkus, hvor lite protestene høres i det byråkratiske sirkuset og hvor lite EU er villig i å gi en hjelpende hånd i kampen. Frustrasjonen og sinnet mot dagens tilstand vil være best om den konsentreres inne i et revolusjonært sosialistisk parti. Tiden er moden for en sosialistisk bevegelse, men bevisstheten kommer alltid etter erfaringene. Det som trengs akkurat nå er et masseparti av arbeidere og unge kapable til å forene marxistisk teori med de erfaringene de har gjort seg, og å fullstendig bryte med det korrupte rumenske parlamentet.