Eskalering av den imperialistiske aggresjonen mot Venezuela: reager med revolusjonære tiltak!

(oversatt fra: https://www.marxist.com/escalation-of-imperialist-aggression-against-venezuela-respond-with-revolutionary-measures.htm)

Det er klart at USA imperialismen og dets medsammensvorende land har økt aggresjonen mot Venezuela de siste par ukene. Målet er offentliggjort: å trigge et statskupp mot den nåværende regjeringen og president Maduro, for å på den måten tillate det kapitalistiske oligarkiet å igjen ta kontroll over landet. Det er nødvendig å reagere med revolusjonære tiltak som slår mot den økonomiske makten i oligarkiet, nemlig agentene for imperialisme i landet.

La oss se på de stegene som har skjedd den siste tiden. Den 1. februar, gjorde Rex Tillerson, USAs sekretariat, før han påbegynte en rundtur i flere land i Amerika, en redegjørelse der han tok opp behovet for et militært kupp i Venezuela. «Når det blir så dårlig at den militære kommandoen realiserer at de ikke lenger kan tjene folket, vil de forvalte en fredelig overgang,» sa han i en tale ved University of Texas hvor han igjen støttet Monroe-doktrinen. Tillersons hele tur, som tok ham til Mexico, Argentina, Peru, Colombia og Jamaica, var ment å diskutere Venezuelas problem. Under samme tur økte Tillerson muligheten for olje-sanksjoner mot Venezuela, noe som vil påvirke import og raffinering av olje i USA. Disse sanksjonene ville helt klart ha en enda sterkere innvirkning på økonomien enn de finansielle sanksjoner som allerede er trådt i kraft. Tillerson roste om at planene allerede var på bordet, og nå bare venter på en beslutning fra president Trump.

I mellomtiden, fra en telefon fra Washington ble opposisjonen til slutt instruert om ikke å signere noen som helst avtale i Den Dominikanske Republikk (red.: etter samtaler med Maduro-regjeringen, se mer detaljer her). At dette kommer direkte fra imperialismens stormakter demonstrerer igjen den farlige lakei-aktige karakteren som den venezuelanske opposisjonen har overfor ytre stormakter. Både opposisjonen og Washington forstår nettopp at det vil være svært vanskelig å kunne vinne i presidentvalget (22. april), og har derfor lansert en kampanje for opptrapping av imperialistisk press for å undergrave Venezuelas legitime styre som illegitimt, og i prosessen styrte regjeringen ved å provosere frem et militærkupp.

Dagen etter at opposisjonen trakk seg ut fra forhandlingene, vedtok Europaparlamentet tøffere sanksjoner mot Venezuela. Så langt har europeiske sanksjoner kun påvirket eldre offentlige ansatte i Venezuela, men det er klart at en opptrapping forberedes med de samme mål som de amerikanske truslene. Ingenting av dette skjer ved en tilfeldighet. Det er en del av en kampanje koordinert fra Washington.

På torsdag 8. februar kunngjorde Colombia og Brasil at de sendte tropper til grensene ved Venezuela, med unnskyldning om «den emigrerende og humanitære krisen». Brasil annonserte at det ville doble antallet styrker som patruljerer grensen mellom de to landene, mens Colombia sa at de ville sende 3000 sikkerhetspersonell til grensen, inkludert over 2000 soldater. Dagen etter kunngjøringen kom sjefen for Den Amerikanske Hæren, admiral Kurt W. Tidd, kollegaen til Colombia for å «diskutere sikkerhetssamarbeid og undersøke Colombias sikkerhet og fredsskapende arbeid.» Vi vet alle hva denne form for språk i praksis betyr. Når admiralen snakker om “fredsforsøk” kan vi være sikre på at de forbereder seg på en offensiv.

Washington instruerte opposisjonen om å bryte samtaler med Maduro-regjeringen i Den Dominikanske Republikk / Bilde: Hugoshi

Samtidig annonserte Peru innkallingen til LIMA-konsernet den 13. februar «for å evaluere tiltakene som bør vedtas i lys av utviklingen av den venezuelanske politiske situasjonen», og legger til at presidentvalget «ikke ville tillate en rettferdig og fri, gjennomsiktig og demokratisk, prosess». LIMA-gruppen er uten noen form for legitimitet, og ble skapt akkurat da imperialismen mislyktes i sin innsats for å godkjenne tiltak mot Venezuela i de offisielle organisasjonene i FN, OAS og UNASUR. LIMA-gruppen består av Argentina, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay og Peru. Det som er skandaløst er at ingen av disse landene, alle med høyrevridde regjeringer, har åpnet munnen om det skandaløse valgjukset i Honduras, og heller ikke det konstante bruddet på Menneskerettighetene i Colombia og Mexico.

Endelig erklærte amerikanske senator Marco Rubio, en Republikaner og en av de mektigste tilhengerne av imperialistiske inngrep mot Venezuela den 9. februar, i en tweet at «Verden vil støtte Den Amerikanske Hæren i Venezuela hvis de bestemmer seg for å beskytte folket og gjenopprette demokratiet ved å fjerne en diktator». Hykleri av imperialismen har ingen grenser. Mens de støtter og installerer diktatorer, tillater de samtidig å snakke om «gjenoppretting av demokrati og beskyttelse av folket».

Den nye amerikanske chargè d’affaires i Venezuela, Todd Robinson, har også vedtatt en veldig voldsom holdning siden hans ankomst. Den imperialistiske ambassaden i Caracas har publisert en skandaløs communiquè som støtte tilbaketrekking fra forhandlingene i Den Dominikanske Republikk. Selvfølgelig beordrer Washington opposisjonen om å trekke seg tilbake for deretter å støtte beslutningen. I sin første pressekonferanse i Caracas, uttalte Todd Robinson sine intensjoner utvetydig:

«Under mitt opphold her vil jeg arbeide for å gi stemme til de som ikke har det, og jeg vil fortsette å snakke med alle sektorene i samfunnet slik at de på en slik måte blir agenter for den endringen som vi alle ønsker.»

Oversatt til Cervantes språk: «Jeg vil arbeide for at oligarkiet kommer tilbake til makten og at disse sektorene av samfunnet kan organisere statskuppet slik USA ønsker».

Imperialismens plan er derfor klar og offentlig kunngjort. De vil ikke anerkjenne presidentvalget fordi de vet at deres lakeier av opposisjonen ikke på noen måte kan vinne, og vil derfor sette all det nødvendige trykket de trenger, inkludert økonomiske forhold, inn for å provosere frem et statskupp mot Maduro-regjeringen.

Vi må med alle våre krefter motarbeide denne nye offensiven fra imperialismen Det er ikke noe mer enn en videreføring av 20 år med angrep, trusler og forstyrrelser mot den bolivarianske revolusjonen.

For å bekjempe denne trusselen effektivt, er det nødvendig å ta seriøse tiltak som ødelegger grunnlaget for imperialismen i landet. Vi må begynne å ekspropriere alt av multinasjonale selskaper tilknyttet USA og sette dem under arbeiderkontroll. Deretter må vi ekspropriere selskapene til alle de venezuelanske kapitalistene som sabotere økonomien og støtter opp om de anstrengelser imperialismen gjør seg for å organisere et statskupp. Det er viktig å avstå fra private selskaper som deltar i den økonomiske krisen og istedenfor anvende statsmonopolet på utenrikshandel og sentralisering av alt som er i hånden på staten. Venezuela må slutte å utlevere dollar fra oljeinntektene til fiender av arbeiderklassen!

Den økonomiske basen av oligarkiet, som støtter imperialismen, må ødelegges ved at arbeiderfolk får demokratisk kontroll over økonomien / Bilde: Lucha de Clases

Disse tiltakene bør også tjene til å legge grunnlaget for å løse situasjonen for alvorlige økonomiske forstyrrelser som arbeidsfolk lider av. Det vil kreve at fabrikker, banker og latifundia (red.: landbruksbedrifter) blir styrt av arbeidere og bønder som en del av en demokratisk produksjonsplan for å tilfredsstille behovene til massene. Disse bør ikke gi fortjeneste til et parasittisk kapitalistisk oligarki som også finansierer et forberedende pro-imperialistisk kupp. Den beste måten å sikre enheten mellom arbeiderne i kampen mot imperialistisk aggresjon på er å løse utfordringene og devalueringen av lønningene.

I tillegg må folkets paramilitære styrker styrkes og etablere avdelinger på alle store arbeidsplasser. Armering av arbeidere og bønder er den beste garantien for forsvaret av landet. Det er nødvendig å etablere revolusjonære organisasjoner av soldater og offiserer innenfor FANB. Denne revolusjonære årvåkenhet er den beste garantien mot konspirasjonene som absolutt eksisterer og blir forberedt med den aktive deltakelsen fra den amerikanske ambassaden.

Det er nødvendig å kombinere disse interne tiltakene med en internasjonal appell for å forsvare Venezuela mot imperialistisk aggresjon. Vi må etablere direkte forbindelser med arbeidstakerorganisasjoner og landlige fattige over hele kontinentet, først og fremst i Brasil og Colombia. Det colombianske folk er ikke vår fiende; det colombianske oligarkiet – agentene for imperialisme og klassekollaborasjon i Venezuelas oligarki – er fienden.

Den imperialistiske aggresjonen kan ikke bli møtt med krav om «fred» og «dialog», men kun med revolusjonære tiltak for å kunne sørge for å ødelegge den økonomiske makten i oligarkiet, som fungerer som Washingtons agenter.

Originalen på spansk av den spanske avdelingen i IMT finner du her.