Hong Kong: Organiser for generalstreiken! Riv ned regjeringen

Hongkongs massebevegelse mot Kinas forsøk på å kontrollere territoriet har blitt pisket fremover av kontrarevolusjonen. Søndag 21. juli, da demonstranter vendte hjem fra demonstrasjonen, stormet en gruppe på 50 kjeltringer inn på en t-banevogn og angrep passasjerer med stenger og andre gjenstander. Selv om angriperne var anonyme og angrepet virket vilkårlig, ble meldingen mottatt høyt og tydelig – intensjonen var: ikke utfordre regjeringen i Hong Kong og dens sjefer i Beijing.

Men, som et annet tegn på at massene i Hong Kong har mistet frykten for myndighetene, drev denne brutale handlingen dem bare fremover. Lørdag reiste anslagsvis 300.000 demonstranter til Yuen Long-distriktet i utkanten av Hong Kong, der angrepet hadde funnet sted, i en handling av trass. Denne protesten, i den åttende påfølgende ukentlige demonstrasjonen, var den første som hadde blitt forbudt av regjeringen: På denne måten demonstrerer de vellykket motstand mot ikke bare den fysiske trusselen fra væpnede gjenger, men også mot staten og dens legitimitet.

Hva forteller t-baneangrepet forrige uke? Hvorfor skjedde det? Vi kan være sikre på at det ble organisert av regjeringen, med støtte fra Beijing, fordi det har dukket opp fotografier og videoer av den tidligere Beijing-legislatoren Junius Ho på forhånd med gjengen, der han håndhilset med dem og takket dem. Han har også offentlig forsvart volden deres. Det har også dukket opp bilder av en høyt rangert politibetjent som snakket med dem og sa at de ikke har «noe å bekymre seg for». Bøllene la til og med ut dette bildet av seg selv der de gjør seg klare for angrepet i en lokal restaurant.

Med tanke på at angrepet har blitt massivt slått tilbake på dem selv, er det mange som spør seg hvorfor regjeringen gikk til et slikt hastig skritt? Dette kan forklares med sannsynligheten for at angrepet ble beordret av Beijing, som har en oversikt over bruk av taktikken » qunzhong dou qunzhong » – «massene som kjemper mot massene», dvs. om å «outsource» statlig undertrykkelse til triadene for å så frykt og forvirring og å distansere seg fra skylden. De bruker dette ofte mot bønder som protesterer mot landovertakelser av eiendomsspekulanter. Videre har de en oversikt over hvordan de bruker den i Hong Kong, ettersom lignende hendelser også hendte under paraplybevegelsen i 2014. Det som er annerledes denne gangen er at massene i Hong Kong er vredere, og sinnet er langt mer utbredt. Denne handlingen lukter av desperasjon, siden alle de normale metodene for undertrykkelse ikke har gjort noe for å stanse bevegelsen.

Responsen viser at massene har mistet frykten. Å delta i en ulovlig protest, som lørdagens, bærer en mulig dom på fem år i fengsel, samt trusselen om å motta en gummikule i ansiktet. Nå som alle kan se at massene er forberedte på å utfordre staten på denne måten, vil bevegelsen få enda mer selvtillit.

Politibrutalitet

Ved siden av angrepene fra triadegjengene har vi volden fra de offisielle kjeltringene: politiet. I alle protestene iverksetter politiet angrep mot demonstranter, skyter tåregass, gummikuler og ‘svampgranater’ på en kritisk måte, og såret mange. Etter lørdagens 300 000 sterke protest deltok titusenvis i forskjellige protester over hele byen dagen etter, og trosset nok en gang politiets forbud. «De strømmet vest og øst, okkuperte hovedveier, satte opp barrikader og sang:» Ta tilbake Hong Kong! «Protestanter marsjerte til Beijings representasjonskontor, blokkert av opprørspoliti.» (Guardian, 29.7.19).

Demonstrantene endret ruten for marsjen og forlenget den for å strekke politilinjene. Til tross for dette avfyrte politiet runde etter runde med tåregass inn i demoen, og skapte scener med tusenvis av kvelende og kollapsende demonstranter. I møte med politiets brutalitet, har demonstrantene improvisert metoder for å forsvare seg – titusenvis av Hongkongere er nå kjent med hvordan man bygger barrikader, som dukker opp veldig raskt. Andre har funnet nye måter å stanse tåregass på, som du kan se:

På et tidspunkt tok en eldre kvinne det på seg å beskytte demonstrantene, stående mellom dem og politiet:

Protestanter har brukt gateskilt som skjold:

«På et sted ble en 450-meters kjede dannet av demonstranter for å passere hjelmer, paraplyer, klyngeomslag og andre gjenstander. Noen demonstranter tjente som løpere for akutte behov for forsyninger til frontlinjen.» (South China Morning Post , 28.7.19)

Beijings trussel

Det er tydelig at regjeringen i Hong Kong har mistet kontrollen. Til tross for at utleveringsloven som utløste den er lagt på hylla, øker bevegelsen i styrke. Ført videre av undertrykkelse, har det blitt til en altomfattende bevegelse mot både Hong Kong-regjeringen og dens sjefer i Beijing. Den nylige avgjørelsen om å organisere protester utenfor Beijing-Liaison office (den offisielle representasjonen til den kinesiske regjeringen i Hong Kong) og jernbanestasjonen West Kowloon (det nærmeste punktet til Kina), viser det. Hong Kong-regjeringen er som en kanin frosset av frontlyktene. Inkapable til å kue demonstrasjonene, takket være Beijings ordre, men de kan heller ikke innrømme at det bare er en lokal avdeling til regimet, sier det lite eller ingenting. Det antas at administrerende direktør, Carrie Lam, ønsker å gå av, men at Xi Jinping er imot det.

Regjeringen har kjøpt nye antiopprør-lastebiler fra Frankrike, hver utstyrt med 15 kraftige vannkanoner. Regjeringen planlegger tilsynelatende å fylle disse kanonene med blekk, slik at demonstrantene lett kan identifiseres flere dager etter protestene, og anholdes og arresteres.

Men protestbevegelsen er en massebevegelse som omfavner millioner, så de vil trenge mye blekk og mange fengsler for at det skal være effektivt. Et slikt instrument vil bare gjøre demonstrantene enda mer rasende, og overbevise dem at illusjonen om at deres regjering representerer frihet og menneskerettigheter bare er det, en illusjon, og at den må styrtes.

Beijing tenker derfor større enn dette. De vurderer å ilegge portforbud. Denne uken truet det kinesiske forsvarsdepartementets hovedtalsperson, øverste oberst Wu Qian, åpent at den kinesiske hæren måtte bli utplassert for å endelig å stanse massebevegelsen. Det er sannsynlig at dette vil være en absolutt siste utvei, fordi et slikt grep kan provosere fram en revolusjonær situasjon i Hong Kong. Det ville også dra Kina selv, og kinesiske statsborgere, inn i kampen, og garantere at flertallet av Hongkongere vil ønske løsrivelse fra Kina, og det ville også skape potensialet for mytteri i de kinesiske troppene og inspirere solidaritetsbevegelser på fastlandet, spesielt i nærliggende, og økonomisk viktige byer i Pearl River Delta. Imidlertid etterlater bevegelsens omfang og militanse få andre alternativer.

Bevegelsen står overfor korsveier

Det er imidlertid også andre alvorlige farer bevegelsen står overfor. Mens det viser en bemerkelsesverdig dristighet og organisasjonsevne, forblir det politiske spørsmålet om hva de egentlig står for selvmotsigende. Mens massene i Hong Kong går inn på scenen i en kamp mot fallende levestandard, autoritaritarisme og alle andre sykdommer i Hongkongs kapitalisme, har de politiske lederne i bevegelsen et annet syn.

Tidligere rapporterte vi at mange av lederne i protestene er liberale og fremmer en pro-vestlig agenda for bevegelsen, med britiske og koloniale flagg som flagges, og unge ledere i Demosisto som Joshua Wong som ber USA om å gripe inn på deres vegne. En annen leder for Demosisto, Nathan Law, har nettopp skrevet en artikkel for en japansk borgerlig publikasjon, Nikkei Asian Review, og ber Beijing om å forstå at bruk av undertrykkelse i Hong Kong vil skade det forretningsvennlige omdømmet, og er derfor mot regimets interesser.

Mens disse liberale, pro-kapitalistiske lederne kanskje oppmuntrer bevegelsen midlertidig, har de ingen intensjoner om å virkelig utfordre det kapitalistiske regimet. De dypt forankrede sosiale problemene som vedvarer i Hong Kong er alle forårsaket av kapitalismen, og derfor kan ikke en pro-business, liberal posisjon løse dem. Det er tydelig at det er et stort skille mellom arbeiderklassens interesser og de liberale. Resultatet av kampen mellom disse to styrkene vil avgjøre denne bevegelsens videre skjebne. Hvis arbeiderklassen ikke tar ledelsen i bevegelsen, kan ledelsen til slutt falle i reaksjonære hender, og føre bevegelsen etter sine egne smale ender.

Det er sant at det de siste to ukene har vært langt færre tegn på en pro-vestlig, pro-kapitalistisk retning i bevegelsen. Det har ikke kommet rapporter om flagging med britiske flagg og heller ikke om demonstrasjoner utenfor den amerikanske ambassaden som ber Trump om hjelp. De liberale Demosisto-lederne er enda ikke blitt ansett som ledere av bevegelsen.

Mangelen på reelt lederskap forårsaker faktisk frustrasjon hos mange aktivister. De spør: «hvor går bevegelsen?» I forskjellige nettfora er det mange diskusjoner om hvilke metoder som er mest effektive. Etter stormingen av parlamentet for to uker siden tenker man at okkupasjon for okkupasjoners skyld ikke er veien videre.

Midt i denne massediskusjonen har kravet om en politisk generalstreik dukket opp igjen med større oppslutning. Allerede antyder omfattende rapporter på nettet at noen jernbaneselskaper av MTR (Mass Transit Railway), som frakter fem millioner mennesker hver dag, planlegger å streike tirsdag 30. juli. Dette for å vise solidaritet med ofre for triadeangrepet som fant sted på T-banen. Mens den offisielle fagforeninger til MTR, som tilhører den pro-CCP Hong Kong Federation of Trade Unions (HKFTU), nekter for at en slik streik vil finne sted, hvis rekkene til MTR-operatørene (237 av disse har allerede sent begjæringer til ledelsen i protest mot at MTR ikke klarte å beskytte passasjerene under pøbelangrepet) forårsaker arbeidsstans, vil det paralysere hele byen Hong Kong.

Spontant er det på nettet organisert en solidaritetsblokkade av sjåfører på motorveier for å sammenfalle med streiken, noe som sikrer at ingenting i det hele tatt beveger seg. Det er også snakk om at medisinsk personell, lærere, sosionomer, flyvertinner og skoleelever kan streike. Det er til og med mulighet for at embetsmenn kan streike mot regjeringen de driver, så misfornøyde er de med dens handlinger.

Sosiale forhold

Som alltid maskerer de demokratiske kravene fra bevegelsen dypere sosiale vanskeligheter. Hong Kong er sannsynligvis det dyreste stedet i verden å bo. Boligprisene er langt høyere enn i London og New York, og har tredoblet seg de siste 10 årene. Til tross for disse prisene, er minstelønnenlav, på 4,82 dollar. Medianprisen på et hjem er mer enn 20 ganger høyere enn den årlige medianinntekten til husholdningene. Hjemmene er så små at de kalles ‘bur’ og ‘kister’. For å betale for disse kistene, jobber arbeiderne de lengste timene i verden.

Denne krisen rammer de unge mest. De holdes hjemme hos foreldrene til langt ut i 30-årene, og frustrasjonen er desperat. De mangler ikke bare en realistisk sjanse for å skaffe seg et anstendig hjem, men også en politisk stemme, de føler seg stadig mer fremmedgjorte i hjembyen. De ser på disse protestene som en endelig sjanse til å redde byen sin før den blir helt underlagt Kinas totalitære kapitalisme.

Organiser generalstreiken! Riv ned regjeringen!

Kravet om en politisk generalstreik vinner terreng. Hvis MTR-streiken finner sted og går bra, er det det logiske neste trinnet. Det ser ut som en generalstreik kan bli organisert 5. august av en online gruppering kalt “Tre streiker og de 7 distrikters propagandagruppe” ( 三罷和七區集會文宣組 ). De som korrekt har tatt opp generalstreik sa også at deltakerne skulle delta på massesamlinger i 7 forskjellige distrikter. Dette er et enormt skritt fremover, og begynner å putte bevegelsen på klassebasis – det eneste grunnlaget som kan garantere suksess.

En politisk generalstreik, i denne atmosfæren av masseprotester, stiller et spørsmål om makt. Fagforeningene må begynne å bygge for det umiddelbart, og organisere arbeidsplassmøter for å forberede disiplinerte, sterke forsvarsstyrker. En slik streik avslører at det er arbeiderklassen som gjør at samfunnet fungerer, fordi de har makt til å stenge av alt. Det innebærer at de har makten til å virkelig føre samfunnet videre, på egne premisser, ikke de bestående av en liten minoritet milliardærer.

Med dette vil bevegelsen måtte stille langt mer radikale krav. For øyeblikket vil kravene fra generalstreiken være en fullstendig tilbaketrekking av utleveringsforslaget, en etterforskning av politiets brutalitet og universell stemmerett. Men Kina tåler rett og slett ikke universell stemmerett i Hong Kong, som de vet vil føre til løsrivelse fra Kina, og dannelse av en regjering fiendtlig overfor Kina og som likevel ligger rett utenfor døren og er avgjørende for handelen deres.

For å oppnå universell stemmerett, må bevegelsen ikke be om det, men organisere det selv. De planlagte massesamlingene er riktig vei fremover. Men det er uklart hva disse er til for. Vi mener de bør brukes til å velge delegater til å danne en ekte regjering av Hong Kong-folket. De anti-Beijing fagforeningene må mobilisere alle medlemmene sine til denne streiken og til å delta på forsamlingene. Det er også på tide at de setter i gang med å organisere et arbeiderparti for å kjempe for arbeiderklassens sosialistiske interesser. Det er kapitalismen, ikke bare Beijings autoritet, som har ført til boligkrisen, lave lønninger og uendelige arbeidstider i Hong Kong. Et arbeiderparti som kjemper ikke bare for universell stemmerett, men for et sosialistisk program for sosial boligbygging, nasjonalisering og solidaritet med arbeiderklassen på fastlandet, ville raskt få massestøtte fra arbeiderklassen og de unge i Hong Kong.

Til syvende og sist ligger skjebnen til arbeiderklassen i Hong Kong hos deres brødre og søstre på fastlandet. Den kinesiske arbeiderklassen er ikke fiender av Hong Kong. Den virkelige fienden er den samme for begge – den regjerende klassen i Kina. Bevegelsen i Hong Kong må utstede en appell om solidaritet til den kinesiske arbeiderklassen, spesielt de superutnyttede arbeiderne i Pearl River-deltaet, rett ved siden av Hong Kong. Disse arbeiderne har nylig begynt å organisere seg mot ‘996’ kulturen – det vil si kulturen i den kinesiske teknologibransjen med å jobbe fra 9 til 21, 6 dager i uken. Klassebevissthet er til stede i hele Kina.

Noen arrangører i Hong Kong har tatt det rette skrittet for å få forbindelse med massene i fastlands-Kina. Rallyet som fant sted 7. juli i arbeiderklassedistriktet Kowloon hadde for eksempel eksplisitt sikte på å fraternisere med fastlands-kinesiske turister i tillegg til å vise solidaritet med massekampen mot regjeringen i Wuhan. Flere demonstranter fra Hong Kong talte på mandarin, sang til og med nasjonalsangen til Folkerepublikken Kina for å vinne fastlands-kinesiske turister til sin sak. Dette er en helt riktig tilnærming som bør fremmes og omfavnes av hele Anti-utleverings-bevegelsen. Selve overlevelsen av Hongkongs nåværende kamp avhenger av dens evne til å få kontakt med den største trusselen mot regimet, den kinesiske arbeiderklassen. Mens ethvert tegn på anti-kinesisk eller pro-britisk, pro-vestlige imperialistiske følelser vil vende fastlandets arbeiderklasse bort og ha suicidal innvirkning på hele kampen. Hvis bevegelsen i Hong Kong begrenser seg til liberalisme og pro-vestlige krav, vil denne vitale, mektige alliansen mellom de to arbeiderklassene gå tapt, og bevegelsen vil til slutt bli beseiret. Den eneste veien videre er på en sosialistisk basis. Hvis den tar den veien, kan bevegelsen i Hong Kong til og med utløse en revolusjon i Kina.