Video: Coronavirus, smitte og krise

Mens COVID-19-pandemien sprer seg, redegjør Hamid Alizadeh (redaktør av www.marxist.com) for hvordan kapitalismen og den herskende klassen er ute av stand til å adressere krisen.

Helsevesenet verden over er overstrukket og blitt underfinansiert, desimert av mange år med innstramminger. Arbeiderklassefamilier – som kjemper for å få endene til å møtes – møter nå måneder med usikkerhet for hvor deres neste lønnsslipp vil komme fra. Finanssmitten truer med å spre seg, ettersom husholdninger og bedrifter misligholder gjelden. Desperate etter å holde produksjonen i gang, slik at profitten kan fortsette å flyte, går næringslivets politikere på hælene.

Tiltakene foreslått av verdensledere som Donald Trump og Boris Johnson, er utilstrekkelige til å takle epidemien. Vi må planlegge og innføre dristige sosialistiske tiltak for å stanse viruset og dets innvirkning. Men kapitalisme er anarki, det er barbarisme. Det er, for å sitere Lenin, «skrekk uten ende». Denne krisen vil imidlertid ha en dramatisk innvirkning på bevisstheten, et sinne akkumuleres av arbeidere rettet mot elitene som lever i en annen verden. Dette som Hamid forklarer, vil ha revolusjonære konsekvenser for perioden som kommer.