Imperialisme er ikke essensielt: Kongsberg Gruppen kasserer inn millioner under pandemien

Midt under COVID-19-pandemien, som har gjort hundretusener arbeidsløse og skaket økonomien, ser det ut til at Kongsberg Gruppen ikke har blitt berørt. Tvert imot: Våpenprodusenten har gjort det ekstremt godt under krisen.

Midt under en pandemi der nesten 400 000 mennesker ble arbeidsløse, der tusener flere måneder senere fremdeles venter på dagpenger fra NAV, har Kongsberg Gruppen sett et inntektshopp på nesten 93%: Fra 3,46 milliarder kroner til 6,68 milliarder . I mai måned så Kongsberg Gruppen aksjene stige med 12,6%. Det siste året har generelt sett vært ganske vellykket for våpenprodusenten, og det kommer ikke som noe sjokk at investeringer og overskudd gikk opp i mai måned da de inngikk en avtale med det kanadiske militæret om å produsere flere fjernstyrte våpenstasjoner til en verdi av en halv milliard kroner.

Norsk økonomi befinner seg i en krisetilstand. Økonomien har levd av statlig støtte de siste månedene, og det vil den gjøre i flere måneder fremover. Med den gradvise gjenåpningen av økonomien kommer pandemien helt sikkert til å blusse opp igjen. Sykehus, aldershjem, NAV og arbeidsplasser var drastisk underbemannet og det manglet utstyr foran det første utbruddet, og det vil ikke stå så mye bedre stilt ved et nytt utbrudd. I stedet for å omstille produksjonen til å takle krisen og pandemien – å produsere etter sosialt behov, lar regjeringen Kongsberg Gruppen – der staten eier mer enn halvparten av aksjene, produsere og eksportere våpen til imperialister i utlandet. Den borgerlige regjeringen er mer interessert i profitt enn i arbeiderklassens liv og helse.

Hykleriet til norsk imperialisme

I april kom regjeringen med en uttalelse i tråd med FNs krav om at alle regjeringer skal erklære ”global våpenhvile” under COVID-19 pandemien. Regjeringen sa at “befolkningens behov må komme først”. Hele utsagnet surrer av det moralske hykleriet som er typisk for det norske borgerskapet. Faktum er at den norske krigsmaskinen kjører på og gir store overskudd til eierne og aksjonærene, alt dette mens arbeidere og spesielt essensielle arbeidere får krisens største byrde lempet over på skuldrene. Uansett hvilke ord de bruker for å tildekke det, er faktum at den norske regjeringen setter profitt foran liv.

Det norske borgerskapet tegner ofte et bildet om at de er det fredeligste av alle borgerskap og at Norge er en fredsnasjon. Dette kan ikke være mindre sant. Norge deltok i krigene mot Afghanistan, Irak og Libya, støttet av både borgerskapet og sosialdemokratene. Siden 2016, eller rundt det tidspunktet krigen i Jemen startet har våpeneksporten vokst drastisk, fra rundt 4 milliarder kroner til over 6 milliarder kroner. Norge har også solgt våpen og materiale til en verdi på mer enn 320 millioner kroner til den Saudi-ledede koalisjonen i den jemenittiske krigen, en krig som har ødelagt Jemen totalt, drept tusenvis og etterlatt millioner i fattigdom og sult. I 2014 var dette beløpet 56 millioner kroner, noe som betyr at mengden krigsmateriell som selges har økt fem ganger – eller med 465,9 prosent.

Det norske oljefondet i 2018 og 2019 økte de totale investeringene i våpenproduksjon med over 23 milliarder kroner. Oljefondet har investert i over 50 våpenprodusenter, hvorav de fleste produserte våpen for Saudi-koalisjonen. Ett selskap oljefondet har investert over 4 milliarder kroner i, er ansvarlig for produksjonen av bomber som har drept hundrevis av jemenittiske sivile, inkludert 40 skolebarn.

Mens Norge har mange såkalte «etiske forskrifter» om hvor våpen kan selges, finnes det over en million smutthull som kan brukes. Våpenselgere kan ganske enkelt selge våpnene gjennom et datterselskap i et land uten norsk regelverk, som Nammo AS (45% deleid av den norske staten) som solgte raketter til Tyskland som deretter solgte videre til Saudi-Arabia for millioner av kroner. I 2019 bestemte Norge seg for å «stoppe eksporten» til Tyrkia, i realiteten en total farse. Alt dette innebar at ingen «nye» kontrakter skulle inngås – men alle avtaler som eksisterte før 2019 gikk fortsatt gjennom! Dermed sikret det norske borgerskapet seg 42 millioner kroner i våpenavtaler med Tyrkia samtidig som den norske regjeringen «stoppet» eksporten.

Fra invasjonene av Irak til Afghanistan, fra bombingen av Libya til krigen i Syria som skapte en enestående humanitær krise, fra det tyrkiske angrepet på det kurdiske folket til krigen i Jemen – som har drept over 100.000 og etterlatt millioner i fattigdom og sult, har det norske borgerskapet, selv om de ikke deltok direkte, profittert på død og ødeleggelsen av millioner av liv. Våpnene de har solgt til Canada vil også føre til ytterligere ødeleggelser og død, kanskje også i Jemen, da Canada nylig inngikk en våpenavtale verdt 14 milliarder dollar med Saudi-Arabia. Det norske borgerskapet kan prøve å fremstille seg så pasifistisk som de bare vil, men akkurat som USA, Saudi-Arabia, Canada, Storbritannia og resten av det imperialistiske borgerskapet, er hendene deres dekket av blodet til millioner av arbeidere.

Profitt foran liv 

At den norske regjeringen har prioritert våpenhandlernes profitt fremfor arbeiderklassens liv og helse viser tydelig hvilken side denne regjeringen står på: kapitalistenes side. For dem trumfer retten til å tjene penger enhver FN-uttalelse, ethvert pasifistideal og alle tiltak til å takle krisen som kan forstyrre kapitalistene.

Vi sier at imperialisme ikke er en essensiell tjeneste: Kongsberg Gruppen bør øyeblikkelig eksproprieres under arbeidernes kontroll slik at produksjonen kan endres til å lage essensielle produkter, som sykehussenger, ventilatorer, munnbind og andre produkter som kan brukes til å bekjempe pandemien, i stedet for bomber, kanoner og annet krigsutstyr.

Kongsberg Gruppen har, som mange selskaper, ikke gitt bonuser og utbytte til investorer.De har imidlertid sagt at de vil gi ut dette når “situasjonen er mer normalisert”. Dette betyr at 1,8 milliarder dollar, på toppen av resten av overskuddet, ganske enkelt bare ligger ubrukt mens pandemien fortsetter og at arbeiderne får hele byrden. La oss ekspropriere utbyttet slik at de kan investeres i for eksempel forskning på medisiner og vaksiner mot viruset eller i å skape og implementere effektive sporingsteknologier som kan være forebyggende i å isolere viruset,  i stedet for å forske på diverse drapsmaskiner. 

Verdens borgerskap, inkludert Norge har begynt å åpne opp samfunnet igjen. De gjorde ikke dette fordi det er trygt, men for å frigjøre profitten fra begrensningene COVID-19 har pålagt dem. Overskuddet til kapitalistene kommer foran arbeidernes liv, enten det er hjemme eller i utlandet. Det er bare ved å få en slutt på profittjaget og ved å bekjempe denne krisen på et sosialistisk program at vi kan løse denne krisen på en rasjonell og effektiv måte.