Pakistan: kamerat Amar Fayaz bortført av statlige styrker

8. november klokka 13:30 ble kamerat Amar Fayaz bortført i Jamshoro, Sindh av menn i to jeeper, som sikkerhetspolitiet ofte bruker til kidnappinger, og tre politibiler. Han satt ved inngangen til Liaquat Medical University i Jamshoro da hendelsen skjedde. Siden den gang er det ingen som vet hvor han er. Vi oppfordrer alle våre kamerater og sympatisører til å kjempe for å få ham løslatt!

Fayaz har vært medlem av Progressive Youth Alliance (PYA) i noen år og er involvert i kampen for gratis utdanning, reetablering av studentforeninger, arbeid for alle og mot kapitalismen. Han har også oversatt marxistisk litteratur til Sindhi. 16. november lanseres hans oversettelse av boken The Relevance of Marxism Today på en fagkonferanse på Hyderabads presseklubb.

Så langt har politiet ikke gitt noen forklaringer på bortførelsen hans og heller ikke registrert noen anmeldelse mot ham. Politiets maktesløshet i Sindh ble avslørt for noen uker siden da politisjefen selv ble bortført i løpet av natten av (den paramilitære gruppen) Rangers og etterretningstjenesten, og beordret at det skulle åpnes en sak mot noen opposisjonspolitikere. Det er ennå ikke opprettet noen sak angående politisjefens bortførelse eller etterforskningen som ble bestilt av Pakistans hærsjef. Dette avslører hva domstolene, rettsprosessene, politiet og andre institusjoner virkelig gjør for å opprettholde lov og orden i Pakistan.

De siste månedene har det blitt ren rutine med utenomrettslige bortføringer av politiske aktivister, som blir utsatt for tortur og holdt under umenneskelige forhold. Flere aktivister har til og med dødd, men ingen straffes for dette. Vi fordømmer på det sterkeste de pakistanske etterretningstjenestenes barbariske handlinger, som ikke møter noen straff.

Vi krever at dersom Amar Fayaz skulle bli anklaget for en forbrytelse, skal han føres inn for en domstol slik at en rettslig prosess kan innledes. Vi krever lignende tiltak for alle politiske aktivister som har blitt kidnappet i Sindh og over hele landet. Vi fordømmer bortføringene begått av etterretningstjenesten og krever at alle politiske aktivister som har blitt bortførte enten skal stilles for retten, dersom de er anklaget for en forbrytelse, eller løslates umiddelbart.

Statens Forbrytelser

Den pakistanske staten har ikke klart å tilfredsstille befolkningens grunnleggende livsnødvendigheter. De siste to årene har titalls millioner mistet jobben og havnet i ekstrem fattigdom, mens den herskende klassen lever i luksus og overflod. Historier om den herskende klassens orgier lekkes ofte ut, mens de fleste bare har råd til ett måltid annenhver eller hver tredje dag.

Rapporter om selvmord på grunn av fattigdom, der foreldre dreper seg selv og sine barn, har blitt stadig vanligere, mens plyndringen til den herskende klassen har nådd ekstreme nivåer. Det er omfattende spekulasjoner i grunnleggende varer som mel, sukker og bensin som rike butikkeiere kjøper opp og hamstrer i store lagre, og deretter selger dyrt. Dette skaper en kunstig mangel og fører til skyhøye priser. Men ingen har blitt straffet eller holdt ansvarlige for disse forbrytelsene som har ført til en økonomisk massakre på befolkningen.Den nåværende regjeringen har økt prisene på medisiner med 500 prosent de siste månedene, noe som har medført at antallet mennesker som dør unødvendig har nådd nye nivåer over hele landet.

I denne situasjonen har etterretningstjenesten blitt brukt til å brutalt knuse alle former for opposisjon og alle forsøk på å organisere arbeiderklassen. Bortførelsen av kamerat Amar Fayaz er en del av denne pågående prosessen over hele landet. Progressive Youth Alliance vil kjempe mot dette barbariet og organisere protester for hans løslatelse over hele landet fra og med i dag. Vi appellerer til ethvert menneske med samvittighet om å støtte oss i vår kamp.

Fordøm statlige bortføringer i Pakistan!

Fordøm den pakistanske statens arbeiderfiendtlige politikk!

Fordøm den studentfiendtlige politikken!

Løslat alle politiske fanger!

Lenge leve arbeiderklassens enhet!