Friedrich Engels: 200 år

Den 28. november var det 200 år siden Friedrich Engels ble født. Rob Sewell minnes denne tohundreårsdagen ved å se på det viktige bidraget Engels hadde for marxismen, som vi er enormt takknemlige for.

Når vi feirer 200-årsdagen til Friedrich Engels, medstifter av den vitenskapelige sosialismen sammen med Karl Marx, bør vi benytte anledningen til å beskrive noe av livet til denne store mannen og de fantastiske bidragene han kom med.

Selv om marxismen bærer navnet til Marx, bør vi aldri glemme det vitale bidraget som Engels hadde, og samspillet mellom livene til disse to mennene. Uten tvil hadde Engels et encyklopedisk sinn som omfattet en kunnskap om alt fra filosofi, økonomi, historie, og fysikk til filologi og militærvitenskap. Hans kunnskap om sistnevnte ga ham kallenavnet ‘Generalen’.

Alt for ofte blir Engels sett på som en statist for Marx. Selv om Marx var en titan på alle mulige måter, var Engels også en nøkkel i dette forholdet. Engels var alltid ekstremt beskjeden, og henviste til Marx. Men når vi leser den omfangsrike korrespondansen mellom de to mennene, er Engels’ enestående bidrag uunngåelig. Sammen med Marx var han en politisk gigant.

Det tidlige livet

Det er skrevet en rekke biografier om Engels liv, noen gode og andre dårlige. En av de siste er den fra den pretensiøse Tristram Hunt, med tittelen The Frock-Coated Communist, som fremstår som en spesielt dårlig beretning av Engels’ liv.

Men hva mer kan vi forvente av slike mennesker? Borgerlige historikere maler sitt eget korn, spesielt når de skriver om Marx og Engels. Den småaktige Tristram Hunt er ikke noe unntak. Vi har ingenting å lære av sladder fra slike pseudointellektuelle.

Født i en familie av Barmen-tekstilprodusenter i Rhinland, brøt den unge Engels fra egen klassebakgrunn og tok arbeiderklassens standpunkt. Fra da av viet han seg til å styrte kapitalismen og frigjøringen av arbeiderklassen. Sammen med Marx, som også kom fra en borgerlig bakgrunn, ble han en av arbeiderklassens største ledere.

I begynnelsen av tjueårene tilnærmet Engels seg åpent den revolusjonære chartismen og skrev Tilstanden til arbeiderklassen i England. Han tok direkte kontakt med arbeiderbevegelsen i England, og det var slik Engels ble kommunist.

I sine tidlige skrifter hadde han, som Marx skrev, «allerede formulert visse generelle prinsipper for den vitenskapelig sosialisme», selv om de ikke var fullstendig spissformulerte.

Marx

Møtet og vennskapet hans med Marx begynte i august 1844. Dette førte til et livslangt politisk og teoretisk samarbeid, som skulle transformere verden. Som Engels senere erindret:

“Da vi våren 1845 møttes igjen i Brussel, hadde Marx allerede i hovedtrekk fullt ut utviklet sin materialistiske teori om historien… og vi tilbrakte tiden på en detaljert utarbeidelse av det nye synet i mange varierte retninger…”

Dette samarbeidet skulle bære frukter i en rekke teoretiske arbeider, som den Tyske ideologi, og som kulminerte noen år senere i det Kommunistiske manifestet. I prosessen kjempet de to mennene mot andre som hadde alle slags forvirrede ideer og forestillinger.

«Det er skammelig at man fortsatt må ta stilling til slikt tull,» skrev Engels. «Jeg skal ikke la karene gå før jeg har drevet Grün [en utopisk sosialist] fra feltet og rensket spindelvevet fra hjernene deres.»

Det nære båndet og forholdet mellom de to mennene ble stadig tettere. Med Lenins ord:

“I gamle legender forekommer det mange rørende forekomster av vennskap. Det europeiske proletariatet kan si at dets vitenskap ble skapt av to forskere og krigere, hvis forhold til hverandre overgår de mest bevegende historiene fra antikken om vennskap.”

Trotsky, som studerte alle aspekter av Engels liv og bidrag, ga også en passende vurdering av Engels:

“Engels er utvilsomt en av de fineste, best integrerte og edleste personlighetene i galleriet av store menn. Å gjenskape bildet hans ville være en gledelig oppgave. Det er også en historisk plikt…

“Hvor godt de [Marx og Engels] utfyller hverandre! Eller rettere sagt, hvor bevisst Engels prøver å utfylle Marx; hele livet vier han til denne oppgaven. Han ser på det som sitt oppdrag og finner i det sin tilfredsstillelse. Og dette uten en skygge av selvoppofrelse – alltid ham selv, alltid full av liv, alltid overlegen i forhold til miljøet sitt og alderen, med enorme intellektuelle interesser, med en sann geni-ild som alltid brenner i tankesmeden.

«I dagliglivets lys vokser Engels enormt sammenlignet med Marx – selv om Marx ikke i noen grad reduseres av dette. Jeg husker at etter å ha lest Marx-Engels korrespondansen på militærtoget mitt, fortalte jeg Lenin om min beundring for Engels. Poenget mitt var nettopp dette, at når han sees på i forholdet sitt til titanen Marx, vokser trofaste Fred.

“Lenin sa seg enig med denne ideen, med glede. Han beundret Engels veldig høyt, og spesielt personligheten. Jeg husker hvordan vi med litt spenning undersøkte et portrett av Engels som ung mann, og oppdaget de trekkene som ble så fremtredende i hans senere liv.

“Når en har fått nok av prosaene til Blums, Cachins og Thorezes [reformistene og stalinistene], når en har svelget seg mett på smålighetens mikrober og frekkhet og ignoranse, finnes det ikke noen bedre måte å rense lungene sine på enn ved å lese korrespondansene mellom Marx og Engels, både med hverandre og med andre. I deres epigrammatiske hentydninger og karakteriseringer, noen ganger paradoksale, men alltid gjennomtenkte, er det så mye instruksjon, så mye mental friskhet og fjelluft! De var alltid høyt oppe.”

Trotsky fortsatte:

“Engels prognoser er alltid optimistiske. Ikke sjeldent hender det at de er forut for det faktiske hendelsesforløpet. Men det er generelt mulig å komme med historiske spådommer som – for å bruke et fransk uttrykk – ikke vil brenne noen av mellomstadiene?

“Til slutt får Engels alltid rett. Det han sier i brevene til Mme. Wischnewetsky om utviklingen av England og USA ble fullstendig bekreftet i etterkrigstiden, førti eller femti år senere. Men det ble absolutt bekreftet! Hvilke av de store borgerlige statsmennene hadde innblikk til de angelsaksiske maktenes nåværende situasjon? Lloyd Georges, Baldwins, Roosevelts, for ikke å snakke om MacDonalds, virker til og med i dag (faktisk nå enda mer enn i går) som blinde valper sammenlignet med den fremsynte gamle Engels. Og hvor tykkhodete alle disse keynesene er når de kunngjør at de marxistiske prognosene er tilbakeviste!”

(Trotsky, Exile Diary, s.27-29)

Materialisme

Som unge menn var både Marx og Engels tilhengere av den store tyske filosofen Hegel. Hans lære var uten tvil revolusjonær. Hegels dialektiske metode ble hjørnesteinen i deres syn, men de renset den for idealisme og satte den på føttene. Det var gjennom Feuerbach at de ble materialister. Materialistisk filosofi forklarer at materien er primær, og at ideer bare er refleksjoner av den materielle verden.

De var de første som forklarte at sosialisme ikke var oppfinnelsen til drømmere, men forankret i utviklingen av produktivkreftene og klassekampen. Sosialisme ble til slutt en vitenskap. «Uten den tyske filosofien,» forklarte Engels, «ville den vitenskapelige sosialismen aldri sett dagens lys.»

Spesielt bidro Engels til marxismens filosofi i sine senere arbeider, Ludwig Feuerbach og slutten på klassisk tysk filosofi , Anti-Dühring og naturens dialektikk.

Engels forstod sammen med Marx, arbeiderklassens viktighet. I sin tilstand av arbeiderklassen i England, utgitt i 1845, forklarer han at proletariatet ikke bare er en lidende klasse, men en klasse som kjemper for sin egen frigjøring. Hans samarbeid med Marx, det kommunistiske manifest, brakte ideene til verks.

Dialektikk

Etter den mislykkede revolusjonen i 1848 flyttet Marx og Engels til England – Marx til London og Engels til Manchester. I Manchester gikk Engels på jobb for sin fars firma, den «forbannede handel», for å gi materiell støtte til Marx.

Korrespondansen mellom mennene var omtrent daglig. Gjennom brevene, utvekslet de ideer, tanker og oppdagelser med all mulig rikdom.

I 1870 flyttet Engels endelig til London, slik at han og Marx kunne delta direkte i et intellektuelt samarbeid, samt for å ta en aktiv del i arbeidet med Første Internasjonale. Dette arbeidet var av enorm betydning, da den forbandt arbeidere i forskjellige land sammen i en organisasjon.

Da var Marx allerede ferdig med det første bindet av Kapitalen og utarbeidet materiale for ytterligere to bind. Da han var ferdig med første bindet i august 1867 skrev han til Engels:

“Så dette volumet er ferdig. Det er DIN fortjeneste alene som sørget for at det ble mulig! Uten din selvoppofrelse for meg kunne jeg umulig ha klart det enorme arbeidet som krevdes…”

Mens Marx tilbrakte mesteparten av tiden sin på Kapitalen, engasjerte Engels seg i annen polemikk, som gjorde det mulig for ham å skissere de grunnleggende begrepene til marxismen. Dette inkluderte Anti-Dühring, som tok for seg filosofi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Han skrev også Staten, Familien og privateiendommens opprinnelse, der han brukte den materialistiske forestillingen på menneskehetens fjerne fortid. Og han skrev Ludwig Feuerbach og slutten på den klassiske tyske filosofi.

Marx og jeg,” skrev Engels, “var ganske sikkert de eneste menneskene som reddet den bevisste dialektikken [fra idealismens ødeleggelse, inkludert hegelianismen] og brukte den i en materialistisk naturoppfatning… Naturen er bevis på dialektikken, og det må sies at for  den moderne naturvitenskapen har den innredet ekstremt rike og daglig økende materiale for denne tesen, og har således bevist at naturens prosess i det siste er dialektisk og ikke metafysisk.

Den store grunntanken,” forklarte Engels, “at verden ikke skal forstås som et kompleks av ferdige ting, men som et kompleks av prosesser, der ting tilsynelatende er stabile, ikke mindre enn bildene i hodene våre, begrepene, går gjennom en uavbrutt forandring av å bli og til å svinne hen… denne store grunnleggende tanken har, særlig siden Hegels tid, gjennomsyret den ordinære bevisstheten så grundig at den nå nesten ikke motsies. Men å erkjenne denne grunnleggende tanken med ord og å anvende den i virkeligheten, i hvert detaljerte undersøkelsesområde er to forskjellige ting…

“For dialektisk filosofi er ingenting endelig, absolutt eller hellig. Den avslører at alt har en overgående karakter og i alt; ingenting er konstant, bortsett fra den uavbrutte prosessen av å komme til og til å svinne hen, en endeløs oppstigning fra det lavere til det høyere. Og den dialektiske filosofien selv, er ikke noe annet enn en refleksjon av denne prosessen i den tenkende hjernen.”

Derfor, ifølge Marx og Engels, er dialektikk «vitenskapen om bevegelseslovene, både for den ytre verden og for menneskets tanker.»

Kapitalen

Marx og Engels inspirasjon vokste i samme tempo som bevegelsen vokste. Etter Marx død fortsatte Engels alene som rådgiver og leder for den europeiske sosialistbevegelsen, som hadde blitt en massebevegelse. Hans råd var etterspurt, og han brukte sin enorme kunnskap og erfaring i alderdommen.

Som Marx kunne Engels mange språk og hadde en stor korrespondanse rundt flere spørsmål. Utrolig nok dekker dette 13 bind av de samlede verkene, til sammen 3957 brev. Dette viser det fascinerende nære båndet de to hadde og det felles arbeidet.

Marx døde før han rakk å legge en siste hånd på sitt store arbeid om politisk økonomi. Ved å bruke utkastene som Marx etterlot, la Engels sin egen forskning til side og tok på seg den kolossale oppgaven med å fullføre Marx’ arbeid, redigere og publisere bind to og tre av Kapitalen. Det var bare han som kunne tyde Marx’ uforståelige håndskrift.

Som han skrev til Lavrov: «Jeg er desto mer bekymret fordi jeg er den eneste i live som kan tyde denne håndskriften og disse forkortelsene av ord og setninger.»

For å utføre denne oppgaven dedikerte han hver dag fra kl 10 til 17 til jobben. Han måtte også redigere verket og innsette nødvendige tillegg. Dermed forsøkte han å fullføre verket “utelukkende i forfatterens ånd”.

Om bind to og tre av Kapitalen skrev Lenin med godkjenning: «Disse to bindene av Kapitalen er produktet av arbeidet til to menn: Marx og Engels.»

Som Trotsky forklarte:

“Engels var ikke bare et geni, men også en samvittighetsfull sjel. I det litterære arbeidet så vel som i praktiske anliggender tålte han ikke slurv og unøyaktighet. Han sjekket hvert eneste komma (i en bokstavelig forstand av begrepet) av Marx’ posthume arbeid, og fortsatte en korrespondanse om sekundære ortografiske feil.”

Leder

Engels betraktet verket Staten, familien og privateiendommens opprinnelse, skrevet ett år etter Marx ‘død, som en «oppfyllelse» av «et legat» av Marx. Dette arbeidet kan betraktes som et av de grunnleggende verkene til den moderne sosialismen.

Etter Marx død ble Engels den direkte og ubestridte lederen for verdens sosialister, til hans død tolv år senere.

I juni 1884, da Bernstein og Kautsky klaget til ham om presset fra de forskjellige «erudittiske» filistene i partiet, svarte Engels, «det viktigste er å ikke innrømme noenting og i tillegg å forholde seg rolig.»

Gjennom denne tiden tok Engels opp forsvaret av vitenskapelig sosialisme og svarte på forvrengninger og misoppfatninger.

“Ifølge den materialistiske oppfatningen av historien,” skrev han til Joseph Bloch i september 1890, “er det til slutt produksjon og reproduksjon av det virkelige liv som er det avgjørende elementet i historien. Mer enn dette har verken Marx eller jeg noen gang hevdet.”

«Derfor, dersom noen vrir dette til å si at det økonomiske elementet er det eneste som bestemmer, forvandles denne proposisjonen til en abstrakt og meningsløs frase. Den økonomiske situasjonen er grunnlaget, men de forskjellige elementene i overbygningen – politiske former i klassekampen og dens resultater, for eksempel: Lover laget av den seirende klassen etter en vellykket kamp, ​​etc., juridiske former og til og med refleksjonen av alle disse faktiske kampene i hjernen til deltakerne, politiske, juridiske, filosofiske teorier, religiøse synspunkter og deres videre utvikling  dogmesystemet – utøver også en innflytelse i de historiske kampene og har i mange tilfeller en overvekt i bestemmelsen av formene.”

Beskjedenhet

Engels var indignert over de nybakte ‘marxistene’, som trodde de forsto marxismen og kunne anvende den med immunitet, uten å mestre dens prinsipper.

“I Marx’ levetid,” skrev Engels til Johann Philipp Becker, “gjorde jeg det jeg var nødt til å gjøre – jeg var andre fiolinist – og jeg tror at jeg gjorde det ganske bra. Jeg var så glad over å ha en så fantastisk første fiolinist som Marx.

“Og nå som jeg uventet blir bedt om å erstatte Marx i teoretiske spørsmål og spille første fiolin, kan jeg ikke gjøre det uten glipper, som ingen er mer klar over enn jeg.

«Men det er ikke før mer stormfulle tider kommer at vi virkelig vil sette pris på det vi har mistet i Marx. Ingen av oss har den visjonære bredden som han, når det var nødvendig å handle raskt, gjøre det rette og takle det avgjørende problemet. Det er sant at det i fredelige tider, ved noen hendelser viste at jeg hadde rett, men i revolusjonære øyeblikk var hans tanker uangripelige.

Med denne beskjedenheten viste Engels sin kjærlighet til Marx og en ærbødighet over hans minne. Han skrev til Franz Mehring:

“Hvis man har vært heldig nok til å tilbringe førti år med å samarbeide med en mann som Marx, har man en tendens til i løpet av livet å motta mindre anerkjennelse enn man føler skyldes en; når den større mannen dør, kan det imidlertid lett være at den mindre blir overvurdert – og det er akkurat det som ser ut til å ha skjedd i mitt tilfelle; alt dette vil etter hvert bli utbedret av historien, og da vil man være trygt ute av veien og ikke vite noe om det.”

(14. juli 1893)

Opportunisme

Engels hadde en stor rolle i å hjelpe til med å veilede styrkene til den andre internasjonale. Han deltok på den tredje internasjonale kongressen i Zürich. I avslutningssesjonen henvendte han seg til delegatene først på engelsk, deretter på fransk og deretter på tysk.

Han studerte i avisene til seksjonene og de spesifikke forholdene i hvert land. Han skrev brev og fikk mange besøkende hjemme hos Regent’s Park Road. Han kunne snakke engelsk, fransk, italiensk og kunne lese spansk og nesten alle slaviske og skandinaviske språk.

De siste årene kviet han seg ikke for å utfordre de opportunistiske ideene som hadde dukket opp i de mektige tyske og franske seksjonene. Med den nye introduksjon til Marx’ Borgerkrigen i Frankrike, gikk han til angrep på opportunistene. I introduksjonen understreket han at staten «ikke er noe annet enn en maskin for en klasses undertrykkelse av en annen, og faktisk ikke noe mindre i en demokratisk republikk enn i et monarki.»

Som et eksempel pekte han på USA, da han skrev:

“To store grupper av politiske spekulanter, som vekselvis tar statsmakten i besittelse og utnytter den med de mest korrupte midlene og for de mest korrupte formålene – og nasjonen er maktesløs mot disse to store kartellene av politikere, som tilsynelatende er dens tjenere, men i realiteten dominerer og plyndrer den.”

Han avsluttet introduksjonen til skriftet med følgende ord adressert til opportunistene i det tyske sosialdemokratiet:

«I det siste har de sosialdemokratiske filistinerne nok en gang blitt fylt terror over ordene: Proletariatets diktatur. Vel og bra, mine herrer, vil dere vite hvordan dette diktaturet ser ut? Se på Paris kommunen. Det var proletariatets diktatur.”

Han fulgte dette opp med et angrep på reformisme og «parlamentarisk kretinisme» i partiet. Byråkratene i ledelsen av sosialdemokratiet utelot flere avsnitt for å utvanne kritikken hans og forvandle ham til en forsvarer for pasifismen.

Det Engels avviste, var ikke revolusjonære handlinger generelt, men snarere handlinger fra et lite mindretall, og former for gatekamper som ikke svarte til de nye teknologiske forholdene. Da han fant ut av hva som hadde blitt gjort i hans navn, ble han rasende. Disse opportunistiske tendensene ga senere opphav til Bernsteinisme og revisjonisme, som til slutt førte til det store sviket i august 1914.

Kommunisme

Til tross for sine eldre år var Engels ung til sinns og hadde sans for humor og sa at han «fortsatt var kvikk». I et annet brev skrev han:

«Det er min posisjon: 74 år som jeg begynner å føle, og jobber nok for to menn på 40. Ja, hvis jeg kunne dele meg inn i FE på 40 og FE på 34, som til sammen blir 74, så ville ting snart være i orden. Men som ting er, er alt jeg kan gjøre å jobbe med det som ligger foran meg og komme meg så langt og så godt jeg kan. »

(Brev fra Engels til Laura Lafargue, 17. desember 1894)

I et av hans siste brev til Lavrov sier han:

“Jeg kan ikke klage, men jeg begynner å innse at 74 ikke er 47. Imidlertid bør hendelser hjelpe oss med å opprettholde våre vitale krefter, hele Europa varmes opp, kriser bryter ut overalt, spesielt i Russland. Situasjonen kan ikke vare mye lenger der borte. Desto bedre.»

(18/12/94)

I et brev til Bebel konkluderer han: “Og mens en resolusjon blir tatt over disse punktene, må du drikke en flaske god vin; gjør dette til minne om meg.” Dette var typisk for Engels, som levde livet fullt ut. Engels døde 5. august 1895 – en revolusjonær kommunist. Asken hans ble spredd i havet utenfor Beachy Head i Eastbourne. Uten tvil lever hans revolusjonære ånd videre i den marxistiske tendensen, som forsvarer arven hans, og kampen for sosialisme.