Schindler-sjefene straffer tillitsvalgte: Kamp mot fagforeningknusing!

20. november mottok Klubbleder og tillitsvalgte Alexander Jordnes en avskjedigelse fra Schindler. Jordnes er ikke den første tillitsvalgte som sies opp av selskapet de siste ukene, og nestleder i klubben ble også truet med å få sparken, men slapp unna med en advarsel. Dette er produktet av en langvarig kamp mellom arbeiderne og ledelsen som går helt tilbake til mars. Det ledelsen prøver på, er å skremme fagforeningen og undergrave de demokratiske rettighetene til fagforeningsarbeidere. Ved å angripe spesielt de tillitsvalgte og andre ledende fagforeningsarbeidere, har ledelsen erklært fagforeningen krig. Fagforeninger og hele arbeiderbevegelsen må stå opp mot dette forsøket på fagforeningsknusing og slå tilbake.

Konflikten startet etter ledelsens beslutning om å installere en oppdatering i Fieldlink-programmet, som arbeiderne fra nå av skulle bruke til å logge arbeidsoppdrag. Dette var et brudd på kontrakten mellom arbeiderne og ledelsen, da de utvidet bruken av applikasjonen utover det som ble avtalt i kontrakten, uten arbeidernes samtykke eller konsultasjon. Mens ledelsen hevdet at dette bare var en teknisk oppdatering, hevdet arbeiderne at dette ville føre til dobbeltfakturering av kundene og en endret arbeidshverdag. Jordnes forklarte dette tidligere på året slik: “Hvis bankkortet ditt plutselig slutter å virke som det skal, bruker du kontanter i stedet. Det blir litt det samme her; nettbrettet fungerer ikke lenger som avtalt, da bruker vi heller papirsedler. ”Siden dette var en endring som brøt kontrakten, bestemte arbeidstakerne seg for å fortsette å registrere arbeidsoppdrag og arbeidstimer skriftlig.

Da arbeiderne nektet å bruke det nye systemet, nektet sjefene å betale arbeiderne og anerkjente heller ikke arbeidstimene dersom de ikke var logget på det nye systemet. Mange arbeidere fikk ubetalte arbeidsdager som resultat, til tross for at det var sjefene som i utgangspunktet brøt kontrakten. Konflikten eskalerte til slutt til en streik som varte i flere uker i juni og juli.

Kampen havnet i domstolene, og begge parter ble siktet for lovbrudd. Dette til tross for at det ved hvert trinn var ledelsen som brøt reglene først hver gang: Brøt kontrakten med foreningen og nektet å betale arbeidstakerne og holdt tilbake lønnen til de streikende arbeiderne. Et utrolig og alvorlig brudd på arbeidernes rettigheter og arbeidslover som burde ha ført til represalier overfor ledelsen, og arbeiderne som regelrett bare forsvarer rettighetene sine, burde ikke ha blitt straffet i det hele tatt. Men under kapitalismen tjener staten, lovene og domstolene kun kapitalens interesser og beskytter kapitalister i arbeidskonflikter. Til syvende og sist er det derfor vi ikke kan stole på at den kapitalistiske staten og dens institusjoner hjelper oss i kampen mot ledelsen, slik vi ser tydelig i dette tilfellet. Vi kan bare stole på kreftene til vår egen klasse: Våre fagforeninger og partier.

Avskjedigelsen av tillitsvalgte og ledende fagforeningsmedlemmer er ikke isolert til Schindler, men er en del av en pågående offensiv av kapitalistene for å få arbeiderklassen til å betale for krisen. Flere tillitsvalgte blant sikkerhetsvakter ble sparket i vekterstreiken som et forsøk på å skremme fagforeningen og å svekke makten til den organiserte arbeiderklassen, og en rumensk tillitsvalgt ble også nylig sparket da han besøkte familien i Romania. En utrolig feig handling av ledelsen, som sikret seg at avskjedigelsen var på et tidspunkt slik at han ikke kunne komme tilbake til landet og kjempe saken sin i retten. Angrepene på organisasjonsrettene og arbeiderbevegelsen som helhet vil bare intensiveres gjennom krisen.

Dette er nok ikke bare en krigserklæring fra Schindler sin ledelses side, men hendelsen kan også virke som en slags sondering fra kapitalistklassen som helhet. Strategene i NHO og andre borgerlige organisasjoner er langt mer fremsynte enn dagens arbeiderbevegelses ledelse. De vet godt hva som kreves i den kommende perioden, det vil si nedskjæringer og kutt – en intensivering av klassekampen, og denne episoden kan anses som en liten test av terrenget. I 2006 sa Warren Buffet (en av verdens rikeste og CEO i Hathaway) til New York Times: “There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.” 

Den eneste grunnen til at hans klasse har overtaket for nå, skyldes arbeiderpartienes og fagforeningenes ledelse som ikke har vilje til å ta innover seg dagens realiteter.

Faktum er at det er arbeiderklassen som er den sterkeste makten i samfunnet, uten arbeiderklassens involvering står samfunnet stille. Det som kreves nå, er mobilisering til forsvar for arbeiderklassen, og et unisont svar fra arbeiderklassen for hver gang en arbeidsplass kommer under angrep. Heismontørenes fagforening har vist veien. Mot ledelsenes angrep, må vi svare med streiker og demonstrasjoner. Her er det snakk om levebrødet til arbeiderklassen, dersom bedriftene stenger arbeiderne ute, må vi svare med å ta over bedriftene. 

Vi står sammen med Alexander Jordnes, arbeiderne i Schindler og heismontørenes fagforening i full solidaritet, og krever at Jordnes og andre arbeidere som er blitt avskjediget får tilbake stillingene sine. Heismontørenes fagforening er en tradisjonsrik og sosialistisk fagforening som har kjempet hardt for medlemmene sine og arbeiderbevegelsen generelt: Vi støtter deres handlinger og ber resten av arbeiderbevegelsen om å gjøre det samme.