Covid-19: Patenter og profitt

Vi er 16 måneder inne i en pandemi som ifølge rapporter har krevd 6,9 millioner liv og ført kapitalismen i sin dypeste krise noensinne, og i den herskende klassen pågår en intern krangel om patentfraskrivelser, eksportforbud og prioritetsavtaler.

Nye splittelser er dannet mellom deler av borgerskapet etter den nylige kunngjøringen om at den amerikanske presidenten Joe Biden sin administrasjon nå støtter «forhandlinger» om å frafalle COVID-19-vaksinepatenter.

Dette til stor forferdelse for legemiddelindustrien, som putter milliarder av dollar i lommene sine takket være de eksklusive eierskapene til COVID-19-vaksiner og andre medisiner.

Igjen og igjen finner vi bevis på at kapitalisme, et system basert på smale nasjonale interesser og jakten på privat profitt, ikke klarer å igangsette nødvendige tiltak. Som en nylig WHO-ledet etterforskning bekreftet, kunne hele pandemien vært forebygget. Markedet og de borgerlige politikerne førte oss til denne katastrofen, og de klarer ikke å løse den en gang for alle.

IPR og legemiddelprofitt

I oktober i fjor, stilt overfor en potensiell global vaksinemangel og de fattigste landenes manglende evne til å skaffe seg dem, presenterte India og Sør-Afrika en anmodning om å frafalle immaterielle rettigheter (IPR) for alle COVID-19-relaterte medisiner og teknologier. Dette ville tillatt produksjon av billige, generiske versjoner hvor som helst i verden.

Vaksiner og medisinsk teknologi faller inn under WTO-avtalene om handelsrelaterte immaterielle rettigheter, kjent som TRIPS, som beskytter IPR til de største farmasøytiske selskapene.

Ifølge en rapport kan et TRIPS-frafall hjelpe til med å vaksinere mer enn 60 prosent av verdens befolkning innen utgangen av året. Alle på jorden vil kunne være fullstendig vaksinert innen utgangen av 2022. Det pandemiske marerittet som milliarder mennesker lever under kan være over en gang for alle.

Et TRIPS-frafall høres ut som en fornuftig og nødvendig forespørsel? Spesielt gitt at selskap som Pfizer, Johnson & Johnson og AstraZeneca allerede har fått et overskudd på mer enn 26 milliarder dollar i løpet av pandemien. Det som ble krevd var heller ikke radikalt: en engangs midlertidig fraskrivelse av immaterielle rettigheter knyttet til bare én vaksine.

I Doha-erklæringen fra 2001 om TRIPS og folkehelse – godkjent av alle WTO-stater – fastholdes det også at folkehelsen bør gå foran håndhevelsen av IPR.

Dessverre har Big Pharma en helt annen oppfatning, og vil ikke la en triviell ting som Doha-erklæringen undergrave dets private krav angående COVID-19-vaksinene. Fra deres synspunkt vil enhver konsesjon i dette spesielle tilfellet gi en veldig farlig presedens.

IPR-beskyttelsen som Big Pharma gir, nekter store deler av verdens befolkning tilgang til vaksiner, som forsterkes av vaksinenasjonalismen i rike land, som har råd til å betale leverandører direkte og hamstrer opp de globale forsyningene.

Dr. Tedros – generaldirektør for WHO – har advart i NYT om at etter den nåværende vaksinasjonsbanen: «[vi] står overfor den veldig reelle muligheten om at velstående land kan gi variantblokkerende forsterkninger til allerede vaksinerte mennesker når mange land fremdeles vil streve etter å få tak i nok vaksiner til å dekke sine mest utsatte grupper”.

Dette er ganske tiltalende for legemiddelindustriens blodsugere: Nemlig at COVID-19 blir endemisk, omtrent som en sesonginfluensa.

Med nye varianter som spinner ut av kontroll i fattige land hvert år, der sesongbaserte vaksiner utvikles og distribueres for de som kan betale, vil milliarder av dollar fortsette å falle ned i lommene på disse blodsugerne, i årene som kommer.

Moderna-sjef Stephane Bancel har allerede fristet sine aksjonærer med en slik «forretningsmodell» – og projiserer nå mer enn 19,2 milliarder dollar i salg for i år!

Denne bonanzaen er imidlertid avhengig av at legemiddelindustrien holder godt fast på IPR-en til vaksinen. Hundretusener av mennesker som dør hvert eneste år som et resultat av at COVID-19 forblir en endemisk tilstand, er et veldig lite problem.

Patentfraskrivelse

Ikke overraskende har legemiddelindustrien bedrevet lobbyvirksomhet i regjeringer over hele verden mot TRIPS-frafallet. Fram til nå har de lykkes.

Fra og med oktober 2020 motsatte USA og EU seg ikke bare frafallet, men blokkerte også muligheten for at enhver diskusjon om det skulle finne sted på WTO-møter.

Nå – etter en kriminell syvmånedersperiode der hundretusenvis av mennesker har mistet livet på grunn av andre og tredje COVID-19-bølger som kunne ha blitt forebygget – har Bidens administrasjon kommet ut for å støtte forhandlinger om TRIPS-frafallet.

Ikke overraskende reagerte legemiddelindustrien på denne kunngjøringen med forferdelse. Pfizer-sjef Albert Bourla hevdet at en IPR-fraskrivelse ville «forstyrre strømmen av råvarer» for vaksineproduksjonskjeden.

Man mistenker at han mener at Big Pharmas eksklusive kontroll over disse råvarene vil bli forstyrret.

I mellomtiden kalte Johnson & Johnson fraskrivelsesforslaget «et enestående skritt som vil undergrave vårt globale svar på pandemien og kompromittere sikkerheten», ved å la fattige land produsere vaksiner.

Dette til tross for at India produserer det høyeste antallet vaksiner i verden, og i utgangspunktet var et av de to landene som foreslo fraskrivelse.

Big Pharma-selskaper klaget også over at en IPR-fraskrivelse ville gi slike som Kina tilgang til vestlig-produserte mRNA-teknologier, som bortsett fra vaksineproduksjon, kunne bli brukt til blant annet kreftforskning (quelle horreur!). La oss ikke glemme at mRNA-teknologi i første omgang ble utviklet i offentlig finansierte universitetsforskningsfasiliteter, før den ble tilegnet av private selskap.

Dette er ganske enkelt et argument for at den siste utviklingen innen medisinsk vitenskap blir fritt tilgjengelig for hele verden, snarere enn den private eiendommen til det ene eller det andre kapitalistiske regimet.

En «kalkulert risiko»

Langt fra en handling av ‘internasjonal solidaritet’, er dette siste trekket fra den amerikanske regjeringen en kalkulert politisk risiko, og vil implementeres i den amerikanske imperialismens interesse.

En del av borgerskapets mer seriøse fløy forstår at en skikkelig økonomisk gjenoppretting bare kan skje dersom pandemien undertrykkes over hele verden.

Som vi har forklart andre steder, risikerer velstående land å miste milliarder av dollar dersom pandemien bare bringes under kontroll innenfor deres egne grenser, fordi nye varianter (som de i India og Brasil) alltid kan mutere andre steder og reinfisere befolkningen deres og forårsake ytterligere økonomiske forstyrrelser.

Derfor, selv på en kapitalistisk basis, er det hensiktsmessig på lang sikt for de rike landene å legge til rette for en global vaksinasjonskampanje. Selv pave Frans salvet dette kravet fra setet sitt i Roma!

Bidens kunngjøring er også en handling av vaksinediplomati.

Amerikas viktigste rivaler, Kina og Russland, har trengt seg inn i USAs innflytelsessfære ved å distribuere Sinopharm- og Sputnik V-vaksinene til fattige land utelatt av USAs og Europas vaksinasjonsnasjonalisme.

Kinesiske og russiske vaksiner er eksportert til land som tradisjonelt ligger under vestlige innflytelsessfærer, inkludert Brasil og Ungarn.

Å presse for å frafalle IPR-beskyttelsen på COVID-19-vaksiner er derfor delvis et forsøk på å presse tilbake mot inntrengninger av rivaliserende imperialistiske makter, som så langt har utkonkurrert Washington i den globale vaksinasjonskampanjen.

Bidens kunngjøring er også et forsøk på å gjenopprette amerikansk imperialismes status og autoritet på verdensscenen, som har blitt ødelagt av den ‘America First’ nasjonalistiske politikken som ble startet av Donald Trump, og videreført av Biden.

Ifølge FT meddelte Katherine Tai (øverste amerikanske handelsutsending) og Jake Sullivan (nasjonal sikkerhetsrådgiver) saken til Biden om at det å presse på for frafall «var en lavrisiko måte å sikre en diplomatisk seier på», etter å ha blitt utsatt for kritikk for ikke å «svare [raskt nok] på den utfoldende COVID-19-krisen i India».

Her har vi det, rett fra hestens munn. Under kapitalismen er vaksiner – i stedet for å være en vei ut av pandemien – verktøy for ‘diplomatiske seire med lav risiko’. Som om dette var en slags fotballkamp mellom verdensledere!

Kort sagt, Biden går inn for å prioritere interessene til den amerikanske imperialismen som helhet til fordel for de umiddelbare interessene til Big Pharma-kapitalistene.

Men vi burde si klart fra: Dette kyniske forsøket på å hevde å være en moralsk høyborg kom først etter at USA brukte sin massive økonomiske innflytelse til å sikre nok vaksiner til å kunne vaksinere sin egen befolkning flere ganger.

Og faktisk er krigstidens forsvarsproduksjonslov fortsatt i kraft, som tvinger amerikanske produsenter til å oppfylle innenlandske krav til medisinsk utstyr før eksport tillattes.

Dette de facto eksportforbudet har skapt flaskehalser i forsyningskjeden som allerede har undergravd det WHO-ledede COVAX-programmet for å vaksinere fattige land.

Vær trygg på at Bidens politikk fortsatt er ‘America First’, bare på en mer kalkulert måte enn for forgjengeren.

Proteksjonistiske EU

I mellomtiden, i eurosonen, der det fortsatt er mangel på vaksine, skyter EU-lederne tilbake på Biden om at han skal oppheve eksportforbudet og gi opp noe av Amerikas overskuddstilbud før de snakker om å frafalle IPR-beskyttelsen.

President Emmanuel Macron i Frankrike sa at han i prinsippet favoriserte å frafalle IPR mot vaksine, men at dette var en lavere prioritet enn at USA og Storbritannia avslutter eksportforbudene og gir fra seg vaksinene som er til overs.

«Hvis vi vil jobbe raskt, er det i dag ikke en fabrikk i verden som ikke kan produsere doser for fattige land på grunn av immateriell eiendom,» sa Macron i helgen.

“Prioriteten i dag er ikke immateriell eiendom – det er ikke sant. Vi ville lyve for oss selv. Det er produksjon.”

Faktisk! Og produksjonen kan bli betydelig økt om ikke Big Pharma-selskaper var fornøyde med å opprettholde eksisterende fabrikker i full kapasitet, i stedet for å opprette og omplassere nye fabrikker som vil stå inaktive (og ulønnsomme) når pandemien ender.

Det skal bemerkes at ingen franske selskap har klart å produsere en vaksine enda, noe som betyr at IPR-beskyttelse er en mindre bekymring fra fransk kapitalismes perspektiv.

Dette er i motsetning til Tyskland, der Pfizers partner BioNTech er basert, og hvis kansler Angela Merkel argumenterte for å bevare IPR-beskyttelsen for å sikre fri innovasjon på markedet, og sa fredag 14. mai:

«Jeg tror at vi trenger kreativitet og innovative krefter fra selskap, og for meg inkluderer dette patentbeskyttelse.»

Merkel glemmer beleilig at, siden begynnelsen av pandemien, har statlig inngripen hatt en langt viktigere innflytelse over vaksineproduksjonen enn den «usynlige hånden» til markedet.

Forskningen som førte til COVID-19-teknologivaksinene ble overveiende betalt ut av den offentlige vesken. AstraZeneca-vaksinen ble for eksempel 97 prosent offentlig finansiert. For ikke å nevne milliardene som ulike stater har brukt på å kjøpe doser.

Dette har ingenting å gjøre med å bevare ‘innovasjon’, og alt for å beskytte den tyske kapitalismens private interesser.

Vaksineoverlegenhet

Til tross for betenkeligheter fra slike som Tyskland, kan dette siste trekket fra USA tvinge EU til å endre melodi.

På et toppmøte i Det europeiske råd i helgen sa president Charles Michel: «[om] immateriell eiendom, vi tror ikke på kort sikt at det er den magiske kulen, men vi er beredt til å engasjere oss i dette emnet så snart et konkret forslag vil bli lagt på bordet.»

Fortsatt er Brussel forbitret over at USA nektet å tilby noe av overskuddet for å hjelpe til med mangel etter at EU forkastet sin første vaksineutrulling.

Ved avslutningen av toppmøtet uttalte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen igjen at Europa var «åpen for diskusjon» om IPR, men brukte stort sett muligheten til å slå tilbake mot USA:

«Den europeiske unionen er verdens apotek og åpen for verden. Frem til i dag har EU produsert 400 millioner doser vaksiner, og 50 prosent av dem – 200 millioner doser – har blitt eksportert til 90 forskjellige land i verden. Så vi inviterer andre til å gjøre det samme [dette betyr helt klart USA]. Dette er den beste måten akkurat nå å på kort sikt nærme seg flaskehalsene og mangelen på vaksiner over hele verden.»

Den belgiske statsministeren Alexander De Croo brukte et enda sterkere språk:

«Som europeere trenger vi ikke å bli skolert. USA har ikke eksportert en eneste vaksine de siste seks månedene. Europa er den som har produsert for seg selv og resten av verden de siste seks månedene.»

Nå er den europeiske utrullingen litt bedre (selv om den fortsatt henger etter USA og Storbritannia), EU prøver å forfølge vaksinediplomati for å konkurrere med Kina, Russland og USA i konkurransen om vaksineoverlegenhet.

På toppmøtet kunngjorde Leyen planer om å sende mer enn 600 000 doser til land på Vest-Balkan, med ytterligere donasjoner planlagt til land i Østpartnerskapsgruppen bestående av Øst-Europa og Kaukasus.

Dette inkluderer særlig Ukraina, som allerede har forgjeves forespurt Washington om vaksiner.

Mens alt dette skjer, fører EU fremdeles krig med det britiskbaserte AstraZeneca-selskapet – og tar dem for retten over forsinkede leveranser av vaksiner.

Nok en gang, på et kritisk tidspunkt i kampen mot pandemien, når det er mest nødvendig med globalt samarbeid, er borgerskapets politiske ledere involvert i krangler og begrenses av sine smale nasjonale interesser.

Ingen tid til denne galskapen!

Mens verdensledere krangler, fortsetter marerittet for arbeidere som er fengslet av denne pandemien.

I sin offisielle uttalelse til WTO sa Tai: «forhandlinger [dvs. om patentfraskrivelse] vil ta tid». Men tid er akkurat det millioner av arbeidere, som står overfor det dødelige viruset i dag, ikke har.

Fordi WTO tar avgjørelser ved konsensus, der hvilket som helst av de 164 medlemslandene er i stand til å blokkere avgjørelser, blir slutten av november ansett som et ‘realistisk mål’ for å presentere et utkast til avtalen. Dette ligger syv måneder unna! Mens titusenvis av dødsfall registreres på daglig basis. Når dødelige nye varianter ødelegger India og Latin-Amerika.

Det tok kortere tid å utvikle den første fungerende vaksinen enn hva det tilsynelatende vil ta å bli enige om patentfraskrivelse for vaksinen! Dette er intet mindre enn galskap.

Videre kom den amerikanske uttalelsen til WTO ikke til å henvise eksplisitt til overføring av vaksine-teknologi og kunnskap.

Hvis teknologien som ligger til grunn for vaksineproduksjonen ikke deles, selv med patentfraskrivelse, vil det ta måneder før produsentene vil være i stand til å lage en generisk versjon, og måneder videre for å teste den.

Big Pharmas fete katter vil ikke dele teknologien (som ble i utgangspunktet finansiert av det offentlige) frivillig.

De forutser salg for milliarder dollar i 2021 og vil gjøre alt de kan for å presse utviklingen av generiske versjoner lenger tilbake. De har råd til å dra ting ut. For dem betyr tiden milliarder i profitt.

COVID-19-pandemien har vist kapitalismen for hva den er. I stedet for å være en styrke til fremgang, er privateiendommen og nasjonalstaten de største barrierene som hindrer oss i å få slutt på pandemien.

Under en demokratisk, global produksjonsplan kunne vi stille de mektige kreftene innen industri og vitenskap til tjeneste for samfunnet. All nødvendig forskning, teknologi og ekspertise kunne ha blitt samlet for å bekjempe viruset.

Vaksineproduksjonen kunne ha blitt økt for å nå ut til flertallet av verdens befolkning innen utgangen av året.

Det er kapitalismen alene som forhindrer dette. Vi må bekjempe pandemien med klassekamp! Ekspropriere legemiddelindustriens fete katter!