Egypt’s arbeidere nekter å underkaste seg: Solidaritet med streiken i Universal

Siden 16. september har over 2 500 fabrikkarbeidere i elektronikkbedriften Universal innledet en heroisk streik i industriområdet i 6th of October City, nær Kairo. Vennligst les denne appellen og del resolusjonen (nederst).

Arbeiderne innledet streiken etter en rekke angrep på arbeidsforholdene fra ledelsens side. Lønnen har vært fraværende i de siste tre månedene, og risikotillegget er fjernet. Sistenevnte er viktig, da fabrikken har hatt et økende antall skader, som avkappede fingre, hender og hjerteinfarkt. Forholdene er blitt så ille at i løpet av de siste tre månedene har 15 personer mistet livene sine, herunder to som begikk selvmord.

Disse angrepene på arbeiderne kommer på et tidspunkt der massene i Egypt allerede merker virkningene av regjeringens innstramninger. Levekårene er nedadgående som følge av en “strukturell justeringspolitikk” som Det Internasjonale Pengefondet har pålagt dem med støtte fra Egypts herskende klasse og militærdiktaturet som beskytter dem.

Militæret har stilt opp for kapitalistene under streiken. Tre ledende fabrikkarbeidere samt en av deres sønner ble «arresterte» for å angivelig ha oppfordret til streik og forhindret arbeidet. Arbeiderne truer nå med streik på bakgrunn av økende spenninger med politiet og en eskalerende undertrykkelse.

Disse begivenhetene er med på å diskreditere diktator Abdel-Fattah el-Sisi, som hevder å representere de egyptiske massene og å stå utenfor klassekampen. Men i siste instans forsvarer militærdiktaturet de egyptiske kapitalistenes interesser, og det eksisterer kun for å undertrykke arbeiderklassen.

På tross av militærdiktaturets konstante undertrykkelse har den egyptiske arbeiderklassen vist seg villig til å kjempe for å forsvare levestandarden og arbeidsvilkårene. De egyptiske arbeiderne har en lang tradisjon i å kjempe for rettighetene sine og de vil fortsette å kjempe. Vi marxister gir vår fulle støtte til arbeiderne i Universal og andre som er nødt til å forsvare levebrødet sitt, fra brutale angrep fra kapitalister og militærdiktatur.

Slike økonomiske kamper gir arbeiderklassen viktige erfaringer og lærdommer, erfaringer som vil vise seg å være avgjørende i den fremtidige revolusjonære kampen i Egypt.

Vi krever at arbeidernes krav blir møtt. Dersom ledelsen hevder at de er insolvente, må arbeiderne kreve at de åpner bøkene og gir arbeiderne innsyn i bedriftens økonomiske hemmeligheter. Dersom bedriften er konkurs, bør den eksproprieres og settes under arbeidernes kontroll, som er de mest kompetente til å styre den.

Akkurat nå holder hæren på med å isolere fabrikken og avskjære arbeiderne fra verden utenfor. Vi har en plikt til å være deres stemme i denne perioden, og forsvare og spre deres budskap så vidt som mulig. Vi oppfordrer arbeiderklassen i regionen og i hele verden til å hjelpe til med å støtte våre kamerater i Egypt. Vi oppfordrer til en så stor kampanje som mulig for internasjonal solidaritet med arbeiderne i Universal i lys av  undertrykkelseskampanjen og restriksjonene som staten har pålagt dem. Vi oppfordrer til at kampanjen krever løslatelsen av alle arresterte arbeidere og at rettsforfølgelsene stanses.

Løslat alle arresterte!

Solidaritet med fabrikkarbeiderne i Universal!

Ingen tilbakeholdelse av lønn!

For arbeiderkontroll av alle fabrikker som trues av konkurs!

Lenge leve den egyptiske arbeiderklassen!

Ned med kapitalistenes regjering!

Ned med militærdiktaturet!

Der finnes ingen annen løsning enn den sosialistiske revolusjonen under ledelse av en arbeiderregjering!

Hva du kan gjøre for å støtte arbeiderne:

Underskriv resolusjonen nedenfor og send den direkte til bedriften på Facebook: https://www.facebook.com/UniversalHomeAppliances. Send også en kopi til marxy@marxy.com og contact@marxist.com

Vedta resolusjonen i din fagforening eller parti og send den til samme adresse som over.

Glem ikke å sende beskjeden til marxy@marxy.com og contact@marxist.com, da det vil gjøre det mulig å øke presset på bedriften.

Resolusjon 

Arbeiderne på elektronikkfabrikken «Universal» i Cairos 6th October City har streiket siden 16. september. Etter å ha holdt ut i tre måneder uten lønn og farlige arbeidsforhold har de modig besluttet å streike for grunnleggende rettigheter. Etter at 15 av deres kolleger har dødd i løpet av de siste tre månedene på grunn av arbeidsforholdene, og enda flere har fått alvorlige skader, kjemper de ikke kun for rimelig lønn, men også for å beskytte egne og medarbeideres liv. Under så farlige arbeidsforhold er det enda mer skandaløst at bedriften har trukket tilbake risikotillegget.

Mens arbeiderne kjemper denne liv-eller-død kampen, har de hele tiden vært utsatt for angrep fra politiet og hæren. Tre ledende streikere og en av deres sønner har blitt bortført og anholdt for å ha kjempet for rettighetene sine. Arbeiderne har blitt  isolert av hæren og er uten muligheter til å få  budskapet sitt ut til verden. Under disse brutale forholdene er internasjonal solidaritet det viktigste redskapet de har.

Vi oppfordrer Universal til straks å oppfylle de streikende arbeidernes krav. Alle ubetalte  lønninger må utbetales, risikotillleget må gjeninnføres, arbeidsforholdene på fabrikken må forbedres og gjøres sikre. Vi krever også, at det blir slutt på alle anholdelser av de streikende. De som for øyeblikket er arresterte, må umiddelbart løslates. De er politiske fanger, som ikke har begått noen forbrytelse.

Solidaritet!