Den spanske revolusjon

Det er et ordtak som sier at det er feilene man lærer av, derfor er utviklingen og nederlaget i den spanske borgerkrigen særs viktig å studere for marxister. Ettersom revolusjonen og borgerkrigen utviklet seg, oppstod det flere muligheter der arbeiderklassen kunne ta makten i egne hender. Men som vi skal se her, i denne teksten… Les her Den spanske revolusjon

Lærdommene fra spania – den siste advarselen

I denne teksten analyserer Trotskij den spanske revolusjonen 1931-1937 og forklarer hvordan de ulike delene av arbeiderbevegelsens feiltagelser og svik ryddet veien klar for Francos fascistiske troppers seier. Alle generalstaber studerer nøye de militære operasjonene i Etiopia, i Spania, i det fjerne østen, som forberedelse til den store fremtidige krigen. Det spanske proletariatets kamp, en… Les her Lærdommene fra spania – den siste advarselen

Rosa Luxemburgs liv og idéer

Oversettelse fra: https://marxist.dk/artikler/historie/5448-rosa-luxemburgs-liv-og-ideer.html Her, 100 år etter Rosa Luxemburgs død, befinner vi oss igjen på et tidspunkt da kapitalismens krise setter den sosialistiske revolusjonen på agendaen over hele verden. Det stilles krav til revolusjonære for å forberede seg på hendelsene som kommer. Det er ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt, vi står på… Les her Rosa Luxemburgs liv og idéer

Den russiske revolusjonen: Betydningen av oktober

Denne teksten ble opprinnelig skrevet i 1992 og gjenutgitt i 2017 for hundreårsjubileet til oktoberrevolusjonen, en hendelse som forandret menneskehetens historie. Denne artikkelen gir en utmerket oversikt over revolusjonen og fremhever dens viktigste lærdom. For 75 år siden denne måneden, fant en hendelse som forandret menneskehetens historie sted. For første gang – om vi utelukker… Les her Den russiske revolusjonen: Betydningen av oktober